Hlavní navigace

Velký přehled: Co všechno zařídíte ve své zdravotní pojišťovně online

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Na pobočku zdravotní pojišťovny už klienti často nemusí s přehledem OSVČ nebo pokud například ztratí kartičku pojištěnce. Záleží však na tom, jakou pojišťovnu máte a jaké online služby nabízí. Kdy a kam již nemusíte vážit cestu?

Zjišťovali jsme pro vás, co všechno se dá zařídit u jednotlivých zdravotních pojišťoven online. Ty nejpodstatnější služby najdete v našem přehledu. Přinášíme i postupy, jak se do jednotlivých online systémů registrovat.

Co se dozvíte v článku
 1. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 2. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 3. RBP, zdravotní pojišťovna
 4. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
 5. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
 6. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
 7. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

ČPZP provozuje pro klienty online službu E-přepážka a mobilní aplikaci Zdraví v mobilu. V těchto aplikacích mohou klienti využít některé ze služeb poskytovaných na pobočce.

E-přepážka umožňuje:

 • změnit kontaktní údaje a adresu,
 • OSVČ vypsat rekapitulaci zaplaceného pojistného a podat vyúčtování,
 • získat výpis transakcí programu Bonus Plus,
 • požádat o nový průkaz zdravotního pojištění,
 • nahlížet do osobního účtu, kde klient získá informace o výdajích za vykázanou péči, o očkování, preventivních prohlídkách,
 • vidět přehled všech poplatků u lékaře a jejich celkovou výši.

Jak se k online komunikaci ČPZP registrovat

Klient si založí účet v E-přepážce na stránkách pojišťovny, poté mu bude zaslán aktivační klíč, kterým získá přístup ke svému účtu.

Do mobilní aplikace Zdraví v mobilu se klient přihlásí prostřednictvím existujícího účtu v E-přepážce České průmyslové zdravotní pojišťovny. „Nebo se může registrovat z mobilní aplikace – pak je potřeba vyfotit občanský průkaz a fotografii obličeje. Registraci klient vyřídí rovněž také na kterékoliv pobočce ČPZP,“ uvádí tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Co nejčastěji klienti online vyřizují

Vyhledávají informace o vykázané zdravotní péči a využívají proplácení preventivních programů.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

OZP využívá pro online komunikaci s klienty zejména webovou a mobilní aplikaci Vitakarta. „Cílem této webové i mobilní aplikace je umožnit pojištěncům vyřídit online téměř jakoukoliv záležitost, kterou by jinak museli řešit v kamenné pobočce,“ uvedla pro web Vitalia.cz tisková mluvčí OZP Nicol Lenertová.

Letos, po deseti letech své existence, prochází Vitakarta redesignem, který by klientům měl přinést vizuální změnu a lepší uživatelský komfort. Komunikovat s OZP můžete i díky asistenční službě na telefonu 844 111 000, je dostupná klientům OZP, kteří mají registraci ve Vitakartě.

Vitakarta umožňuje:

 • kontrolovat vykázanou péči i pojistné,
 • hlídat termíny preventivních prohlídek,
 • čerpat preventivní programy,
 • vybírat z katalogu benefitů,
 • získat proplacení účtenek – stačí vložit sken účtenky,
 • konzultovat zdravotní stav a objednat se k lékaři prostřednictvím nonstop asistenční služby,
 • sestavit vlastní zdravotní profil, včetně očkování,
 • podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ,
 • získat potvrzení bezdlužnosti,
 • přihlásit novorozence,
 • hlídat bezpečné kombinace léků, které lékaři předepisují,
 • nechat atestovaného kardiologa vyhodnotit online EKG zaznamenané chytrými hodinkami s CE certifikací na měření EKG.

Jak se k online komunikaci OZP registrovat

Stačí navštívit stránky OZP a mít u sebe platný průkaz pojištěnce, který má platnost v době registrace. Zadáte jméno, příjmení, rodné číslo, e-mail, mobilní telefonní číslo.

RBP, zdravotní pojišťovna

Vedle webu, call centra a standardní elektronické pošty má RBP od března letošního roku aplikaci My213 a novou Virtuální pobočku – telefonní linku, kde operátor s klientem komunikuje prostřednictvím videohovoru.

My213 umožňuje:

Plně nahradit osobní návštěvu pobočky. „Vyřešíte zde vše jako na pobočce včetně odeslání potřebných dokladů,“ uvedl tiskový mluvčí RBP Ivo Čelechovský.

Jak se k online komunikaci RBP registrovat

Lze tak učinit čtyřmi způsoby, buď online, kdy si klient vyfotí přední a zadní stranu OP a pořídí si svoje selfie. Tyto fotografie pak nahraje do aplikace a dojde k online ověření zadaných údajů. Může zaslat žádost poštou, navštívit pobočku, nebo se přihlásit pomocí starého přístupového kódu a hesla z původní aplikace MojeRBP.

Co nejčastěji klienti online vyřizují

Nechávají si proplácet příspěvky na preventivní a bonusové programy, mění osobní údaje, poukazují svoje finanční příspěvky na preventivní a bonusové programy jiným osobám jako dar, ověřují si výdaje za zdravotní péči, zasílají hlášení OSVČ nebo si přiřazují pod svůj účet účty svých dětí nebo prarodičů, aby je mohli spravovat centrálně.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

VoZP disponuje Klientským portálem, který je navázaný na mobilní aplikací s názvem Zdraví na klik, jejíž služby jsou oproti webové verzi omezené.

Klientský portál umožňuje:

 • měnit osobní údaje,
 • zajistit si výpis péče,
 • zažádat o příspěvek z fondu prevence,
 • přihlásit se do Benefit klubu – získat slevy,
 • získat přehled plateb pojistného,
 • zažádat o vydání průkazu pojištěnce,
 • podat přehled OSVČ,
 • získat informace o bezdlužnosti,
 • tisknout prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině.

Jak se k online komunikaci VoZP registrovat

„Při online registraci klient VoZP uvádí číslo pojištěnce a číslo karty EHIC (průkaz pojištěnce), dále musí zadat číslo svého mobilního telefonu. Poštou mu následně přijde dopis s aktivačním kódem (to je nutné kvůli ochraně osobních údajů),“ uvedl pro server Vitalia.cz Jan Mates z VoZP. Pokud byste se chtěli registrovat na pobočce, prokážete se jen průkazem totožnosti.

Co nejčastěji klienti online vyřizují

Jde zejména o žádosti o příspěvky na prevenci, žádosti o nový průkaz pojištěnce (kartu EHIC), výpisy ze zdravotní péče a přehledy OSVČ.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Klientům slouží aplikace Moje VZP a zejména smluvním poskytovatelům zdravotních služeb nebo OSVČ je určena aplikace VZP Point.

Moje VZP umožňuje:

 • kontrolovat platby zdravotního pojištění,
 • ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, nebo projít historii plátců pojistného,
 • kontrolovat přehled vykázané péče,
 • hlásit změny nebo ztrátu průkazu,
 • podat přehled OSVČ nebo žádost o příspěvek.

Jak se k online komunikaci VZP registrovat

Například pomocí datové schránky nebo online registrací, kde vám pro začátek postačí rodné číslo, po zadání dalších údajů vám do čtrnácti dnů domů přijde aktivační klíč, kterým se přihlásíte do Moje VZP. Registraci lze též provést návštěvou pobočky s občanským průkazem.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Pro pojištěnce je tím hlavním online nástrojem webová i mobilní aplikace Karta mého srdce – průvodce zdravím pojištěnce.

Karta mého srdce umožňuje:

 • nahlédnout do přehledu čerpání zdravotní péče,
 • zjistit kontaktní údaje na lékaře,
 • prohlédnout mapu smluvních zařízení ZPŠ,
 • zajistit si průkaz pojištěnce online,
 • získat informace o preventivních programech, na které má klient nárok, včetně těch, které čerpal,
 • vidět přehled preventivních prohlídek s možností nastavení upozornění na jejich termíny,
 • prohlížet laboratorní výsledky (v tuto chvíli existuje spolupráce s Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav), lékové interakce a možné varianty léků, platby, zálohy a přehledy pojistného pro OSVČ a OBZP,
 • do aplikace je možné si ukládat vlastní lékařské zprávy či snímky z vyšetření.

Jak se k online komunikaci ZPŠ registrovat

Pro zřízení přístupu do Karty mého srdce již není nutné navštívit ZPŠ, a to v případě, že má pojištěnec zřízenou některou ze služeb pro zaručené ověření totožnosti pro přístup k online službám veřejné správy. Jinak lze přístup zařídit na pobočce.

Co nejčastěji klienti online vyřizují

„Velmi často využívají online objednání na pobočku, dále cestovní pojištění od smluvního partnera, Pojišťovny Vitalitas, či vyhledání kontaktů na smluvního lékaře,“ uvádí Petr Kvapil za ZPŠ.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

ZPMV nabízí svým klientům nově online chatování s tzv. chatbotem, přes webové rozhraní E-komunikace a mobilní aplikaci ZP211 se všemi výhodami E-komunikace.

E-komunikace umožňuje:

 • vidět údaje o vykázané zdravotní péči – a to až tři roky zpětně,
 • sledovat údaje o plátcích pojistného, započtených doplatcích na léky i předpisu pojistného a provedených platbách (OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů nebo OSVČ),
 • aktualizovat kontaktní údaje,
 • dohledat dokumenty o zaslaném průkazu pojištěnce,
 • provést vyúčtování a podat roční přehled OSVČ,
 • požádat o zaslání průkazu pojištěnce EHIC.

„V nejbližší době bude prostřednictvím E-komunikace umožněno klientům podat žádost o příspěvek z fondu prevence a sledovat stav vyřízení žádosti,“ doplňuje tisková mluvčí ZPMV Hana Kadečková.

Jak se k online komunikaci ZPMV registrovat

Na webu ZPMV se přihlásíte vygenerovanými přístupy (heslo, PIN). O zaslání přístupových kódů lze požádat na webových stránkách, na infolince 844 211 211 nebo na pobočce pojišťovny oproti občanskému průkazu. „Stejné přístupové kódy lze pak využít i pro služby nabízené naší mobilní aplikací ZP211,“ doplňuje mluvčí.

Co nejčastěji klienti online vyřizují

Zaslání průkazu EHIC, přístupových kódů do E-komunikace nebo odblokování účtu E-komunikace.

Poznámka: V přehledech záměrně nejsou zahrnuty služby, které můžete využít v aplikacích pro mobilní telefony některých pojišťoven. V aplikacích je totiž obvykle k dispozici méně online služeb.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).