Hlavní navigace

Vaši zdravotnickou dokumentaci předá praktik lékaři nebo úřadu, vám však ne

4. 12. 2018

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Stává se to. Praktik, ke kterému jste chodili, končí. Co se stane s vaší zdravotnickou dokumentací? Pokud čekáte, že si ji vyzvednete a předáte novému lékaři, jste na omylu.

Praktický lékař, který plánuje ukončení své činnosti, musí tuto informaci především nejprve zveřejnit. A to alespoň šedesát dnů předem, přesněji před dnem zamýšleného ukončení. Informaci by pacienti měli najít ve zdravotnickém zařízení, kde lékař působí, na veřejně přístupném místě, popřípadě na jeho webových stránkách. Lékař také zároveň musí požádat příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o zveřejnění informace na úřední desce.

Co bude následovat? Můžete si sami najít jiného lékaře (což ostatně můžete kdykoli), nebo – pokud bude váš praktik praxi někomu předávat – se stát pacientem nástupce dosavadního lékaře. Nebo informaci nezaznamenáte a po čase se budete divit a hledat, kde skončila vaše „karta“. Jak se v těchto odlišných případech nakládá se zdravotnickou dokumentací pacientů, vysvětluje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi 

Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb (ať už ukončením činnosti, nebo v důsledku úmrtí) řeší zákon o zdravotních službách, případné skartační lhůty pak vyhláška o zdravotnické dokumentaci.


Autor: Depositphotos.com

Zdravotnická dokumentace může být vedena v listinné a elektronické podobě, a to buď zároveň, nebo jen jednou z těchto metod

Podle této legislativy zdravotnická dokumentace pacientů praktického lékaře, který ukončí poskytování zdravotních služeb, bude předána buď jeho nástupci, nebo příslušnému správnímu orgánu (tj. krajskému úřadu). „Lékař nemůže zdravotnickou dokumentaci předat pacientovi, který by ji požadoval například s tím, že ji pak sám předá svému novému lékaři!“ upozorňuje mluvčí.

Zdravotnická dokumentace

  • Může být vedena v listinné a elektronické podobě, a to buď zároveň, nebo jen jednou z těchto metod.
  • Pacient má právo na veškeré informace z dokumentace (jedinou výjimkou mohou být zápisy z určitých psychologických vyšetření). Může do dokumentace nahlédnout nebo si vyžádat její kopii.
  • V případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování všech zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi. Mělo by se tak dít zasláním výpisu ze zdravotní dokumentace či kopií zdravotní dokumentace celé.
  • Originál zdravotní dokumentace by v žádném případě neměl putovat s pacientem např. při změně lékaře k novému lékaři, neboť předešlé zdravotnické zařízení má povinnost tuto dokumentaci uchovat.

Zdroj: Férová nemocnice, projekt Ligy lidských práv

Našli jste si nového praktika sami? Požádejte o předání dokumentace

Pokud si najdete nového praktika, můžete požádat o předání své dokumentace tomuto lékaři. Do kdy tak můžete učinit, uvádí zmíněná informace: „Uvedeno musí být i datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace novému poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient zvolí. Jestliže by lékař svoji praxi přímo někomu předal, bude zde rovněž uvedeno, která osoba hodlá místo něj pokračovat v poskytování zdravotních služeb,“ uvádí Oldřich Tichý.

Přecházíte k nástupci svého praktika? Vaši dokumentaci dostane automaticky

Zdravotnickou dokumentaci vedenou o pacientech, kteří nepředložili žádost o předání zdravotnické dokumentace jinému poskytovateli, a její soupis předá pak dosavadní praktik lékaři, který po něm bude pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Za vašeho lékaře není náhrada? Dokumentace bude zatím na úřadě

Pokud není určen lékař, který převezme pacienty po končícím praktikovi (např. lékař odejde do důchodu a nebude za něj náhrada), předává se zdravotnická dokumentace a její soupis příslušnému správnímu orgánu.

„Tento úřad pak vždy neprodleně zajistí předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zdravotních služeb, kterého si pacient vybral, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele (ten musí ke své žádosti připojit písemné vyjádření pacienta o tom, že si ho skutečně zvolil),“ popisuje mluvčí VZP. V žádosti se uvádějí identifikační údaje zvoleného poskytovatele, jméno a příjmení pacienta, jeho rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu.

Do doby, než si pacient zvolí nového lékaře, zajišťuje příslušný správní orgán také výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo, je-li to nezbytné, k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti (např. pro účely zaměstnání).

 

Problematice výpisů ze zdravotnické dokumentace se věnujeme podrobněji v článku Lékař musí umožnit kopírování vaší zdravotní dokumentace.

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).