Hlavní navigace

Meditace pro začátečníky 1 - Dříve než začnete

1. 2. 2011

Sdílet

Váháte, je-li meditace vhodná i pro vás, třebaže nemáte moc času na dlouhá sezení ani na návštěvu kurzů? Nic takového není nutné, meditovat je totiž jednodušší, než si myslíte.

Meditace se pro své nepopiratelné příznivé zdravotní účinky a jako efektivní prostředek proti stresu a hektickému životu stává extrémně populární záležitostí.

V úvodním dílu našeho miniseriálu Meditace pro všední den jsme si řekli něco o meditaci obecně, na následujících řádcích se vám pokusíme zodpovědět několik nejčastějších otázek a vyvrátit pár mýtů, které se k meditaci vztahují.

Proč vlastně lidé meditují?

Lidé na Západě obvykle meditují z poněkud odlišných důvodů než lidé na Východě, kde má meditace dlouhou tradici.


Autor: SXC

Zatímco podle východního pohledu je meditace prostředkem duchovní proměny a stezkou k osvícení, západní člověk nachází v meditaci zejména psychoterapii a protilék proti stresu.

Východní meditační tradice se snaží povznést nad obsah, dosáhnout hluboké, bdělé mysli a spolu s ní i určitého stupně transcendence. Důvody rostoucí popularity meditace na Západě jsme již zmínili v úvodu. Kromě nich má západní člověk na rozdíl od východního rovněž větší tendenci prozkoumávat svou mysl, objevit vnitřní život, který jeho kultura tak dlouho zanedbávala. Proto bývá snadno fascinován různými vnitřními obrazy, vzpomínkami, zvláštními pocity…

Znamená meditace útěk z reality?

Meditace by se neměla stát žádným introspektivním únikem z reality. Meditace ve skutečnosti učí, jak koncentrovat svou mysl a minimalizovat rušivé vlivy, abychom věci ve skutečném životě vnímali mnohem účinněji.

Uvádí nás do reality ještě jedním způsobem: pokud cítíte napětí, nemůžete nic dělat pořádně – a meditace vám pomáhá relaxovat tělo a snížit stres, abyste mohli lépe čelit problémům každodenního života.

Pokud se ale chcete vyhnout konfrontací s určitými životními problémy a úkoly, je možné, že se obrátíte k meditaci jako k formě úniku. Meditace vám pomůže utišit vaši mysl, otevřít vaše srdce, čelit strachům a dalším pocitům, které vám mohou stát v cestě – ale nakonec stejně budete muset aplikovat v reálném světě, co jste se naučili.

Je meditace náboženským úkonem?

V zásadě nikoliv. Na druhé straně bychom neměli zapomínat, že meditace vždy byla součástí širšího duchovního života. Meditace je nedílnou součástí všech buddhistických a jogínských škol. Ale základní principy a techniky meditace lze aplikovat na jakoukoliv duchovní nebo náboženskou tradici.

Spousta lidí zakusila, že meditační metody s východními kořeny ve skutečnosti prohloubily spojení s jejich vlastní západní vírou tím, že doplnily modlitbu a víru přímou zkušeností lásky a Boží přítomnosti. To, co objevíte při meditaci, není zen nebo súfismus či transcendentální meditace, ale jste to vy.

Je meditace totéž co spánek?

Jakkoliv může být spánek osvěžující, nejedná se o totéž co meditace. Výzkumy ukazují, že mozkové vlny vytvářené během spánku se značně liší od těch, které vznikají během meditování. Podobně se meditační stavy liší od hypnózy.

Existuje nějaká „meditační cesta“?

Při meditaci je klíčovým prvkem rozvoj a řízení pozornosti. Začátečník se tedy snaží zlepšit svou pozornost tím, že rozvíjí schopnost koncentrovat se na specifický předmět (mantru, symbol, vizualizovanou představu, dýchání). Tím, že svou mysl zaměřuje na jeden bod, ji současně uklidňuje.


Autor: SXC

Poté, co svou soustředěnost stabilizoval, může svou pozornost dále zvýšit praktikováním přijímající bdělosti. Přijímající bdělost uvolňuje a rozšiřuje hranice mysli a vytváří více vnitřního prostoru. Jednoduše budete více otevření, pozorní a vstřícní vůči všemu, co se objeví. Znamená to přesouvat svou identitu z oblasti myšlenek a emocí k vaší pravé identitě, kterou je bytí samotné.

Pokud zvládnete tato dvě stadia, můžete se dále vydat více směry: dále koncentrovat svou mysl za účelem pěstování pozitivních emocí a stavů mysli (vlastnosti jako soucit, milující laskavost, vyrovnaný klid…), nebo svou nově nabytou bdělou pozorností začnete dále prozkoumávat svou vlastní vnitřní zkušenost, anebo – jste-li více duchovně založeni – rozjímat o tajemstvích Boha a jeho stvoření, popř. kontemplovat povahu samotné existence.

Nastoupit cestu meditace znamená pěstovat svou bdělost rovněž v každodenním životě – být neustále bdělý vůči všemu, co přichází každým okamžikem.

Může být meditace nebezpečná?

Na závěr je třeba zodpovědět otázku ohledně bezpečnosti meditace. Meditace je přirozený stav mysli, v zásadě tudíž není nijak nebezpečná.

Nemá žádné škodlivé vedlejší efekty, naopak zlepšuje náladu těch, kdo ji praktikují byť jen po tři měsíce.

Přece je ale třeba vyhnout se jedné věci: nechat se lapit do vnitřních vizí nebo se s nimi ztotožňovat, příliš se fixovat na obsah vnitřního světa, nadměrné fantazie, denního snění. Meditace může vést k spontánnímu vyvolání minulých vzpomínek, vynést na povrch staré konflikty a depresivní materiál.

Pokud meditaci nepraktikujete jako součást psychoterapie, měli byste toto dočasné začátečnické stadium překročit. Meditace není vhodná pro osoby s poruchou osobnosti, sklony k nadměrným depresím apod., ledaže by byla součástí řízené psychoterapie.

Autor je nositelem titulu MedTeach (učitel meditace), který získal na Open Colege v Birminghamu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).