Hlavní navigace

Zodpovědnost a rozhodování za očkování dítěte. Rodiče versus lékař

Na dotazy diváků z akce Očkování pro a proti v Břeclavi odpovídají:
LE – Ludmila ELEKOVÁ, praktická lékařka, věnuje se také homeopatii, dlouhodobě se zabývá problematikou očkování a je jeho kritikem
RP – Roman PRYMULA, specialista na očkování a epidemiolog, předseda České     vakcinologické společnosti, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
ZC – Zuzana CANDIGLIOTA, právnička a právní ředitelka Ligy lidských práv

Proč jsou rodiče stále považováni za „hloupé“, nesvéprávné při rozhodování za své dítě, a nebere se zřetel na to, když rodiče hlásí nějaké nežádoucí účinky. Nikdo jiný dítě nezná lépe, než rodič, který je s dítětem 24 hodin denně a nejlépe vidí, kdy v jeho chování nastal zásadní zvrat. V konečném důsledku přeci nese zodpovědnost za poškození dítěte rodič, ne lékař, který očkoval i přes upozornění rodiče.

LE: Lékař může být za poškození žalován, nese odpovědnost za léčbu. Mohl by ovšem poté přenést břemeno náhrady škody na stát, protože ho stát nutí očkovat a sankcionuje, když neočkuje. Jenže hlavní problém je neinformovanost rodičů i lékařů. Běžný scénář je, že vyděšená maminka informuje doktorku a ta od stolu řekne, že to s očkováním nesouvisí. Tím se vyřeší většina reakcí. Když rodiče nedají pokoj, stejně většinou nepochodí. I když lékař neochotně uzná, že to s očkováním může souviset, málokdy uzná kontraindikaci, začne se schovávat za specialisty, ti si pak dítě přehazují jako horký brambor. Dítě musí být skutečně vážně poškozené, aby dostalo kontraindikaci, ale ani to ne vždy. Vím o dítěti, které mělo jednoznačné patologické reakce (pláč, křeče, narušení vývoje), pediatrička by vesele očkovala dále, rodiče šli do očkovacího centra, kde by taky klidně očkovali, a když odmítli, donutili je podepsat papír, že odmítají očkování a práskli je na hygienu. To je bohužel realita.

ZC: Je třeba opět zdůraznit, že o očkování dítěte nerozhoduje lékař, ale rodič. Pokud rodič s očkováním nesouhlasí, nebo jej chce odložit či chce jinou než standardní vakcínu, lékař nemá žádný způsob jak si očkování vynucovat. Očkování je preventivní péče na zdravém jedinci a nejde tedy o bezprostřední ohrožení zdraví, kdy je možné poskytnout péči i bez souhlasu rodičů.

Proto často lékaři k prosazení svého názoru využívají nejrůznější manipulace. Informovaní, zdravě sebevědomí a asertivní rodiče ze sebe nemusí nechat dělat hloupé a nesvéprávné. Naopak mohou lékaři úplně v klidu a bez emocí vysvětlit, že si od něj rádi vyslechnou jeho pohled na věc, ale konečné rozhodnutí zohledňující nejen medicínské hledisko, ale i širší zájem dítěte bude na nich, neboť oni mají rodičovskou zodpovědnost za zdraví dítěte.

Jak by měl rodič reagovat, když pediatr nebere zřetel na nahlášené nežádoucí účinky a nutí rodiče do dalšího očkování, i když je vysoké riziko, že vakcína může dítě vážně poškodit? Jak řešit sporné situace mezi rodiči a lékařem?

LE: Legální postup je tento: deklarovat ochotu dále imunizovat proti nemocem, proti kterým to nařizuje vyhláška, ale podle §47 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví požádat o vakcínu, která nemá určité nežádoucí účinky a zaručeně nemůže zhoršit stav dítěte. Je to patová situace, protože taková vakcína neexistuje, ale je to legální postup a jasný signál, že si děti ničit nedáme. Samozřejmě trvejte na odborném vyšetření, aby se pokud možno do dokumentace dostal záznam o souvislosti s očkováním. A možná to nejdůležitější – od takového pediatra odejděte. Pokud dává přednost svému pohodlí, zbabělosti, egu, penězům nebo nevím čemu před zdravím vašeho dítěte, pak mu nedávejte svou důvěru.

RP: Vlastních trvalých kontraindikací k očkování je jen velmi málo a není pravdou, že jakákoliv reakce po očkování by měla být kontraindikací. Pediatři se účastní pravidelných školení, je však pravdou, že zdaleka ne všichni. Pokud lékař nereaguje na vaše upozornění, máte právo kontaktovat specializované centrum.

ZC: Rodiče mohou nežádoucí účinky oznámit sami (viz výše). Lékař nemá rodiče právo k ničemu „nutit“, může pouze informovat a nabízet určitou zdravotní péči. Pokud s ní rodiče nesouhlasí, může je lékař požádat o podepsání nesouhlasu formou negativního reversu. Rodiče mohou také lékaři předat svoje vyjádření s důvody, proč nechtějí očkovat. Tímto způsobem se lékař zbaví právní odpovědnosti za neprovedení očkování a zároveň je to férový a nekonfliktní způsob řešení situace. 

Pokud ovšem lékař jedná neeticky či dokonce protiprávně (manipulace, nátlak, vyhrožování vyloučením dítěte z péče, nevhodné a urážlivé jednání, poskytování nepravdivých informací apod.), není důvod, proč by rodiče neměli věc řešit stížnostík České lékařské komoře nebo ještě lépe k odboru zdravotnictví příslušného krajského úřadu. Velmi efektivní je také podělit se o zkušenost s lékařem (ať již dobrou či špatnou) např. na webu www.znamylekar.cz a dát tak informaci o přístupu lékaře i jiným rodičům.

Proč lékaři neakceptují i názor rodičů ohledně očkování? Po priorixu měl syn atopický ekzém (lokálně na zadečku). Reakci na mléko. Očkování se mělo odložit i dle příbalového letáku, přesto jsem byla nucena do přeočkování. Nakonec bylo kvůli přeočkování ohroženo podepsání formuláře pro přijetí do školky.

LE: To je naprosto nesprávný a nepřijatelný postup. Do školky podle zákona smějí děti, které nejsou očkovány ze zdravotních důvodů, je to přímo napsáno v zákoně. Dr. evidentně nezná zákony a je možné si na ni stěžovat. Zejména, pokud dítě utrpělo očkováním nějaké poškození zdraví.

RP: Lékař by měl být dostatečně erudován, aby posoudil případné základní kontraindikace k očkování.

Pokud má rodič zájem o detailní informace o očkování a samotných vakcínách, nemělo by mu být bráněno v jejich dostupnosti. Kde oficiálně takové informace získat? Oficiální informace od státu jsou totiž bohužel velmi povrchní.

LE: Hledejte neoficiální zdroje. Na internetu lze najít publikované studie, lze najít seznamy ingrediencí vakcín včetně jejich účinků apod.

RP: K dispozici jsou příbalové informace pro každou vakcínu, na webu EMA (Evropská léková agentura) je rovněž dostatek podrobných dat pro registrované vakcíny, a pokud chce někdo jít na úroveň vědeckou, může monitorovat publikované studie např. pomocí databáze Medline-Pubmed, která je zdarma, ale uvádí pouze abstrakta.

ZC: V souladu se zákonem o zdravotních službách by vám měl poskytnout informace ošetřující lékař a můžete to po něm vyžadovat. V praxi ovšem tuto úlohu pediatři často neplní anebo poskytují velmi jednostranné informace – pouze o výhodách očkování a o rizicích nemocí, proti kterým se očkuje.

Vzhledem k tomu, že žádné objektivní studie o poměru přínosů a rizik vakcín prakticky neexistují (protože takové studie není zájem financovat a provádět), je podle mého názoru v současné době otázka očkování převážně otázkou osobní víry a přesvědčení. Dnes nikdo šíření informací nebrání, můžete číst zahraniční i tuzemské knihy, články, weby odborných společností, úřadů i sdružení rodičů. Můžete si přečíst příbalové letáky (na webu www.vakciny.net nebo www.olecich.cz) nebo si požádat o informace o nahlášených včetně nahlášených nežádoucích účinků.

Naše malá má alergii na bílkovinu kravského mléka a další, zatím jsme ve fázi testování potravin (kojím a držím dietu). Má 6 měsíců a neočkujeme. Na základě čeho, jakých skutečností mě lékař nutí očkovat? Nemůže mít dcera po očkování alergickou reakci, anafylaktický šok?

LE: Samozřejmě, že by mohla mít šok a rozhodně se jí alergie zhorší. DTP vakcína se pěstuje na živné půdě, která obsahuje kasein, tedy bílkovinu kravského mléka. Důvod, proč vás lékař nutí očkovat, je, že tuto skutečnost neví a také neví, že vakcíny obecně způsobují alergie. Chtějte od něj písemně, že vakcína neobsahuje nic, na co je vaše dítě alergické a že pečlivě vyloučil, že by se její stav mohl zhoršit. Kromě toho je v příbalovém letáku každé vakcíny výslovně napsáno, že se nesmí podat pacientovi se známou alergií na JAKOUKOLI složku vakcíny.

RP: Je třeba individuálně zhodnotit případná rizika. Na jedné straně hrozba infekčních nemocí, na straně druhé polyvalentní alergie a riziko alergické reakce po očkování. Zde doporučuji specializované pracoviště Praha, Brno či Hradec Králové. Možné je i očkování na lůžku.

Kdo je zodpovědný za výsledky očkování? Pediatr, nebo rodič?

LE: Co myslíte těmi výsledky? Vytvoření protilátek? To je výhradně na schopnosti očkovaného. Nežádoucí účinky? Odpovědnost by měl nést výrobce a očkující lékař. Fakticky ji nenese nikdo. V případě poškození se lze soudit a existují cesty, jak se domoci odškodnění, ale je to běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem. Pokud lékař poruší postup lege artis (tj. aplikuje např. prošlou vakcínu, nedodrží skladovací podmínky, poruší kontraindikaci, neaplikuje vakcínu správných způsobem), pak je přímo odpovědný on. Rodič z principu nemůže být odpovědný za očkování, vakcíny ani nevyrábí, nedistribuuje ani neaplikuje.

RP: Myslím si, že oba. Úloha pediatra je ale dominantní. Právní aspekty nechť posoudí právník.

ZC: Je otázkou, máte na mysli „výsledky očkování“. Pediatr je odpovědný za to, že rodičům očkování včas nabídl. Teoreticky by také mohl být odpovědný i za nežádoucí účinky vakcíny, ale nevím o žádném případu v praxi, kdy by byl lékař shledán odpovědným. Rodič má naopak tzv. rodičovskou zodpovědnost, tedy právo i povinnost jednat v zájmu dítěte a chránit jeho zdraví, což může být interpretováno různým způsobem.

Naše neuroložka, která de facto rozhoduje o počátku očkování našich předčasně narozených dvojčat (císařský řez, nízká porodní váha, matka zatížená podpůrnými léky v těhotenství) nám při dotazu na informace k očkování oznámila, že o očkování nic neví a že by si informace musela nastudovat a pak si s námi následně dát schůzku. Takový člověk rozhoduje o očkování a léčí příznaky nežádoucích účinků?

LE: No comment.

RP: To je bohužel trochu smutné.

ZC: Vaše neuroložka ve skutečnosti nic nerozhoduje. Ona vám pouze navrhuje z jejího hlediska vhodný postup. S tím je spojena i povinnost vás informovat o podstatě lékařského výkonu, jeho přínosech, rizicích, alternativách. Po tomto informování se rozhodnete vy.