Hlavní navigace

Úraz elektrickým proudem

Sdílet

O problému:

K úrazu elektrickým proudem dochází zejména při neopatrné manipulaci s elektrickými spotřebiči, jejich neodborných opravách apod. Proud kolem 20 mA způsobuje křeče svalů znemožňující uvolnění se z elektrického obvodu, 50 mA silné křeče a bezvědomí a proud o síle 200 mA fibrilaci srdečních komor – zástavu krevního oběhu. Závažnost následků závisí na velikosti proudu, době a směru jeho průchodu a velikosti kožního odporu (jeho velikost je úměrná závažnosti popálenin).

Nejčastější příčiny: 80 % vzniká nízkým napětím (3 % smrtelné), 20 % vysokým (30 % smrtelných). 

Příznaky: porucha vědomí (až v 70 %), amnézie na událost, poruchy srdečního rytmu, popáleniny III. Stupně v místě kontaktu, trombózy a při silných křečích i zlomeniny.

První pomoc:

  • Bezpečně vyprostěte postiženého z obvodu nevodivým předmětem anebo vypnutím zdroje napětí. Při spadlém vedení vysokého napětí se přibližujte co nejmenšími kroky.
  • Kontrolujte základní životní funkce (stav vědomí, dýchání). Případně zahajte resuscitaci.
  • Přivolejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112.
  • Ošetřete popáleniny a případná další zranění.

Speciál Zásady první pomoci byl připraven s použitím publikace Předlékařská první pomoc, Grada Publishing, http://www.gra­da.cz/.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).