Hlavní navigace

Plísně v pivu: Pivovary reagují na hodnocení dTestu

15. 5. 2013

Sdílet

 Autor: Photl.com
Je to poplašná zpráva, brání se nařčení jeden z pivovarů, v jehož lahvovém pivu měl být zvýšený obsah mykotoxinů. Výsledky z akreditované laboratoře mu dávají za pravdu.

V květnovém vydání časopisu dTest vyšel test na přítomnost mykotoxinů v lahvových pivech. V rámci měření 50 vzorků piv z různých pivovarů byly u pěti piv naměřeny zvýšené hodnoty výše zmíněných mykotoxinů. Celou zprávu najdete zde: Testy odhalily přítomnost plísní v pivu.


Autor: Photl.com

Mykotoxiny se do piva mohou dostat z plesnivého ječmene pro výrobu sladu

Výrobci dotčených značek nyní napadají výsledky hodnocení. „Součástí 50 vzorků různých piv z různých pivovarů byla i Svijanská Kněžna, které byly laboratoří dTestu naměřeny hodnoty 85, resp. 70 mikrogramů na litr. Jako výrobce inkriminovaného piva se k výsledkům testu ohrazujeme, protože se jedná o šíření poplašné zprávy,“ komentuje zprávu Petr Menšík, sládek Pivovaru Svijany.

Rozbor se liší od výsledků anonymní laboratoře

Pivovary archivují vzorky všech surovin používaných pro vaření piva po celou dobu minimální trvanlivosti, jak jim to ostatně ukládá zákon. Svijanský pivovar i Pivovar Náchod, jehož pivo Primátor bylo v testu také označeno pro zvýšený počet mykotoxinů, proto odeslaly vzorky k rozboru. „Vzhledem k závažnosti výsledků testu jsme neprodleně odeslali do akreditované laboratoře Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Brně inkriminovanou Svijanskou Kněžnu s datem spotřeby do 29. 5. 2013 a 14 vzorků sladu, který byl v této době použit pro výrobu všech našich piv. K rozboru jsme odeslali rovněž vzorky dalších 8 druhů svijanských piv distribuovaných v současné době. Obdrželi jsme výsledky, které se diametrálně liší od výsledků zveřejněných časopisem dTest. Svijanská Kněžna s datem expirace 29. 5. 2013 obsahuje podle výsledků akreditované laboratoře 16,9 mikrogramů deoxynivalenolu na 1 litr a 0,27 mikrogramů deoxynivalenolu-3-glukosidu na 1 litr, což jsou hodnoty téměř pětkrát, resp. 259krát nižší, než ve svém testu uvedl časopis dTest, a dokladují, že svijanské pivo je naprosto nezávadné. Z dalších výsledků testů, které provedl VÚPS v Brně, vyplývá, že 14 vzorků sladu, z nichž se ve stejné době vařilo pivo, neobsahuje zvýšené množství mykotoxinu. Také z výsledků testu dalších 8 druhů piv ze současné produkce pivovaru je zřejmé, že žádné z nich nemá zvýšený obsah mykotoxinů,“ popsal Petr Menšík.

Výsledky testu piv, které realizovala akreditovaná laboratoř VÚPS v Brně, jsou k dispozici na webu www.pivovarsvijany.cz. Pivovar Náchod na vyhodnocení svých vzorků zatím čeká. „Podle dlouhodobého monitoringu produkce a zaslaných rozborů z poslední doby jsou slady dodávané do pivovaru v pořádku a je předpoklad, že je tomu tak i u aktuální produkce,“ komentuje zatím ve svém prohlášení.

Častou výhradou výrobců postižených výsledky testování časopisu dTest, nejen v tomto případě, je anonymita jeho laboratoří a nemožnost kontrolovat podmínky, za nichž testování, ale například i doprava a skladování probíhá. Časopis zásadně neuvádí, kdo pro ni testování provádí a neposkytuje další informace. „Informací, která nás velmi znepokojuje, je to, že časopis dTest odmítl na telefonický dotaz sdělit, ve kterých laboratořích vzorky piv testoval. Šíření informací na základě nedoložených výsledků testu v časopise dTest proto považujeme za šíření poplašné zprávy s cílem poškodit náš pivovar a vyvodíme z něj právní důsledky v podobě dnes podávaného trestního oznámení,“ sdělila mluvčí svijanského pivovaru Petra Winklerová.

Přečtěte si: Jak si pivař vybírá v marketu pivo?

Mykotoxiny v pivu

Obsah mykotoxinů u nás není nijak legislativně upraven, proto pivovary ani nemají povinnost tyto látky sledovat. Nicméně to přesto dělají. Svijanští svá piva nárazově na mykotoxiny testují a nikdy v minulosti na jejich vysoký obsah nenarazili. Pivovar Náchod sleduje případný výskyt plísní vizuálně a namátkově také testuje: „Pro podobné speciální typy rozboru nemají pivovary naší velikosti ani laboratorní vybavení. Slad přejímaný ze sladoven, ze kterého se mykotoxiny do piva mohly dostat, je podrobován standardním předepsaným rozborům,“ uvádí ve svém prohlášení.

Pokud by došlo ke zpracování ječmene napadeného plísní, mohou se mykotoxiny v této základní surovině pro výrobu piva objevit a výrobce bez složitých, časově i jinak značně náročných rozborů nemá šanci podobnou věc při běžné přejímce objevit, vysvětluje pivovar. „Nutno však říci, že v průběhu sladování ječmene i vlastní výroby piva je případný výskyt reziduí plísní technologicky významně snižován a neměl by mít podstatný vliv na finální výrobek. I z těchto důvodů dosud nebyly u piva standardy na přítomnost mykotoxinu dosud zaváděny a jsou stanoveny jen u vstupních surovin – sladu, resp. ječmene,“ popisuje Pivovar Náchod.

Obsah mykotoxinu v pivu se muže lišit v jednotlivých částech výroby a obecně je přímo závislý i na jednotlivých ročnících ječmene. V některých letech při dobrém průběhu počasí se tento problém vyskytuje minimálně, jako tomu podle pivovarníků bylo například v loňském roce. Naopak v deštivých letech je výskyt plísní a následně i jejich reziduí výrazně vyšší. Tento problém postihuje veškerý potravní řetězec, kde jsou obiloviny zpracovávány, a piva se tato problematika týká řádově v menší míře, než většiny základních potravin – pečiva, cereálií apod.

Připojujeme vyjádření časopisu dTest

„V reakci na zvýšenou mediální pozornost vztahující se k aktuálnímu testu mykotoxinů v pivu a následným vyjádřením některých pivovarů, považujeme za nutné uvést následující informace:

Sdružení dTest se může s plnou zodpovědností vyjádřit pouze k laboratorním výsledkům vlastních testů, u kterých prokazatelně víme na jakých vzorcích a za jakých podmínek byly prováděny. K laboratorním výsledkům, které uveřejnil pivovar Svijany (či jiné pivovary), se vyjadřovat nemůžeme. Rozdíl mezi oběma laboratorními  výsledky je nicméně tak významný, že se nemůže jednat o běžné odchylky (nejistoty) testování.  Výsledky testu mohou ovlivnit různé použité metody v různých laboratořích a především odlišný testovaný vzorek. Jak ale již bylo řečeno,odpovídáme pouze za výsledky svého testu, za kterými si pevně stojíme.

Pro zachování objektivity a nezávislosti testování sdružení dTest zásadně nesděluje jména laboratoří, v nichž provádí své testy. Důvodem jsou mimo jiné závazná pravidla, jimiž jsme povinováni na základě našeho členství v organizaci International Consumers Research and Testing, která sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Jedná se o pravidlo, které uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši, stejně jako nezávislost spolupracujících laboratoří. V případě, kdy by se některý z pivovarů rozhodl řešit případ soudně, identitu laboratoře bezpochyby sdělíme. Jedná se o mezinárodně respektovanou a  nestrannou laboratoř, která není nijak propojena ani finančně zainteresovaná na pivovarnickém průmyslu.

Nejedná se o první situaci, kdy výrobci prohlásili, že výsledky jimi provedených testů jsou odlišné od našich. Někdy se následně ukázalo, že šlo spíše jen o mediální aktivitu, jejímž cílem bylo zpochybnit nepříznivé výsledky. Jindy to mohlo být způsobeno například rozdílností kvality výrobků v rámci jedné šarže. Pokud někdy došlo k soudnímu sporu, své testy jsme si obhájili a žádný ze sporů jsme prozatím neprohráli.

Námi uvedenou  informaci, týkající se množství piva, které je možné vypít, aniž by byla dosažena polovina maximální denní tolerovatelné dávky mykotoxinů, je třeba pojímat pouze a výlučně v tomto kontextu. Jak rovněž v testu upozorňujeme, pití piva v nadměrném množství má negativní vliv na lidské zdraví bez ohledu na (ne)přítomnost jiných škodlivin než je alkohol. Množství piva uvedené v tabulce tedy nelze v žádném případě chápat jako doporučení dTestu.

Limity stanovené v testu pro potenciální příjem mykotoxinů z piva vycházely z maximální denní tolerované dávky mykotoxinů, kterou stanovila Evropská komise v nařízení č. 1881/2006. Zohlednili jsme přitom fakt, že lidé běžně přijímají mykotoxiny z různých potravin, především z pečiva, a z piva by tak neměli přijmout více než polovinu denní tolerované dávky.

Náš nález mykotoxinů považujeme za natolik závažný, že by neměl být bagatelizován, ale naopak by měl rozpoutat diskusi, zda jsou mykotoxiny nutným průvodním jevem potravin. Připomínáme, že ve Velké Británii se s mykotoxiny v pivu vypořádali určením vlastních přísnějších limitů pro sladovnický ječmen, než stanovila Evropská komise. Diskuse by neměla vynechat ani správnou pěstitelskou praxi v zemědělství, kde jsou kořeny problému mykotoxinů ze sladovnického ječmene.“

Za časopis dTest Nikola Švábová, www.dtest.cz, 16. 5. 2013

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).