Hlavní navigace

Ztráta kartičky pojištěnce má několik řešení

7. 8. 2018

Sdílet

 Autor: Photo by Deanna Ritchie on Unsplash / Vitalia.cz
Zvláště během dovolených se často „povede“ přijít o doklady včetně průkazu zdravotní pojišťovny, ať už je ztratíme, nebo se staneme obětí krádeže. Jak a kde podat žádost o nový průkaz pojištěnce? Jak rychle dostanete duplikát a co budete k jeho vystavení potřebovat?

Ztrátu průkazu zdravotní pojišťovny má pojištěnec povinnost ohlásit své zdravotní pojišťovně, a to co nejdříve, podle zákona do osmi dnů. „Zákon sice způsob ohlášení nepředepisuje, ale nejjednodušší je zajít na kterékoli klientské pracoviště a věc neprodleně vyřídit,“ doporučuje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Náhradní, nebo nový doklad?

Pokud přijdete osobně na pobočku VZP, dostanete na počkání pouze papírový náhradní doklad. Tento doklad má omezenou dobu platnosti na tři měsíce od data vystavení, ale poskytuje pojištěnci stejná práva a zdravotnickým zařízením stejné záruky úhrady jako plastový průkaz pojištěnce / Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC). Můžete se jím tedy plnohodnotně prokazovat v ČR i v zahraničí podobně jako s originálem, EHIC samozřejmě neplatí v zemích, které nejsou členy Evropské unie.

Každá zdravotní pojišťovna však řeší vydávání průkazu pojištěnce po svém, například Vojenská zdravotní pojišťovna vystaví duplikát na pobočce na počkání, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR nabízí vydání na počkání jen na vybraných pobočkách, které mají potřebné technické vybavení.

Pojišťovny kromě osobní návštěvy nabízejí také možnost požádat o nový průkaz telefonicky či online prostřednictvím formuláře.

Ztráta průkazu pojištěnce – jak postupovat

  • Ztrátu musíte neprodleně oznámit pojišťovně, nejpozději do 8 dnů.
  • Vystavení nového průkazu pojištěnce je bezplatné.
  • Podrobné informace získáte u své zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Můžete využít infolinku 952 222 222, e-mail info@vzp.cz nebo nejlépe zajít na nejbližší pobočku VZP, kde vám na počkání vystaví náhradní doklad. Nový průkaz pojištěnce VZP z technických důvodů nevystavuje na počkání. Plastovou kartičkou vám dle dohody buď pošle poštou přibližně do 2–3 týdnů na adresu vašeho trvalého bydliště, nebo si ji můžete vyzvednout na vybraném klientském pracovišti, kde musíte prokázat svoji totožnost. Více informací www.vzp.cz/o-nas/nejcasteji-resite/jak-mam-postupovat-pri-ztrate-prukazu-pojistence.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) 

Ztrátu průkazu pojištěnce nahlaste osobně, popřípadě telefonicky na infolinku 844 211 211 a dojednejte si zaslání či vyzvednutí nového průkazu. Nový průkaz je možné si osobně vyzvednout na pracovištích ZP MV ČR, a to po předložení osobního dokladu, nebo vám může být po dohodě zaslán poštou na vaši adresu evidovanou v registru ZP MV ČR. Řada pracovišť je i přímo vybavena tiskárnami a průkaz pojištěnce mohou vydat na počkání. Více informací www.zpmvcr.cz/pojistenci/otazky-a-odpovedi.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

O kartu je možné požádat na pobočkách pojišťovny, telefonicky na informačním centru 810 800 000 nebo 597 089 205, případně prostřednictvím online formuláře na elektronické přepážce. Více informací www.cpzp.cz.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

O nový průkaz lze zažádat písemnou formou, např. prostřednictvím e-mailu (elektronická podatelna), nebo telefonicky 261 105 555. Telefonická žádost je však možná pouze za předpokladu, že nedošlo ke změně osobních údajů (jméno, adresa). Průkaz bude doručen obyčejnou poštou na adresu uvedenou v registru OZP (trvalou, popřípadě korespondenční) cca do 1 měsíce ode dne, kdy je žádáno o jeho výměnu. Více informací www.ozp.cz/pro-klienty/caste-dotazy/vymena-ztrata-prukazu.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP ČR)

Nový průkaz zdravotního pojištění vám na počkání zhotoví v úředních hodinách na kterékoliv pobočce, expozituře nebo jednatelství (mimo jednatelství Sázava). Požádat o něj můžete i prostřednictvím internetových stránek, kde v rubrice Formuláře naleznete „Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC“, kterou vyplníte a zašlete na adresu VoZP ČR (nejlépe tam, kde jste evidováni). Následně vám průkaz bude zaslán poštou do místa bydliště. EHIC lze také vystavit na základě telefonického oznámení. V tomto případě musíte kontaktovat pobočku VoZP ČR, kde jste v evidenci (infolinka 844 888 888), a domluvit se se zaměstnancem oddělení registru. V tomto případě bude zaměstnanec vyžadovat nahlášení (ověření) vašich osobních údajů.

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Nový průkaz vám bude zaslán na adresu trvalého bydliště nebo doručovací adresu cca do tří týdnů. Na tuto dobu Vám bude na kontaktním místě RBP vydán náhradní doklad. Více informací na 800 213 213 nebo www.rbp-zp.cz.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Duplikát průkazu pojištěnce lze získat při osobní návštěvě jakékoliv pobočky ZPŠ (kromě kontaktního místa v Benátkách nad Jizerou) po předložení dokladu totožnosti, korespondenčně zasláním vyplněného formuláře Žádost o vystavení průkazu pojištěnce na příslušnou pobočku ZPŠ, nebo elektronicky prostřednictvím Elektronické podatelny Portálu ZP. Při osobní návštěvě je duplikát průkazu pojištěnce vydán okamžitě. Duplikáty odeslané prostřednictvím pošty jsou zasílány doporučeně. Více informací na 800 209 000 nebo www.zpskoda.cz/pro-pojistence/ostatni-informace/prukaz-pojistence-ehic.

Co je potřeba k vystavení nového průkazu pojištěnce

K vystavení nového průkazu budete potřebovat doklad totožnosti. Jestliže jste ztratili i doklady, můžete se prokázat náhradním občanským průkazem, cestovním dokladem (pasem) nebo řidičským průkazem apod. Některé pojišťovny, například Zaměstnanecká pojišťovna Škoda uznávají pro tyto účely i rodný list nebo kopii evidenčního listu pro pojištěnce vystaveného při registraci ke zdravotní pojišťovně. Vaši příslušnost k příslušné pojišťovně si pak zaměstnanci ověří v informačním systému.

V případě ohlášení ztráty průkazu písemně, například e-mailem, případně telefonicky, počítejte s tím, že je třeba uvést své číslo pojištěnce, celé jméno, adresu trvalého bydliště, popřípadě korespondenční adresu. „V takovém případě ale budete nějakou dobu bez dokladu o svém zdravotním pojištění, takže tento postup z praktických důvodů nedoporučujeme,“ říká mluvčí VZP.

Ztráta průkazu pojištěnce v zahraničí

V případě ztráty průkazu zdravotního pojištění v cizině, pokud EHIC potřebujete pro lékařské ošetření, kontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu a domluvte se na zaslání náhradního dokladu.

„Při hospitalizaci o to může klient požádat i prostřednictvím nemocnice,“ doplňuje Oldřich Tichý z VZP, jejíž zaměstnanci po ověření příslušnosti daného pojištěnce k VZP odešlou Potvrzení dočasně nahrazující EHIC, které garantuje dotyčnému zdravotnickému zařízení úhradu poskytnuté péče z prostředků českého veřejného zdravotního pojištění, samozřejmě v rozsahu podle evropských nařízení.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).