Hlavní navigace

Platnost eReceptů je stejná jako u papírového receptu

14. 2. 2018

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com / Vitalia.cz
Elektronické recepty jsou od roku 2018 povinné. Lidé ale často neví, co je eRecept a jak funguje, zda může být i papírový či jaká je jeho platnost.

Informace o elektronickém receptu, neboli eReceptu, poskytuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na webu www.epreskripce.cz najdou vše potřebné jak pacienti, tak lékaři či lékárníci.

Důležité je říci, že pro pacienty se nic moc zásadního nemění. Rozdíl mezi eReceptem a „klasickým“ receptem je minimální. Dle zákona jsou obě formy receptu rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tedy stejné.

Co je eRecept a jak funguje

Elektronický recept je recept vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen tzv. unikátní identifikátor. Jde o dvanáctimístný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem. Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód.

V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný lék pacientovi. Informace o výdeji léku se zároveň zapíše do CÚER.

Tohle všechno se ale pacienta příliš nedotkne. Důležitější jsou pro něj formy, ve kterých nyní může eRecept získat.

Jak vypadá elektronický recept, může být i papírový?

eRecept může pacient získat v elektronické, ale i nadále v obvyklé papírové variantě.

Lidé, kteří budou z jakýchkoli důvodů i nadále preferovat „papírovou“ podobu receptu, mohou od 1. 1. 2018 od svého lékaře získat papírovou průvodku. Ta se na první pohled nijak zásadně neliší od receptu klasického a odborníci předpokládají, že právě papírová průvodka eReceptu bude nejvíce využívaným způsobem, jak eRecept pacientovi předat.


Autor: SÚKL www.epreskripce.cz

eRecept můžete i nadále dostat v papírové formě, takto vypadá vzor tzv. průvodky elektronického receptu

Rozhodně tak není třeba se obávat, že pacienti, kteří nemají nějaké chytré elektronické zařízení, zůstanou bez svých léků, uklidňuje SÚKL.

Pacienti však mají na výběr i z jiných možností. Konkrétní forma předání eReceptu vždy závisí na domluvě mezi pacientem a lékařem. Bude-li chtít pacient zaslat identifikátor eReceptu vzdáleně, může mu jej lékař:

 •  zaslat na mobilní telefon jako SMS,
 •  zaslat na e-mail,
 •  příp. jej pacient uvidí ve své mobilní/webové aplikaci.

Možnosti vystavení eReceptu:

 • Papírová průvodka
  Na papírovou průvodku je případně možné doplnit i další údaje, které chce mít pacient k dispozici (např. název léčivého přípravku, dávkování apod.).
 • E-mail
  Lékař zašle eRecept formou e-mailu na adresu pacienta, přičemž součástí e-mailu mohou být i další údaje, stejně jako u papírové průvodky.
  Pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu PDF, obsahem této přílohy je průvodka eReceptu. Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla – čísla pojištěnce.
 • Aplikace v mobilním telefonu/tabletu
  Lékař může eRecept pacientovi předat prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
  Podrobné informace a návody, např. na nastavení mobilní a webové aplikace eRecept, naleznete na webu www.epreskripce.cz.
 • SMS
  Lékař zašle eRecept formou SMS na mobilní telefon pacienta.

Pro lékárníka je nejkomfortnější způsob, kdy si může načíst čárový kód a nemusí například opisovat číslice a písmena, ale podle informací SÚKL je v podstatě možné předání vašeho identifikátoru jakoukoli formou, ukázat jej v mobilu či ho mít opsaný na papíře.

Jak dlouho platí eRecept? Stejně jako klasický recept

Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě. Obvyklá platnost receptu je 14 kalendářních dní, počínaje dnem jeho vystavení, existují však určité výjimky.

Platnost receptu / eReceptu

 • Obvyklá platnost receptu je 14 kalendářních dní, počínaje dnem jeho vystavení, s následujícími výjimkami:
 • na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí nejdéle 5 kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, kromě léčivých přípravků k místnímu použití,
 • recept vystavený pohotovostní službou (včetně stomatologické a ústavní) platí nejdéle 1 den následující po dnu jeho vystavení,
 • opakovací recept platí 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení.

Ať již tedy v lékárně předložíte papír, či se prokážete jinou formou elektronického receptu, pravidla pro vás coby pacienta platí v podstatě stejná jako dřív. Včetně možnosti vyzvednout léky třeba pro dítě či babičku. Stejně jako na klasický papírový recept je možné, aby předepsané léčivé přípravky vyzvedla i jiná osoba, než které byl léčivý přípravek předepsán, uvádí SÚKL.

V případě nejasností a dotazů k eReceptu se pacienti mohou obrátit na Informační středisko SÚKL (telefonní číslo: 272 185 333, e-mail: infs@sukl.cz).

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).