Hlavní navigace

Pravidla pro správný odběr moči: chybuje se nejen při menstruaci

27. 1. 2016

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Vzorek ranní moči donesl za svůj život k lékaři snad už každý. Mnohdy jsme ale v rozpacích, když si nevíme rady s některými základními pravidly pro její odběr.

„Léky vám předepíšu, až budeme mít výsledky z laboratoře. Zítra doneste ranní moč.“ Toto se dozvěděl u lékaře snad už každý, a ne jednou. Vyšetření moči je jedno ze základních vyšetření, která praktickým lékařům i specialistům v mnohém pomohou. S tím, že máme donést vzorek ranní moči, většinou problém nemáme. Sbalíme lékařskou zprávu, poděkujeme lékaři, oblečeme se do kabátu a rozloučíme se. První „problém“ může nastat už večer, když si říkáme, že hlavně na ranní odběr vzorku moči nesmíme zapomenout, a v závěsu s tím přichází myšlenka: „A do čeho ji dám?“ A tento první otazník odstartuje celou řadu dalších. Mohu vzorek přinést v jakékoliv nádobě? Musí být sterilní? A musím to odnést hned ráno, když musím ještě na poštu a na úřad?

Pro chemické vyšetření stačí čistá nádobka

Vyšetření moči není jen jedno. Když pomineme méně přesné vyšetření pomocí „papírku“ (tzv. „dip stick“ test), je nejčastějším vyšetřením moči chemické vyšetření s vyšetřením močového sedimentu, a dále pak vyšetření kultivační.

Rozdíl mezi nimi přitom nezajímá pouze vašeho ošetřujícího lékaře. Liší se totiž v některých zásadách odběru, zejména v již zmiňované otázce nádoby pro vzorek moči. Pomocí základního chemického vyšetření moči dokáže odborník poznat, zda je množství přítomných chemických látek, některých typů buněk, bakterií a dalších elementů v normě.

U tohoto vyšetření není nutné, aby byla nádoba, ve které k lékaři moč přineseme, sterilní. „Na toto vyšetření postačí jakákoliv čistá nádoba či ´zkumavka´, sterilita není nezbytná, čistota ano,“ říká urolog Zdeněk Otava.

MUDr. Zdeněk Otava

Urolog, Poliklinika Budějovická, www.poliklinika-budejovicka.cz

Vystudoval obor všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. V letech 2001–2006 působil jako sekundář na Urologickém oddělení Ústřední Vojenské nemocnice v Praze, od roku 2006 pracuje na Urologické klinice FN Královské Vinohrady. V letech 2011–2013 pracoval současně jako odborný asistent na III. LF UK. Od roku 2013 vykonává urologickou praxi na poliklinice Budějovická v rámci společnosti Medicon a.s.

Kdy potřebujete sterilní nádobu

To však neplatí u vyšetření kultivačního, pro které je sterilní zkumavka a správná technika odběru nutná. „Jedná se o vyšetření, při kterém se snažíme na speciální půdě nebo v kapalném médiu dále pěstovat různé typy bakterií v moči obsažených a přesně stanovit jejich druh a také míru citlivosti na různé typy antibiotik,“ popisuje kultivační vyšetření MUDr. Otava. K prevenci kontaminace vzorku pro kultivační vyšetření je v některých případech vhodné provést odběr moči cévkou.

Dále existují mikroskopická vyšetření moči, při kterých je možné zjistit případnou přítomnost nádorových buněk. V takovém případě se jedná o cytologické vyšetření moči.

Moč by měla být odebrána ze středního proudu

Zatímco při chemickém vyšetření nebyla potřeba sterilní zkumavka a u kultivačního vyšetření ano, obě tato vyšetření, respektive přímo samotný odběr moči, mají něco společného:

Je vždy nutné zachovat maximální čistotu odběru. Proto by mu mělo předcházet omytí zevního genitálu.

Pravidla ale jsou i pro samotné vymočení. „Moč na vyšetření močového sedimentu a na kultivační vyšetření by měla být odebrána ze středního proudu,“ říká urolog. Pacient tedy při odběru něco málo vymočí do toalety a střední proud zachytí do zkumavky.

Vliv menstruace

A co menstruace? Tato otázka možná napadla již nejednu ženu, která má k vyšetření donést ranní moč. „Při menstruaci lze odebírat moč na kultivační vyšetření, ale nikoliv na vyšetření sedimentu,“ říká Zdeněk Otava. Pro účely chemického vyšetření moči by tedy pacientky neměly nosit ranní moč z období menstruace a asi dvou dní před a po ní.

Urolog rovněž upozorňuje na to, že není vhodné provádět odběr při poševním zánětu, respektive je nutné na tuto okolnost upozornit lékaře.

Vzorek moči doručte co nejdříve

Teď se dostáváme k otázce času. Rozhodně nelze ráno odebrat vzorek moči, pak odejít do práce a odpoledne s ním zajít k lékaři. Nehledě na to, že pracoviště, která vzorky přijímají, mají zpravidla omezenou pracovní dobu. Na otázku „Kdy?“ urolog odpovídá: „Co nejdříve.“ Záleží sice na typu vyšetření, ale mělo by se jednat řádově o hodiny. U cytologického vyšetření je to o něco přísnější, vzorek je nutné doručit velmi časně.

Možná nás jako pacienty může napadnout, proč právě ranní moč je pro vyšetření tak důležitá. Odpověď je prostší, než se může zdát. „Důvodem je určitá standardizace, noc tráví většina lidí přeci jen do určité míry podobně, a to spánkem, bez fyzické zátěže a bez nebo jen s minimálním příjmem tekutin. Srovnání s referenčními hodnotami, odvozenými od hodnot zdravé populace za stejných podmínek, má tak větší vypovídací hodnotu,“ říká MUDr. Otava s tím, že se tedy nedá hovořit přímo o nutnosti vyšetření ranní moči, ale o vhodnosti.

S tím souvisí i to, že by noc před odběrem neměla příliš vybočovat ze zmíněného normálu. Pacient se zkrátka nemusí zrovna účastnit nočního půlmaratonu nebo vypít litry vody. Urolog ale dodává: „Naopak pro vyšetření kultivační, kdy je třeba vypěstovat bakteriální kulturu z mikrobů v moči obsažených, není doba odběru z medicínského hlediska omezená.“ Pacient je tedy omezen spíše dobou provozu příslušného odběrového zařízení.

Vyšetření moči sníží počet vyšetření

Vyšetření moči rozhodně není zbytečné. Naopak. Je zcela základní. Lékař díky němu pozná, jakým směrem se v léčbě má dále ubírat, popřípadě zda je léčba nutná. „Řekne, která vyšetření nesmí být opomenuta, a naopak v některých případech pomůže vyhnout se vyšetřením, která nejsou nezbytná,“ popisuje MUDr. Otava. Vyšetření ranní moči by tak mělo být součástí každé preventivní prohlídky.

 

Něco jiného je sběr moči

Od klasického odběru, při kterém nás lékař požádá o vzorek ranní moči, je třeba odlišit tzv. sběr moči. Sběr se provádí do větších nádob a jedná se o objem veškeré moči vyloučené pacientem za čtyřiadvacet hodin, popřípadě jiný časový úsek. Analýze je následně podroben malý vzorek.

„Pomocí objemu moči za čtyřiadvacet hodin a koncentrace chemikálií v malém analyzovaném vzorku je možné vypočítat odpad jednotlivých chemikálií z těla za dané časové období. To má význam např. v diagnostice metabolických poruch vedoucích k opakovanému vzniku močových kamenů a také u některých nefrologických onemocnění. Díky vyšetření jsme často schopni doporučit specifickou metafylaxi, tzn. soubor preventivních opatření snižující při dobré spolupráci pacienta riziko opakování onemocnění,“ říká MUDr. Otava.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Studentka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Jako redaktorka pracovala pro portál Nazeleno.cz a TopSrovnani.cz. Zajímá ji zdravý životní styl, problematika zdraví a vyvážené stravy, fitness.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).