Hlavní navigace

Metličky na nohou podporuje užívání antikoncepce

Sdílet

 Autor: archív Oty Schütze
ROZHOVOR – Metličky, drobné křečové žíly, se týkají v drtivé většině žen. Absolutní prevence neexistuje a, jak říká primář OTA SCHÜTZ, vrátí se vždy, i po sebelepším zákroku.

Sledujete s nelibostí, jak se vám po nohou šíří nevzhledné žilky, takzvané metličky? Pozor, není to jen kosmetický problém, ale předzvěst budoucích křečových žil a je nutné je začít řešit včas. A taky je to signál: vysadit antikoncepci.


Autor: archív Oty Schütze

Metličkami neboli mikrovarixy jsou většinou postiženy ženy, říká primář Ota Schütz

Hormonální antikoncepce totiž podle primáře Žilní kliniky v Praze (www.zilniklinika.cz) Oty Schütze patří k rizikovým faktorům, které se na rozvoji metliček neboli mikrovarixů podílejí. Lékař zároveň varuje, že nejde jen o kosmetický problém, ale vážnou záležitost. Jejich vznik je typický pro tři období: začátek užívání antikoncepce, porod a přechod. Tedy pro dobu výraznějších hormonálních změn.

Kolik českých žen trápí problém nevzhledných metliček?

Metličky patří do rodiny křečových žil. Křečové žíly jako takové, to znamená všech velikostí od těch největších po ty nejmenší pavoučí sítě, postihují až třicet procent populace. Z celkového počtu operovaných na naší Žilní klinice je osmdesát čtyři procent žen. U většiny žen se současně s velkými křečovými žilami nacházejí i metličky, pouze omezený počet žen je postižen pouze metličkami.

Přesné číslo, u kolika žen v Čechách či v celé Evropě se vyskytují metličky, nejde přesně určit. Jisté je jen, že jich bude hodně. Důležité však je pro všechny kromě klinického vyšetření i důkladné ultrazvukové duplexní vyšetření, které odhalí základní problém a nastíní následný způsob léčby.

Jaké ženy jsou nejčastěji v ohrožení? Tedy jde o dědičnou záležitost, nebo spíš o věc životosprávy?

Křečové žíly jsou záležitostí dědičnou, vázanou na genetický kód. A protože rodiče si vybírat nemůžeme, není možné případné ohrožení žádným způsobem ovlivnit. Nacházejí-li se křečové žíly u jednoho z rodičů, je možné postižení u jejich dětí kolem osmdesáti procent. Mají-li oba rodiče křečové žíly, potom riziko výskytu křečových žil během celého života je až devadesát procent.

Ne všichni, kteří jsou postiženi křečovými žilami, mají v blízkém a vzdáleném přímém příbuzenstvu nález křečových žil. Jisté je, že někdo musel být nebo může být první, u koho se křečové žíly vyskytly, a pak se mohou dle statistických údajů jen dědit.

Životospráva je jen podpůrný faktor dědičného postižení v tom negativním smyslu. Nesprávná životospráva s nedostatkem pohybu a následnou nadváhou vedou jednoznačně k rozšiřování stávajících křečových žil a jsou i vyvolávajícím faktorem tam, kde problém ještě nevypukl.

V jakém věku se metličky tvoří nejčastěji?

Metličkami jsou většinou postiženy ženy, u mužů se nacházejí jen sporadicky. Proto se budeme věnovat časové tvorbě metliček pouze u žen.

Křečové žíly a s nimi i jejich nejdrobnější část metličky se tvoří v průběhu celého života a mohou se začít objevovat kdykoliv. Nejčastěji však vznikají v období dospívání a v začátcích užívání hormonální antikoncepce, další období je doba porodů, kdy se většina křečových žil vytváří až při druhém a následném těhotenství; poslední výraznější a četnější výskyt křečových žil nacházíme v období přechodu. Z tohoto empirického a statistického nálezu je jisté, že v životě ženy se křečové žíly začínají vytvářet vždy v době výraznějších hormonálních změn.

Objevují se i u velmi mladých dívek?

Ano, objevují se s častějším výskytem od patnácti až sedmnácti let, což spadá do období puberty a počátku užívání hormonální antikoncepce.

ROZHOVOR: Některé dívky podstupují užíváním antikoncepce značné riziko, říká gynekoložka

Kde všude se metličky objevují? Mohou se objevit i v obličeji? Znám takové ženy. Nebo jde o jiný problém?

Metličkovité křečové žíly, odborně mikrovarixy, se pravidelně nacházejí na zevních stranách bérců a stehen, mohou se však na dolních končetinách vyskytovat prakticky všude, od nohou přes kotníky na předních vnitřních i zadních stranách bérců i stehen, kde jsou však méně časté. Drobné „popraskané“ žilky se nacházejí občas také na břiše i hrudníku. Obličej je další lokalitou, kde můžeme mikrovarixy nalézt.

Léčba metliček jednotlivých lokalit má přesně určené způsoby léčby, které by se neměly zaměňovat. Jinak budeme léčit mikrovarixy na dolních končetinách a jinak na obličeji. Výběr metody v jednotlivých lokalitách bych proto svěřil do rukou lékaře, který má s léčbou křečových žil dostatečné zkušenosti. Pro výběr dobře poslouží zjištění referencí od pacientů, kteří již obdobnou léčbu na konkrétním místě absolvovali. Z jednotlivých metod léčby křečových žil se pro léčbu metliček používá jednak metoda miniinvazivní chirurgie, skleroterapie a pro nejmenší z nich laserterapie. Předpokladem úspěšné léčby je kvalitní diagnostika za pomoci ultrazvuku.

Jsou metličky jen kosmetický problém, který ničí vzhled nohou, nebo je to signál něčeho vážnějšího?

Jakékoliv křečové žíly i ty nejmenší jsou vždy kosmetickým problémem. Při výskytu pouze mikrovarixů dostáváme signál, že jistě není vše v pořádku a je možno očekávat i rozvoj větších křečových žil. Proto návštěva zdravotnického zařízení specializovaného na léčbu křečových žil by byla nanejvýš vhodná. Zprvu kosmetický problém se může postupem času změnit na problém zdravotní. Krom toho léčba prvních a drobných metliček je rychlejší, méně náročná pracovně i cenově než léčba zanedbaných křečových žilek, kdy se nohy modrají rozsáhlými pavouky metlic.

Co se to vlastně v těle konkrétně stane, že se metličky objeví?

Problém je v nedostatečnosti pojivové tkáně, která je vrozená, krom jiného se důkladně a kvalitně nevytvářejí elastická a kolagenní vlákna.

Dá se metličkám nějak předejít, tedy existuje nějaká prevence, aby se vůbec neobjevily, i když k nim mám třeba dědičné vlohy?

Absolutní prevence neexistuje, neboť genové inženýrství ještě není na takové úrovni, aby bylo schopno negativní změny v genetickém kódu opravit.

Prevence rozvoje metlic je jednak v jejich časné léčbě, dále ve zdravém životním režimu s racionální výživou i s dostatkem pohybu, tekutin, spánku i sexu.

Jak říkáte, často jde o problém žen v těhotenství, existuje tady nějaká prevence? Co má dělat těhotná, aby jí kromě dítěte nezůstaly jako vzpomínka na porod i nehezké nohy?


Autor: Photl.com

Křečové žíly mohou začít drobnými metličkami a skončit velkými uzly žil na nohou

Křečové žíly často vzniknou spíše u druhého a následujících těhotenství. V případě, že se křečové žíly objeví již před plánovaným těhotenstvím, je vhodné předejít komplikacím z křečových žil v podobě zánětů povrchních i hlubokých žil s následnou možnou embolií, které jsou v těhotenství časté a rizikové i pro samotné těhotenství. Těmto potížím, které mohou zkomplikovat jak těhotenství, tak i porod, je možno předejít operací, která by měla samotné těhotenství předcházet.

V případě, že se křečové žíly objeví až v těhotenství, je vhodná návštěva lékaře specialisty na křečové žíly, který doporučí preventivní opatření. Mezi ně patří kvalitní elastické punčochy a některé vybrané léky.

Přečtěte si: Berete hormonální antikoncepci? Pak se celulitidy nezbavíte, říká lymfolog

Říkáte i poměrně překvapivou věc, že za vznik metliček je spoluzodpovědná hormonální antikoncepce s estrogeny. Jak je to možné?

Nedá se říci, že by nás moc překvapoval vznik a rozvoj metliček při užívání hormonální antikoncepce s estrogeny. Spíše jsme si na základě dlouhodobého sledování a praxe s léčbou křečových žil na tento fenomén již zvykli. Prostě při užívání hormonální antikoncepce s estrogeny je rozvoj mikrovarixů daleko silnější a po vysazení antikoncepce metlice vznikají též, ale daleko méně.

Jak dlouho poté, co žena bere antikoncepci, se mohou metličky objevit?

Metličky se častěji objevují při užívání hormonální antikoncepce s estrogeny. Při pravidelně dlouhodobém užívání antikoncepce se metlice začnou vytvářet již v prvních měsících užívání a při pokračování užívání antikoncepce se jen výrazně rozšiřují.

A dá se tomu nějak předejít?

Genetické předpoklady a vznik křečových žil na základě dědičnosti nelze nijak přelstít. Přistoupí-li k dědičnosti ještě podpůrné faktory vzniku a rozvoje křečových žil v podobě statického zatížení, nadváhy a užívání hormonální antikoncepce s estrogeny, je vznik a rozvoj křečových žil téměř jistý. Proto hlavní prevence vzniku a rozvoje křečových žil je právě ve vyhýbání se těmto podpůrným faktorům.

 Existuje nějaká v tomto směru bezpečná hormonální antikoncepce?

Ano, existuje. U pacientek s nálezem křečových žil jsou vhodnější hormonální antikoncepce bez estrogenů.

Čtěte dále: Nehormonální antikoncepce má různé podoby

Jaké existují možnosti léčby metliček?

Úspěšná léčba metliček může být pouze radikální. Způsob léčby se určí na základě důkladného klinického a ultrazvukového vyšetření, které je vhodné, i pokud viditelný nález ukazuje pouze metličky. Může se jednat o miniinvazivní chirurgickou léčbu, skleroterapii a u nejmenších mikrovarixů charakteru pavoučích sítí o laserterapii, která se provádí speciálními lasery určenými právě na tyto nejmenší metlice.

Pro koho se hodí sklerotizace a pro koho laser?

Záleží na předchozím vyšetření. Obecně se sklerotizace používá na větší metličky, lasery na drobnější metlice. Dle zkušeností naší Žilní kliniky používáme nejdříve skleroterapii, která má dvojnásobný efekt oproti laseru a je podstatně levnější, a pro zbytek drobných mikrovarixů pokračujeme laserem. Výsledek je lepší a vychází podstatně levněji, než kdyby se vše řešilo pouze laserem.

Mají obě metody nějaké nepříjemné vedlejší účinky? A bolí?

Nepříjemné vedlejší účinky nazýváme komplikace, které bývají velice zřídka. Je však vhodné vést léčbu tak, aby nenastaly komplikace jednak z nevhodně vybraného typu léčby pro dané křečové žíly. Předpokladem dobrého výsledku je i bezchybné provedení zákroku.

S jakou částkou mám počítat u sklerotizace a kolik stojí laser?

Záleží na rozsahu postižení metlicemi a na užití jednotlivých léčebných metod. Sklerotizační léčbu hradí smluvní zdravotní pojišťovny dle platných pravidel. Laserová léčba není hrazena z prostředků všeobecného pojištění. U skleroterapie je nutno počítat s částkami stokorun až tisíce korun. U laserové samostatné léčby je pak nutno počítat již s násobky tisíce korun.

Co mě čeká po ošetření? Budu mít nějaká omezení?

Po skleroterapii jsou doporučeny zdravotní elastické punčochy po dobu, kterou dle zkušeností doporučí provádějící zdravotnické zařízení. Na naší Žilní klinice provádíme sklerotizace pouze jako doplněk operace nebo jen u samostatného výskytu metlic, a proto doporučujeme nošení zdravotních elastických punčoch pouhých čtrnáct dní, z toho první tři dny celých čtyřiadvacet hodin denně. Po laserterapii se zdravotní punčochy nosit nemusí. Jak po skleroterapii, tak po laserterapii se nedoporučuje slunit místa ošetření po následujících šest týdnů. Žádná jiná omezení nejsou.

Přečtěte si: Kompresní punčochy už není nutné schovávat

Vrátí se metličky?

Odpověď není nejpříjemnější, ale metličky se vracejí vždy, i po sebelepším ošetření, i v případech, že se podaří nohu „vyčistit“ od všech metlic. Je proto vhodné se o nohy poctivě starat a vždy podstoupit skleroterapii a laserterapii včas, je pak jednodušší a méně náročná, než když se i pouhé metlice nechají rozrůst a zanedbat.

A jak vlastně poznám, že už mám vyrazit k cévnímu chirurgovi? U jedné metličky? Nebo když mi nohy prokvétají stále víc?

Čím dříve, tím lépe. Třeba už při výskytu jedné metlice, protože zprvu je rozvoj pouze pomalý a lineární, ale od určitého okamžiku dochází k rozsáhlému až exponenciálnímu rozšiřování metlic.

Kolik máte pacientek? Zajímají se ženy o problém metliček víc než dřív?

Změna v náhledu na vzhled je od roku 1989 výrazná. Nejen ženy, ale i muži si dávají v poslední době více záležet na zevnějšku a nohy zbavené křečových žil vypadají esteticky mnohem lépe a při tom působí i podstatně zdravěji.

Speciál: Vyberte si správnou antikoncepci

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).