Hlavní navigace

Drogy, sex a Vánoce aneb Mystika pro každého

6. 12. 2010

Sdílet

 Autor: SXC
Mohli byste se i vy stát mystiky? Měli jste někdy spirituální zážitek, který změnil váš pohled na svět? Nevěřící uvádějí jako nejčastější spouštěč podobné zkušenosti sex.

Alespoň letmý dotek zkušenosti, pro niž je tak těžké nalézt jméno, zakusila většina z nás. Vzpomínáte třeba, když jste jednou pohlédli do očí své milované a v tom okamžiku zapomněli na celý svět? Anebo jak jste se kdysi dávno při půlnoční mši ocitli jakoby na věčnosti a tajemná vánoční bohoslužba vám náhle odhalila celý vesmír?

Statistiky mystických zkušeností: USA, 2009

Každý druhý Američan měl podle průzkumu hluboký spirituální zážitek.


Autor: SXC

Téměř tři z deseti Američanů tvrdí, že zakusili přítomnost někoho, kdo již zemřel, a jeden z pěti prý viděl nebo zakusil přítomnost duchů.

Téměř polovina z dotazovaných (49 %) měla nějaký náboženský nebo mystický zážitek, který popsali jako „chvíle náhlého náboženského vhledu nebo probuzení“.

Jiné výzkumy dosvědčují blahodárné psychologické účinky mystické zkušenosti jako pomoc při smiřování se se ztrátou blízkého člověka.

Co je to mysticismus?

Duchovní učitelka Evelyn Underhill definuje mysticismus jako umění sjednotit se s Realitou. Mystik je osoba, která ve větší či menší míře této jednoty dosáhla, nebo k ní směřuje a věří v takové sjednocení.

Alespoň nakrátko k takovému sjednocení a zároveň k překonání vzájemné oddělenosti může dojít, například když pohlédnete do očí své milé, nebo když se umělec zcela ponoří do svého díla, anebo když věřící uprostřed hluboké modlitby zakusí dotek Boha.

Kanálů k Věčnosti a spouštěčů mystických zážitků je více a podle výpovědí jimi obvykle bývají sex, krása přírody a umění. U věřících navíc praktikování víry, zvláště účast na náboženském obřadu. Nevěřící uvádějí jako nejčastější spouštěč mystického zážitku sex.

Přečtěte si: Souložíme vědecky

Nic tak nezaujme oko čtenářovo či oko a ucho divákovo jako zbrusu nový průzkum týkající se sexu…

Je sex mystický?

Z metafyzického pohledu má sex pro lidstvo jedinečný význam: dočasně nastoluje kosmickou jednotu a osvobozuje od přílišného ztotožňování se s tělem a egem, což napomáhá vyvážit nebezpečný potenciál našeho úzce zaměřeného rozumu a ega. Okamžik vrcholného orgasmu umožňuje přesáhnout pozemskou rovinu a alespoň na chvíli zakusit stav vesmírné blaženosti.


Autor: SXC

Na druhé straně osvícení lidé se v tomto stavu nacházejí stále, proto nepotřebují osvobozující sexuální extázi.

Proto mniši a poustevníci odcházejí do ústraní jeskyň a klášterů, aby se odloučili od veškeré milostné a sexuální připoutanosti a dosáhli osvícení, jehož jsou romantická láska a sex jen slabým odleskem.

Proč Pánbůh dává trávě růst?

Nelze popřít, že určité transcendentní zážitky mohou vyvolat i drogy. Ty tvrdé pro jejich destruktivní charakter nebudeme ani zmiňovat. Přírodní drogy ale představují něco jiného. V nepřeberném bohatství rostlinné říše lze najít několik druhů, které přímo mění lidské vědomí.

Mohou mít tyto byliny pro nás i nějaký pozitivní význam? Co třeba konopí? Našich pět smyslů nás úzce zaměřuje k materiálnímu světu. Je to přirozené, ale může to vést k nezdravé identifikaci s naším tělem a k nebezpečí, že vyšší složky naší bytosti budou potlačeny hrubým materialismem. Nebezpečí, že nepřirozené kulturní restrikce naruší naši schopnost plně milovat a přirozeně cítit; nebezpečí, že ztratíme veškeré ponětí o všeprostupující jednotě a staneme se stupidním stádem vyznavačů výlučně materiálních hodnot.

Přírodní drogy, které uvolňují neurochemická vlákna v mozku a umožňují nám tak dosáhnout stavů vědomí nedosažitelných v běžném životě, do značné míry brání bezduché kultuře v omezování potenciálu naší duše. Je příznačné, že členové marihuanové komunity svorně vyznávají hodnoty jako odmítání konzumu, násilí, extremismu a jiných omezených ideologií, dokonce ani nenavštěvují McDonalds apod.

Přesto je myslím lepší, dokážeme-li si uvědomovat pravé hodnoty i bez této zelené pomůcky.

Z vyprávění anonymního mystika

V první chvíli jsem myslel, že jsem měl nějaký zvláštní talent nebo tak něco: být v kontaktu s druhou stranou. Viděl jsem anděly (byl jsem šokován, když se rozptýlené světlo energie zformovalo v podobu “anděla”). Svíjel jsem se na zemi v extatickém stavu a mrazila mě otázka “jsi dost velký?” Jsem já, človíček, dost velký, abych se podíval a spatřil svou pravou povahu: Božství, prázdnotu, démony, nicotu? Zdálo se, že hlas říká: “Podívej! Jsi dost velký, abys nebyl vystrašen. Udělej ten skok, pohleď do zrcadla času, jez a pij zde, otoč svou hlavu a POHLEĎ! …

Myslím, že má zkušenost světa je, troufám si říct, trošku “intenzívnější” než mnoho jiných. Následovala deprese, kterou jsem vnímal jako “temnou noc duše”. Mé srdce toužilo po věčnosti. Cítil jsem, že sem nepatřím, a nechtěl jsem tu být. Chtěl jsem být hvězdou a být se svým milencem a milovaným. Jistě, byl jsem hloupý, že jsem dosud nepochopil to poselství: vše je ve mně. Ve mně a v každé další osobě je celost všeho…

Pak mě diagnostikovali s bipolární poruchou a dostával jsem léky. Po léta jsem filtroval své extatické zkušenosti skrze duchovno a nyní mě pobavila myšlenka, že by to byly halucinace. To mě přivádí k otázce, o čem si myslíme, že je „skutečné”. Tyto zážitky nejen že byly pro mě „skutečné”, ale pomáhaly mi v tom, jak jsem se vídal ve světě, a jak jsem viděl druhé. Byly skutečné…

Z anonymního serveru lidí, kteří prožili mystickou zkušenost: www.experience­project.com.

Máte vy nějaký spirituální zážitek? Nebo si myslíte, že nic podobného není možné, jsou to jen halucinace? Zažili jste něco zvláštního, mimo naše chápání?

Přečtěte si: Antroposofie aneb Poznání nezná hranic

Rudolf Steiner – génius, šarlatán, nebo svérázný klon Járy Cimrmana?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).