Hlavní navigace

Autismus a další onemocnění v souvislosti s očkováním

Na dotazy diváků z akce Očkování pro a proti v Břeclavi odpovídají:
LE – Ludmila ELEKOVÁ, praktická lékařka, věnuje se také homeopatii, dlouhodobě se zabývá problematikou očkování a je jeho kritikem
RP – Roman PRYMULA, specialista na očkování a epidemiolog, předseda České     vakcinologické společnosti, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
ZC – Zuzana CANDIGLIOTA, právnička a právní ředitelka Ligy lidských práv

V brněnské dětské nemocnici nám lékaři na revmatologickém oddělení potvrdili, že za posledních cca 5 let rapidně vzrostl počet nových dětí trpících nejen revmatoidní artritidou, ale také leukémií a autismem. Evidentně se děje něco, co rozhodně není v pořádku a v očkování vidí velkou souvislost. Co můžete říct k tomu, že denně přijímají několik nových cca tříletých pacientů s revmatoidní artritidou? Není to dost velký signál k tomu, aby se začalo něco měnit?

LE: Jistě že je, jenže ten signál musí někdo vůbec zachytit a spojit si to.

RP: Shodné zkušenosti z Hradce Králové nemáme. Pokud by to mělo být na vrub očkování, je třeba si položit otázku, proč právě 5 let. Na základě takto nepodložených informací vznikají klasické fámy. Doporučoval, aby byla publikována a analyzována oficiální data.

Vidíte souvislost těchto zdravotních komplikací právě s očkováním, když samozřejmě vezmeme v potaz i zhoršené zdravotní prostředí, glutamáty a emulgátory v potravinách, postřiky… atd?

LE: Z mechanismu účinku vakcín vyplývá, že musí mít významný podíl. Protože nemocné jsou i děti, jejichž rodiče pečlivě dbají na jinak zdravý životní styl a stravu.

Výskyt alergií, astmatu, autismu a poruch chování je ohromný. Kde vidíte příčinu?

LE: Především v očkování, protože rozvoj alergie je součástí mechanismu účinku vakcín. Ekvivalent vakcín (antigen plus imunitní adjuvant, např. hliník) se u pokusných zvířat používá k přímému vyvolání alergie. Je absurdní si myslet, že stejný postup u dětí něco takového nemůže způsobit. Již před sto lety dr. Clemens von Pirquet podrobně popsal, jak injekce antigenu vyvolá alergii. Je třeba si uvědomit, že od války až do konce 70. let se očkovalo v podstatě pořád stejně, pak začal raketový vzestup počtu vakcín a jejich kombinací. Kromě toho časová shoda, kdy alergie začne obvykle po a nikoli již před očkováním, by také měla něco naznačit. Alergie znamená abnormální reakci imunitního systému na podněty, které by ho za normálních okolností nedráždily, tj. hlavní problém není přítomnost prachu, pylu, roztočů apod. v prostředí, ale neadekvátní reakce imunity. Vakcíny zásadně mění nastavení imunity, proto jsou nutně jedním z hlavních podezřelých.

RP: Odpověď není jednoduchá, protože zatím nikdo přesnou odpověď nenašel. Domnívám se, že je to kombinace řady různých příčin a spoluvyvolávajících faktorů.

Jaký je vztah autoimunitních onemocnění, alergií a jejich velkého nárůstu?

LE: Vakcíny svým mechanismem účinku nevyhnutelně vedou ke vzniku autoimunity. Především rozladí imunitu směrem k Th2 složce, dále při vpichu poškodí okolní tkáně a imunitní buňky se v situaci, kdy jsou stimulovány, dostanou do kontaktu s vlastními poškozenými tkáněmi včetně DNA. Zdá se, že si nikdo nepoložil otázku: jak mají imunitní buňky poznat, co je v místě vpichu vakcíny úmyslně a proti čemu mají tvořit protilátky a co mají ignorovat? Když je to prezentováno úplně stejně. Antigen totiž nemusí být navázán na hliník, stačí, aby byl hliník poblíž. Existují dokonce studie popisující vznik potravinové alergie na potravinu, která byla konzumována v době očkování, tyto studie si lze najít na PubMedu.

RP: Viz výše. Odpověď není jednoduchá, protože zatím nikdo přesnou odpověď nenašel. Domnívám se, že je to kombinace řady různých příčin a spoluvyvolávajících faktorů.