Hlavní navigace

Na ovoce mapuje ovocné stromy a keře, které jsou „ničí“

9. 7. 2016

Sdílet

 Autor: Pixabay.com / Aquilatin, podle licence: Public domain
Pro jablka na Malou Stranu, do Karlína na mirabelky a na švestky na Vinohrady? Na mapě platformy Na ovoce si můžete vybrat nejbližší strom a vyrazit s košíkem pro úrodu. Ovšem jen při dodržení hesla: Nenič, neplýtvej, nekraď a poděl se!

 „Na ovoce“ (www.na-ovoce.cz) je komunitní platforma, která na svých webových stránkách sdružuje informace o volně rostoucích ovocných stromech, keřích a bylinkách v České republice. Snaží se mapovat nevyužívané, „nikomu nepatřící“ ovocné stromy a keře, bylinky na volných prostranstvích a o tyto sirotčí stromy a keře pečovat a nabídnout je volně ke sklizni plodů.

Inspirací ke vzniku iniciativy a databáze ovocného „bohatství“ byl německý server Mundraub (www.mundraub.org) a slovenský předchůdce českého Na ovoce – Fruitmap (www.fruitmap.sk). Obě iniciativy se kromě volně skliditelných stromů a keřů v Německu a na Slovensku snaží mapovat i možnosti sběru ve zbytku světa.

Snahou iniciativy Na ovoce je nejen mapovat místa, kde je možné volně sklízet ovocné plody, ale také se snažit taková místa udržovat a zakládat nová.

Nenič, neplýtvej, nekraď a poděl se

Do mapy, ve které je čtrnáct druhů ovocných stromů, dvanáct druhů ovocných keřů a několik druhů bylin a ořechů, přidávají rostliny registrovaní uživatelé, veřejně správní orgány a právnické a soukromé osoby, které se chtějí o své nevyužité ovocné zdroje podělit. Všichni publikující uživatelé, ale i sběrači, kteří stránek využívají, ať už jen sbírají nebo přidávají, se musí řídit etickým kodexem, který je na webu publikovaný. Není nijak vyčerpávající, předpokládá základní pravidla slušného chování, citlivost k přírodě a základní ekologické smýšlení – tzn. nenič, neplýtvej, nekraď a poděl se.

V mapě je každá rostlina označená vlastní ikonkou, takže se přehledně vyznáte, kde a co je možné sbírat. Pokud nevíte, jak rostlina vypadá či k čemu se používá a kdy je nejlepší ji sklízet, můžete využít herbář (na-ovoce.cz/herbarium), který je na webu přehledně rozdělený na stromy, keře, byliny a ořechy.

„V přípravě je také mobilní aplikace,“ říká za tým Na ovoce František Marčík.

Jak jste se dostali k myšlence založit iniciativu, která mapuje a pečuje o ovocné stromy a keře? Jaká byla cesta od té myšlenky k realizaci?

Myšlenka vytvořit v Česku platformu Na ovoce se zrodila před dvěma roky. Inspirovali jsme se podobnými projekty v Německu a na Slovensku. Na začátku byl ale silný pocit, že s tím, jak se vytrácí přirozený vztah člověka ke krajině a jak je pro nás čím dál snazší pořizovat si ovoce v supermarketech, jsou ovocné stromy a další užitné rostliny v české krajině postupně vytlačovány na okraj zájmu. A že se vytrácí kolektivní znalosti, vědomí, cit i dovednosti pro věci s tím spjaté. A že tím strádá krajina i my. Vidíme to každoročně podél cest, staré sady zarůstají, stromy umírají předčasně proto, že o ně nikdo nepečuje. Nechtěli jsme tomu jen nečinně přihlížet, chtěli jsme být pozitivním příkladem.

Měli jste, nebo máte nějaké problémy, se kterými se setkáváte?

Pomineme-li drobnější problémy provozního rázu, které vznikají patrně ve všech oblastech lidského činění, občas se setkáváme s tím, že na nás lidé pohlížejí jako na loupežníky/nájezdníky, jejichž cílem je posbírat cizí ovoce a zmizet s nadílkou ještě rychleji, než jsme se objevili. Náš cíl je přitom přesně opačný. Prostřednictvím moderních technologií a komunikačních prostředků upozorňovat na místa kolem nás a jejich hodnotu a znovuvytvářet vztah.

Jací lidé se do sběru a péče zapojují?

Do mapy ovocných stromů, keřů a bylin přispívají lidé bez rozdílu věku. Ale obecně se dá odhadovat – soudě podle toho, jací lidé nám například přispěli ve veřejné sbírce na serveru Hithit, že většinu tvoří mladší a střední generace. Starší lidé se zapojují především do našich aktivit v přírodě, ať už se jedná o veřejné vycházky nebo vzdělávací semináře.

Jaká je vaše zkušenost se sběrači? Řídí se „kodexem“, nebo vznikají i problémy jako poničení rostlin nebo majetku?

Za dobu fungování jsme nezaznamenali, že by lidé, kteří ke sběru využívají naši mapu, rostliny poškozovali nebo jiným způsobem nerespektovali kodex sběrače. Občas se nám stane, že nás kontaktuje majitel soukromého pozemku s upozorněním, že se jeho stromy ocitají v naší mapě neprávem. Snažíme se k tomu přistupovat odpovědně a pečlivě, dotyčným vycházet vstříc a takové záznamy mazat.

Máte do budoucna nějakou vizi – kam byste chtěli iniciativu směřovat? Cíle do budoucna?

V průběhu roku bychom měli spustit aplikaci na chytré telefony, od níž si slibujeme, že vkládání ještě výrazně usnadní, zatraktivní a že počet ovocných míst bude ještě znatelně narůstat. Kromě této aplikace na chytré telefony, která by měla přinést určitý prvek hravosti či interakce, vymýšlíme rozšíření mapy o mapu zpracovatelů, ať už moštáren, sušáren či palíren. Plánujeme realizaci naučných vycházek do starých sadů na území hlavního města, připravujeme také vzdělávací semináře na téma péče o ovocné stromy a zpracování ovoce a mnoho dalšího. Do budoucna bychom rádi rozšířili své aktivity i více mimo Prahu, oslovili více lidí, kteří by se k nám připojili a pořádali by vlastní akce.

Jak na ovoce? – kodex uživatele Na Ovoce

1. Primárně zjišťujeme, zda sběrem plodů neporušujeme žádná vlastnická práva.

Pokud se rozhodnete sbírat ovoce volně rostoucích stromů, měli byste se prvně obrátit na příslušný orgán (obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace atp.) a zjistit, zda je sklizeň povolená. Stojí to trošku námahy a pár telefonátů, ale jedině tak budete vědět, že neporušujete žádná pravidla a o svůj objev se můžete legálně podělit s ostatními.

Dejte si pozor, i když sbíráte ovoce na stromech podél cest či ve zdánlivě opuštěných sadech. Tato místa mohou být například pronajata nebo svěřena do správy jiným organizacím či subjektům a nelze tak toto ovoce samovolně sbírat.

Může se stát, že vámi uveřejněný strom někdo zpochybní, nebo naopak vy odhalíte, že jiným uživatelem přidaný strom není možné legálně česat. Co v takovém případě dělat?

Někdo zpochybnil tebou přidaný strom: Ověř si u dané osoby, která zpochybnila tvůj nález, odkud čerpala informace a porovnej je s informacemi tobě dostupnými. Pokud se prověří, že ze stromu opravdu nelze česat ovoce, strom ze svých objevů vymaž.

Zpochybňuješ strom zveřejněný jiným uživatelem: Klikni na uvedený strom a o své pochybnosti napiš do komentáře, uveď důvody, proč si tak myslíš. Požádej o jeho smazání. Pokud uživatel strom nesmaže a neuvedl ani důvody, proč se tak nestalo, obrať se přímo na nás: team@na-ovoce.cz

2. Pečujeme nejen o stromy, ale i okolní přírodu a zvířata, která v ní žijí.

Pokud se o stromy správně a s respektem pečuje, mohou některé z nich dosáhnout i věku sto dvaceti let.

Pokud šplháte na stromy, dávejte při tom pozor nejen na sebe, ale také na strom. Vždy si předem zkontrolujte, zda větev, o kterou se chcete opřít, je dostatečně pevná a unese vás. Pokud se větev zlomí, usnadníte tak přístup dřevokazným houbám, škodlivým bakteriím či jiným škůdcům, kteří strom oslabují a mohou jej připravit o několik let života. Uvědomte si, že stromy jsou živé organismy a jakýkoliv nepřirozený a nepřiměřený zásah jim škodí. Byla by škoda, pokud by se z mapy musel umazat strom, který přestal plodit právě kvůli neopatrnému zacházení některého z uživatelů iniciativy Na Ovoce.

Ovoce je zdrojem živin nejen nás, ale také mnoha různých zvířat a hmyzu. Na ovoci si pochutnávají vosy, mravenci, mouchy, motýli, ptáci, myši či ježci. Při česání ovoce proto dbejme na to, aby jak na stromě, tak na zemi vždy pár plodů zůstalo.

3. O své objevy se dělíme s ostatními uživateli.

Web Na Ovoce žije díky společnému sdílení. To znamená, že se dělíme o své nálezy s ostatními a nálezy ostatních také využíváme. Pokud bydlíme v blízkosti stromu rostoucího ve veřejném prostoru, neznamená to, že plody onoho stromu patří jen nám. Plody volně rostoucích stromů mohou užívat všichni, kteří o ně projeví zájem. Pomáhejme tedy rozvíjet mapu Na Ovoce přidáváním nových míst.

Pokud se na mapě objeví strom, který tam nepatří, a není dovolené z něj plody sbírat, nechte jej z mapy odstranit či jeho vymazání konzultujte s námi.

4. Zapojujeme se do údržby a výsadby nových stromů.

Každý, kdo využívá web Na Ovoce, může nést určitou zodpovědnost za stromy zde označené, a to nejen v období sklizně, ale v průběhu celého roku. Pokud strom navštívíte i v jiných obdobích, můžete si udělat lepší obrázek o tom, v jakém stavu se strom nachází, zda je zdravý, oslabený nebo můžete přijít na to, že strom na místě už není. O kondici stromu můžete napsat do komentáře příslušného stromu.

Pokud chcete dobrovolně o strom pečovat, kontaktujte příslušný úřad (viz. bod 1) nebo se o péči zmiňte v komentáři u příslušného stromu. Je dobré, pokud svou péči nějak zdokumentujete a své výsledky úřadu prezentujete.

Autor článku

Divadelni dramaturg, studentka DAMU

spolupracovnice serverů Vitalia.cz a 120na80.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).