Hlavní navigace

Žít nezdravě se prodraží. Dělejte s tím něco, vzkazují Britové

27. 7. 2018

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Velká Británie uvažuje o zvýšení daní za zdravotní služby, stejně jako o jejich větší regulaci. Důvodem je povzbuzení obyvatel, aby se snažili být zdravější.

Nezávislá analýza, již si nechala vypracovat BBC, potvrdila, že dvě již dříve přijaté regulace – zvýšení daní za sladkosti a sladké nápoje a zákaz kouření – tento efekt měly, proto se domnívá, že by ministři měli přijmout více podobných opatření.

Zajímavé je, že přestože se vláda obávala negativní reakce Britů na další podobná opatření, hlas lidu říká opak. Veřejnost prý tvrdá opatření vítá, a to zejména proto, že jednou z hrozeb je i dětská obezita.

Galerie: Jsou morbidně obézní. Jídlo je zabíjí

Návrhy na další regulace, jež byly oznámeny v červnu, se vztahují opět na sladkosti a nezdravé občerstvení (junk food), stejně jako na tvrdší regulaci televizních a jiných reklam na nezdravé potraviny v médiích, a to zejména před devátou hodinou večerní.

Tlak na zlepšení stávající situace a péče o vlastní zdraví je daný aktuálním stavem v populaci a systémem britského zdravotnictví.

Národní zdravotní služba

National Health Service (NHS) je veřejně financovaný národní systém zdravotní péče pro Anglii a jedna ze čtyř národních zdravotnických služeb pro každou z ústředních zemí Spojeného království. Jedná se o největší systém zdravotní péče pro jednoho plátce na světě.

Proměny britského zdravotního systému

NHS spatřila světlo světa 5. července 1948. Založení britského zdravotního systému má jedno nesporé prvenství. Bylo to poprvé v historii vůbec, kdy byla zdravotní péče bezplatně zpřístupněna lidem jen na základě občanství, nikoli na základě hrazení poplatků nebo pojištění. Bylo to také poprvé, kdy tato služba sdružila vše – tedy nemocnice, lékaře a sestry a zubní lékaře pod jednu „záštitu“.

Ale sedmdesát let od vzniku NHS se mnohé změnilo…

V britském zdravotním systému nyní pracuje 1,7 milionu zaměstnanců, což tak činí systém pátým největším na světě. Nejpočetnější skupinou jsou přitom zdravotní sestry, jejichž počet se od založení systému zdesetinásobil. To částečně odráží, jak rychle se medicína vyvíjí, zdokonaluje a také jak se zvyšuje poptávka, což zase přímo ovlivňuje fakt, že pro lepší péči o pacienty je zapotřebí více lékařských odborníků.

Ale nejen pokrok, změnily se i role. Po zdravotních sestrách je dnes vyžadována daleko větší kvalifikace, specializace, a tedy vyšší vzdělání. Základní zdravotní péče, kterou sestry dříve poskytovaly, je nyní mnohem častěji požadována od zdravotních asistentů, přičemž sestry se podílejí na poskytování komplexní péče, jež byla dříve již v rukou samotných lékařů.

Peníze, peníze, peníze

Spolu s počtem zaměstnanců ve zdravotnictví samozřejmě vzrůstá i rozpočet. Částka vynaložená na zdravotní péči je nyní zhruba dvanáctkrát větší, než tomu bylo před vznikem NHS, a to již se zohledněním inflace. Navíc je počítáno i s dalším nárůstem rozpočtu. Britská vláda v tomto měsíci oznámila, že rozpočet pro NHS v Anglii se v příštích letech bude zvyšovat o 3,4 procenta ročně.

Odkud tyto investice jdou? Britská vláda musela v průběhu let investovat do zdravotních služeb stále více ze svého rozpočtu. Dnes je to třicet pencí z každé libry vynaložené na zdravotnické služby (tedy zhruba jedna třetina), což je opravdu vysoké číslo. To však znamená, že tyto investice musejí být někde dorovnány. Pokles vládních investic ve Velké Británii se tak nejvíce dotkl resortu obrany a bydlení.

Zavedení poplatků

Prvotní roky byly těžké. Počátkem 50. let musel být rozpočet celkově snížen, protože vláda se snažila udržet krok s poptávkou. Tak byli ministři donuceni zavést poplatky za recept předepsaný lékařem, za zubní ošetření a za optické práce (předepsání brýlí apod.).

Dnes se za lékařský předpis platí 8,80 GBP, což odpovídá zhruba 260 Kč. Ale jen v Anglii – a i tak je zde mnoho výjimek, které se týkají dětí, starých lidí a zvláštních případů. Jinde ve Velké Británii jsou recepty poplatků zproštěny. To je jedním z důsledků přenesení pravomocí, kde jednotlivé administrativy dostaly kontrolu nad zdravotní politikou.

Snížení počtu lůžek

Nezvýšilo se však všechno. Nejzřejmějším příkladem je počet lůžek: Nyní je v Británii až čtyřikrát méně lůžek než původně. Důvodem je mj. to, že existují jiná řešení a lidé obecně tráví v nemocnicích daleko méně času.


Autor: Photo by rawpixel on Unsplash, podle licence: Public domain

Délka života se prodlužuje, rozšiřuje se i nabídka služeb, které umožňují pobyt či rekonvalescenci mimo nemocnici

Ženy, které dnes porodí, mají tendenci odejít z nemocnice ve stejný nebo maximálně následující den. V době vzniku NHS trávily rodičky v nemocnici po porodu až týden.

Podobné je to v případě operace. V roce 1948 byla provedena první náhrada kyčelního kloubu, po níž strávil pacient v nemocnici celé týdny. Naopak dnes lze stejnou operaci zvládnout během jediného dne.

Prodloužila se délka života

Jádrem příběhu o NHS je jeho dopad na zdraví národa. Výsledky jsou vynikající, ale samozřejmě je přihlédnuto k celkovým změnám, jimiž lidská populace obecně prochází. Lidé se nyní dožívají přibližně o třináct let vyššího věku, než tomu bylo před sedmdesáti lety.

K tomu samozřejmě velmi přispěl samotný fakt lepší dostupnosti zdravotní péče. Je však také třeba zmínit, že od doby před založením NHS se délka lidského života skutečně radikálně prodloužila. Nejvíce k tomu dle odborníků přispěl přístup k čisté vodě a výstavba kanalizačního systému.

Snížení kojenecké úmrtnosti, jež je definována jako smrt dítěte před jeho prvními narozeninami, je dalším faktorem, který hraje významnou roli. K úmrtí novorozenců přispívá pět klíčových faktorů: vrozená anomálie, předčasné narození, syndrom náhlého úmrtí dítěte, mateřské komplikace a zranění při porodu. Založení NHS znamenalo mimo jiné, že se domácí porody postupně přesunuly do nemocničních specializovaných zařízení, jejichž kvalita neustále stoupala, stejně jako rozvoj samotné medicíny.

Životy zachraňuje i očkování

Dalším faktorem je imunizace. NHS byla založena nejen proto, aby nemoci léčila, ale i proto, aby jim předcházela a podporovala dobré zdraví, včetně vzdělání široké populace v této oblasti.

Dokonalým příkladem je zavedení očkování proti obrně v 50. letech. Před jeho zavedením se počet případů dětské obrny v dobách epidemie vyšplhal až na osm tisíc případů ročně, ale jakmile se zavedlo očkování, toto hrůzostrašné číslo prudce kleslo.

Dnešní děti mají k dispozici celý komplexní očkovací program, kam spadá vše, od meningitidy a příušnic až po černý kašel.

Příčiny úmrtí ve stáří se mění

Zlepšení zdravotních podmínek a zdravotní péče obecně zapříčinily to, že se mění i důvody, proč lidé umírají. Infekční onemocnění, srdeční infarkty a mrtvice si již dnes zdaleka nežádají tak vysoký počet úmrtí jako ještě nedávno.

Lidé jsou schopni žít s dlouhodobou a nevyléčitelnou nemocí daleko déle než dříve. Klasickým příkladem je například demence. Podpoře lidí, kteří musejí čelit dlouholetému a stále se postupně zhoršujícímu stavu, je nyní věnována největší pozornost, a britské zdravotnictví se snaží soustředit právě na tuto oblast. Sem je směrován i program pro příštích sedmdesát let.

Proti nezdravému životnímu stylu

U příležitosti sedmdesátých narozenin NHS odborníci vypracovali četné analýzy spojené s britským zdravotnickým systémem. Ministři byli při této příležitosti vyzváni k tomu, aby zaměřili svou pozornost na snahu o zlepšení nezdravého životního stylu. To by mělo pomoci i zmírnit stále sílící tlak na NHS.

Na sympoziu, které se konalo počátkem července, odborníci upozornili, že sedm z deseti dospělých osob nesplňuje doporučené normy týkající se způsobu stravování, fyzické aktivity, požívání alkoholu a kouření. Odborníci jsou touto celkovou zdravotní situací populace Velké Británie zneklidněni.

I navzdory tomuto alarmujícímu faktu uvedenému ve zprávě výzkumné agentury Ipsos MORI však bylo rovněž potvrzeno, že až pětaosmdesát procent Britů si je vědomo své vlastní zodpovědnosti za udržení svého zdraví. Průzkum zveřejněný BBC více než dvou tisíc osob rovněž ukázal, že naprostá většina z nich by uvítala a podpořila další daně a regulace, jež by celkově přispěly ke zlepšení situace. Týká se to například regulace ceny alkoholu a prodejen rychlého občerstvení v blízkosti škol.

Autorka zprávy Helen McKennová uvedla, že vláda by měla být „odvážnější“: „Přestože politici mohou odmítnout naši myšlenku, výsledky výzkumu naznačují, že různé typy intervence mohou mít silnější veřejnou podporu, než často předpokládají,“ upozorňuje. Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče pak uvedl, že prevence zdravotního stavu je pro vládu prioritou, jak již potvrdila zákazem kouření a snahou snížit alarmující dětskou obezitu.

Velká Británie se tak bude v budoucích blízkých letech snažit o komplexní osvětu, jejímž následkem by mělo být zlepšení zdravotního stavu celé její populace.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Mgr. Kristina Vacková – pracovala v řadě odborných časopisů jako šéfredaktorka a editorka, věnovala se PR a marketingu. V současnosti žije převážně v Egyptě, kde se živí především jako fotografka. Je aktivní cestovatelka a blogerka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).