Hlavní navigace

Lékař má dovolenou a vy smůlu?

30. 7. 2018

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Během léta musíme v případě zdravotních potíží řešit i problém, kde hledat pomoc, když na ordinaci visí cedulka „dovolená“. Co říká zákon a jak se o zajištění dostupnosti lékařské péče stará zdravotní pojišťovna?

V době letních dovolených můžeme narazit na zavřené dveře u svého lékaře, ať již praktika, nebo specialisty. Přesto by se nemělo stát, že nenajdeme informace a pomoc.

Na dostupnost lékařské péče v ambulancích myslí smlouvy, které s lékaři uzavírají zdravotní pojišťovny. „Všeobecná zdravotní pojišťovna se samozřejmě o zajištění zdravotnických služeb pro své klienty v době dovolených zajímá,“ říká Oldřich Tichý, mluvčí naší největší zdravotní pojišťovny VZP, s tím, že dostupnost ambulantní péče je garantována i prostřednictvím příslušných ustanovení smluv, které uzavírá s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.

Ve smlouvě je stanovena ordinační doba

Podle smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb je lékař povinen poskytovat smluvený rozsah péče (soubor výkonů pro danou odbornost) v definované a smluvně sjednané ordinační, respektive provozní době. Ordinační hodiny jsou vždy konkrétně uvedeny v příloze smlouvy.

Případné nedodržování této ordinační doby by bylo porušením smlouvy a pacienti se v podobných případech mohou obrátit se stížností na svoji zdravotní pojišťovnu. „Stížností na nedodržování ordinační doby nebo na nedostupnost zdravotních služeb v době letních dovolených má VZP od svých pojištěnců naprosté minimum,“ říká však Oldřich Tichý.

Lékař na dovolené

I zdravotníci samozřejmě potřebují odpočinek, současně jsou však povinni dát svým pacientům vědět, kde během dovolené lékaře hledat pomoc.

„V souladu se zákonem je poskytovatel zdravotních služeb povinen v době nepřítomnosti nebo dočasného přerušení poskytování zdravotních služeb zpřístupnit pacientům informaci o poskytnutí neodkladné péče jiným poskytovatelem v rámci jeho ordinační doby,“ říká Oldřich Tichý.

Jinak řečeno, musí vždy informovat pacienty o tom, na jaké jiné zdravotnické zařízení se mohou se svým zdravotním problémem obrátit. Pokud nepřítomnost bude trvat určitý počet dnů stanovený ve smlouvě (např. u praktického lékaře déle než tři dny) musí tuto skutečnost sdělit také zdravotní pojišťovně.

Jak daleko smí být náhradní lékař

Dostupnost zdravotní péče je jednoznačně stanovena platnou legislativou. (Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.) Tímto nařízením je u jednotlivých odborností stanovena tzv. dojezdová doba, což je podle výkladu ministerstva zdravotnictví doba jízdy osobním autem.

K praktickému lékaři, na gynekologii, k zubnímu lékaři a do lékárny se má pacient dostat v dojezdové době pětatřiceti minut. Pro další ambulantní odbornosti platí delší dojezdová doba stanovená zákonem.

Dojezdová doba k lékaři a do lékárny

  • 35 minut – praktický lékař, gynekologie, zubní lékař, lékárna
  • 45 minut – diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, radiologie a zobrazovací metody – ultrazvukové, rentgenové a skiagrafické vyšetření, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, urologie a vnitřní lékařství
  • 60 minut – gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, hematologie a transfuzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychiatrie, psychologie, logopedie a dermatovenerologie
  • 90 minut – alergologie a klinická imunologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická onkologie, dětská chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, ortodoncie, počítačová tomografie
  • 120 minut – dětská gynekologie, foniatrie a audiologie, radiační onkologie, magnetická rezonance, nukleární medicína, kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, infekční lékařství, lékařská genetika, plastická chirurgie, geriatrie, sexuologie

Pacient má tedy mít nárok na zajištění lékařské péče i během nepřítomnosti svého lékaře, například právě kvůli dovolené. Ovšem je třeba si uvědomit, že tento nárok je v rozsahu stanoveném zákonem, tedy v uvedených dojezdových vzdálenostech.

TIP: Na lidi na venkově se zapomíná, jsou bráni jako méněcenní, říká praktik:

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).