Hlavní navigace

Nechceme očkovat, rozvolnění dávek, tábor, školka

Sdílet

Na dotazy diváků z akce Očkování pro a proti v Břeclavi odpovídají:
LE – Ludmila ELEKOVÁ, praktická lékařka, věnuje se také homeopatii, dlouhodobě se zabývá problematikou očkování a je jeho kritikem
RP – Roman PRYMULA, specialista na očkování a epidemiolog, předseda České     vakcinologické společnosti, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
ZC – Zuzana CANDIGLIOTA, právnička a právní ředitelka Ligy lidských práv

Proč mají výhodu ti, co se očkovat chtějí?

LE: Normální nátlak, nic jiného.

RP: Jsou chráněni proti vybraným nákazám.

ZC: Nevím, zda považujete za výhodu vystavení sebe nebo svých dětí rizikům, o kterých nebylo věrohodně prokázáno, že jsou nižší a méně pravděpodobné a závažné než sama nemoc, proti které se očkuje. Pokud máte na mysli výhodu např. v podobě přístupu do školek a na tábory, tak tento problém lze řešit jinak, což vysvětluji v dalších odpovědích. Výhody očkovaných lze shrnout jako odraz současného převažujícího lékařského paradigmatu, že očkování je jednoznačným přínosem.

Prosím o právní radu, jak získat od dětské lékařky potvrzení zdravotního stavu pro desetileté dítě na dětský tábor. V současné době se má dítě dostavit na povinné očkování, které jako matka zvažuji odmítnout, i když doposud všechna povinná očkování proběhla.

LE: Dr. vám ten papír potvrdit musí. Nemůže ho podmiňovat doočkováním. Navíc, je-li dítěti teprve deset, nemusí být očkováno, protože vyhláška říká, že se očkuje mezi 10–11 rokem, dokud se nepřiblížíte k 11. narozeninám, očkovat nemusíte. Lékař vám musí potvrdit skutečnost, jestli je dítě zdravé nebo má nějaké nemoci a omezení a pokud je mu teprve 10, měla by napsat, že je řádně očkované. Nebo vypsat, kdy jaké vakcíny dostalo. Podle mé zkušenosti se ale tyto papíry na táborech nekontrolují. Vyjádření lékaře lze také podle názoru Mgr. Candiglioty nahradit čestným prohlášením rodičů.

RP: Otázka je snahou obcházet právní systém v ČR. Pokud po předešlém očkování nebyla nikdy reakce a motivací jsou pouze antivakcinační kampaně, je to smutný výsledek.

ZC: Zeptejte se nejprve organizátorů tábora, zda dítě vezmou, i když nebude mít v potvrzení o kompletním očkování, avšak bude mít potvrzení, že je zdravé. Organizátoři většinou na očkování příliš nelpí, protože hygienické stanice to striktně nekontrolují a nevyžadují. Lékař musí na žádost rodiče vydat lékařskou zprávu o zdravotním stavu, takže přestože je dítě neočkované, musí podle pravdy do zprávy napsat, že je dítě zdravé. A to vám často bude stačit. Další možnost je požádat organizátory tábora o výjimku (viz níže) a přijetí dítěte, které není očkováno z důvodu vašeho přesvědčení a svědomí.

Nechci očkovat, kam se obrátit? Můj syn měl po 2. dávce Prevenaru horečky okolo 40 °C, třes rukou a hlavy, neklid, pláč bez důvodu, často neutišitelný. Neurolog doporučil očkovat a podat Lexaurin. Podzim a zima je malý téměř v kuse nemocný, nechodí do kolektivu. Teď mě tlačí do MMR, vyhrožuje se sociálkou a nevpuštěním do školky. Co byste mi poradili, když očkovat nechci, ale zároveň malého nechci odříznout od školky, táborů atd.? Kam se obrátit, pokud hledám pediatra + homeopata, nejlépe s celostním pohledem na dítě (v Brně)?

LE: Vaše dítě mělo reakci, která odpovídá encefalopatii, což je kontraindikace dalšího očkování. Najděte si jiného neurologa, hledejte, dokud nenajdete rozumného. MMR – tato vakcína nemá vyhláškou stanovenou horní věkovou hranici, tudíž i dítě, které ji nedostalo je očkováno řádně a do školky smí. O potvrzování přihlášek viz odpověď na předchozí dotaz. Lékařka vám musí dát razítko, ona nerozhoduje o přijetí do MŠ, jen napíše, jak na tom dítě je. Nechte si potvrdit, které vakcíny dostalo, a přihlášku prostě podejte. Možná si ničeho nevšimnou, kdyby ano, napište, že dítě není očkováno ze zdravotních důvodů, což je pravda. Pro další pomoc kontaktujte Ligu lidských práv.

RP: MMR je zcela odlišná vakcína a nelze generalizovat reakci po jedné vakcíně.

ZC: Očkování můžete odmítnout nebo odložit např. do věku těsně před přijetím do školky. Odkládat můžete očkování proti tzv. dětským nemocem (MMR) podle libosti, a to dokonce v souladu s očkovací vyhláškou. Ta totiž nestanoví žádnou lhůtu, do kdy je nutné očkování provést. Ovšem školky vyžadují, aby bylo provedeno ještě před přijetím dítěte.

Za nátlak a výhrůžky sociálkou můžete podat na lékaře stížnost k České lékařské komoře a k odboru zdravotnictví krajského úřadu. Lékař může přivolat na rodiče tzv. „sociálku“ v případě zanedbávání, ale ve vašem případě po špatné zkušenosti po očkování zjevně o žádné zanedbávání nejde, právě naopak. 

Pokud by vás přesto kontaktovaly sociální pracovnice, stačí jim vysvětlit, proč očkování odmítáte. Ony nemají žádné pravomoci, jak vás k očkování přimět. Totéž platí v případě hygienické stanice. V minulosti (před 10 lety) sice úředníci běžně vyhrožovali rodičům například odebráním dítěte, ale veřejných ochránce práv takový postup posoudil jako nepřijatelný a v současné době nejsou známy podobné případy.

Pediatra doporučuji hledat podle referencí vašich známých nebo jiných rodičů na webu www.znamylekar.cz

Kde je moje právo se rozhodnout neočkovat, když mi dítě nevezmou do školky, pokud tak učiním?

LE: Do školky vám ho vzít mohou. Uplatněte výjimku svobody svědomí. Existují děti přijaté do školky na tomto základě.

RP: Kde je právo dětí na zdravé dětství?

ZC: Zamezování přístupu do školky nemá racionální ani odborný podklad. Například v Rakousku a Německu se nic takového nevyžaduje a i u nás není vyžadováno očkování pro přístup na základní školu. U nás se očkování vyžaduje jen u dětí při přijetí do mateřské školy, ale již ne u personálu. Jde tedy jen o způsob trestání rodičů a o nelegitimní diskriminaci.

Ovšem i při chybějícím očkování můžete požádat o výjimku z důvodu vašeho přesvědčení a svědomí a z důvodu ochrany zdraví vašeho dítěte. Více podrobností je uvedeno v těchto odpovědích (1, 2) na webu Férové nemocnice. Někteří neočkující rodiče též založili vlastní kluby pro předškolní děti. Další možností je očkování alespoň odložit do věku těsně před přijetím do školky. 

Řada rodičů problém řeší dost svérázným způsobem tak, že se domluví s pediatrem, který provedení očkování zapíše do zdravotní karty a potvrdí i přihlášku do školky, přestože ve skutečnosti dítě očkováno není. Tato praxe jen dokládá, že systém „povinného“ očkování je jen Potěmkinovou vesnicí a že takto se zkresluje skutečná proočkovanost dětské populace.

Je nějaká cesta, jak rozvolnit očkovací dávky, či se očkování legálně vyhnout?

LE: Ano je. K očkování je třeba váš informovaný souhlas, bez něj nikdo dítě nesmí očkovat. Dokud nedáte souhlas, dítě nikdo očkovat nebude. Máte dále právo na volbu vakcíny, §47 zákona 258/2000, není nijak omezeno. Kdybyste měli takové požadavky, které nelze uspokojit, není to váš problém. Jde-li o miminko, vyhláška uvádí jako hranici pro provedení základního očkování hexou 18 měsíců, dokud tato lhůta neuplyne, jste v mezích zákona. Doporučuji si přečíst příslušné paragrafy uvedeného zákona a vyhlášku. Seznamte se se svými právy. Zákon ani vyhláška nejmenují jedinou vakcínu, tj. můžete legálně odmítnout jakoukoli dostupnou vakcínu a je to legální. Nikdy neodmítejte očkování, tedy imunizaci proti nemocem, ale odmítejte konkrétní vakcíny.

RP: Tato otázka jistě nesměřuje na mne. Pokud je racionální důvod, je zcela legální očkování rozložit. Tento důvod zde však zřejmě není.

ZC: Hned úvodem je potřeba vysvětlit, že svobodný informovaný souhlas se zákrokem včetně očkování poskytují za své dítě rodiče, kteří také mají rodičovskou zodpovědnost. Očkování nepatří mezi zákroky, které je možné provést bez souhlasu rodičů. 

Vzhledem k tomu, že očkování není povinné ve smyslu, že by bylo vynutitelné proti vaší vůli, je rozhodnutí jen na vás. Existuje sice možnost pokuty, pokud dítě nenaočkujete, ale tato možnost už prakticky nepřipadá v úvahu, protože po rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 449/06 můžete argumentovat svým právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení. Očkování je povinné pouze v tom smyslu, že pediatr má povinnost vám ho včas nabídnout. Vy jej ale můžete odmítnout, odložit, zvolit si jinou vakcínu či jiné schéma. 

Stačí tedy oznámit pediatrovi, že očkování odmítáte nebo jakým způsobem si představujete, že očkování bude probíhat (později, jinou vakcínou, v jiném schématu apod.). Nejlepší je lékaři podepsat negativní revers a k němu přiložit ještě vlastní vyjádření k důvodům odmítnutí (vzor, vzor s komentářem).

Nechci nechat očkovat za žádných okolností své děti žádnou vakcínou. Mám šanci fungovat v ČR dle současných právních norem, aniž bychom byli jako rodiče nějakým způsobem perzekvováni, šikanováni úřady, pokutováni, odsouzeni? Jak si šikovně počínat z hlediska legislativy ČR?

LE: Zákon ani vyhláška nejmenuje jedinou vakcínu. Stanoví povinnost imunizovat proti určeným nemocem. Legální způsob je deklarovat ochotu imunizovat proti určeným nemocem, ale současně odmítnout dostupné vakcíny. Jako důvod můžete uvést pro vás nepřijatelné nežádoucí účinky, hlášená úmrtí, případy odškodnění za prokazatelné poškození v zahraničí, neetické chování výrobce apod. Současně podle §47 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví požádáte o alternativní vakcínu, která splní vaše požadavky na bezpečnost. Fakticky to znamená neočkování, protože taková neexistuje. To ale není váš problém. Tímto vyjádření se nestáváte odmítačem, neporušujete zákony, jen požadujete v souladu se zákonem vakcínu, která nepoškodí dítě. Úmluva o právech dítěte, kterou ČR podepsala, dává dítěti právo na život (proto jako odpovědný rodič odmítnete nechat aplikovat vakcínu, která již nějaké děti zabila), a na zdravý vývoj (proto jako odpovědný rodič odmítnete nechat aplikovat vakcínu, která již některé děti poškodila). Můžete se odvolat i na svobodu svědomí a filosofického přesvědčení – které vám znemožňuje vědomě do dětí píchat substance, o jejichž škodlivosti jste přesvědčeni.

RP: Věřím, že vám vaši „šikovnost“ v budoucnosti nebudou muset vaše děti vyčítat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).