Hlavní navigace

Jak poznat, který alkohol je bezpečný? Doma, v obchodě, v restauraci...

3. 10. 2012

Sdílet

 Autor: www.pijbezpecne.cz
Nevěřte ničemu pod 90 korun za půllitrovku lihoviny. Kde vám alkohol zkontrolují, co se děje s načatými lahvemi z restaurací, a kam s podezřelým chlastem, když do kanalizace nepatří?

Způsob vyhlášení dočasné plošné prohibice i podmínky částečného uvolnění prodeje lihovin postavily před mnohé spotřebitele, ale i restauratéry celou řadu otázek, co a za jakých podmínek lze v současnosti prodávat, nalévat a konzumovat. Komentáře zodpovědných státních činitelů ke kauze metanol nebyly totiž vždy jasné ani srozumitelné. Zejména těm, kteří chtějí lihoviny, respektive nápoje s obsahem alkoholu vyšším než dvacet procent, v nejbližších dnech nakupovat a popíjet.

Maloobchod prodává čtyři typy alkoholu

Nejbezpečnější je přitom v současné době nakoupit příslušné výrobky v maloobchodních sítích, chcete-li, v obchodních řetězcích. Na pultech těchto obchodů by se totiž podle současných pravidel neměla objevit žádná riziková láhev. Nakupující se přitom může v maloobchodu setkat s celkem čtyřmi typy legitimně prodávaných produktů.

Alkohol legálně prodávaný v maloobchodě

  • alkohol vyrobený před 1. 1. 2012
  • výrobky s obsahem alkoholu pod 20 %
  • alkohol označený novými kolky
  • malá dárková balení s obsahem do 100 mililitrů – nemusí mít kolky

Prvním z nich je veškerý alkohol vyrobený před počátkem letošního roku, tedy v roce 2011 a dříve, u kterého lze s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že byl vyprodukován dříve, než nastala metanolová aféra. Druhým typem jsou výrobky s obsahem alkoholu pod 20 procent, což jsou hlavně různé druhy sladkých ovocných výrobků typu Jelcin nebo sladkých likérů, mezi které patří například griotka. Třetím typem jsou pak výrobky označené novými kolky a čtvrtým, což se příliš neví, malá dárková balení lihovin a destilátů, s obsahem do 100 mililitrů, která nemusí být kolky opatřena.

U všech těchto výrobků musí mít prodejce dokumenty osvědčující jejich původ a zaručující, že nejde o výrobek pocházející z černého trhu s lihovinami a tedy o výrobek představující pro spotřebitele zdravotní riziko. Důležité je přitom vědět, že ani výrobky označené starými kolky nepředstavují riziko. Mají-li dohledatelný původ, a bez něj by se na pulty obchodníků nedostaly, mohou se bez problémů nakupovat a konzumovat.

V restauracích jsou načaté lahve

Složitější situace je v restauračních zařízeních. Tam sice platí to samé, co pro prodej alkoholu v maloobchodních sítích, v mnohých restauracích jsou ale stále otevřené lahve s alkoholem, z nichž některé lze za rizikové považovat. Rozhodně to však neplatí u drahých zahraničních výrobků, hostinští je ale stejně mohou rozlévat až poté, co tyto výrobky projdou laboratorními testy, což se nedá plošně stihnout za několik dní. Přestože z takových lahví podle všeho nebezpečí nehrozí, měli bychom alespoň dočasně pít „ušlechtilý alkohol“ z nově otevíraných lahví. 

Co s načatými lahvemi v restauracích

  • drahé zahraniční výrobky – po ověření nezávadnosti laboratorními testy lze podávat
  • běžný alkohol – zlikvidovat

Běžný alkohol by měly restaurace zlikvidovat, je ovšem otázka, zdali tak všichni učiní. Mimo jiné proto, že s likvidací alkoholu, a to platí i pro řadového spotřebitele, jsou spojeny komplikace a náklady.

Alkohol totiž není možné vylévat do kanalizace, je to v rozporu se zákonem o nakládání s nebezpečnými odpady a také v rozporu s kanalizačním řádem. Zejména při vysokých koncentracích alkoholu v odpadních vodách může dojít k přetížení čistíren odpadních vod a pozůstatky rizikového alkoholu se tak mohou zpětně dostat do našich těl. Zejména restauratéři by tak měli vědět, že likvidovaný alkohol je třeba shromáždit ve zvláštních nádobách a požádat některou ze společností, která má oprávnění k likvidaci nebezpečného odpadu, o jeho neškodné odstranění. Jedním z vodítek pro návštěvníky restaurací, které skutečně přikročí k likvidaci otevřených lahví, tak může být fakt, že v okolí restaurace dočasně uvidí nádoby na likvidovaný alkohol. Kvůli nenarušení funkce čistíren odpadních vod nabízejí některé vodohospodářské společnosti, například Veolia voda v Praze, výkup otevřených lahví přímo na Ústřední čistírně odpadních vod v Bubenči, kde Veolia vypustí alkohol místo do vodní linky přímo do kalového hospodářství.

Likvidace alkoholu z restaurací i domácností

  • alkohol nevylévejte do kanalizace!
  • alkohol odevzdejte společnosti, která má pověření k likvidaci nebezpečného odpadu, např. do sběrného dvora
  • alkohol odebírají některé vodohospodářské společnosti, např. Veolia
  • podrobné informace najdete na webu Ministerstva životního prostředí: Jak postupovat při odstraňování rizikových alkoholických nápojů?

Domácí zásoby alkoholu – s levným pryč!

Nesložitější situace je ovšem s alkoholem, který si lidé koupili v několika posledních týdnech a měsících, a mají jej doma. Nejbezpečnější je samozřejmě takový alkohol zlikvidovat, jak již ale bylo řečeno, zejména větší zásoby by se neměly vylévat do toalet a kanálů. Je také vhodné uvědomit si, že mezi nejvíce rizikový alkohol pocházející z černého trhu patří zejména různé druhy neprověřených tuzemáků a vodek. Etikety nebezpečného alkoholu:

Vodítkem také může být cena, za kterou byl alkohol nakoupen. V případě půllitrového balení lihovin s obsahem alkoholu 37,5 procenta, což je nejčastější obsah výše zmíněných druhů lihovin, by měla být varováním jakákoli cena pod hranicí 90 korun za kus, pokud nešlo o alkohol zakoupený v nějakých marketingových slevových akcích. Při výši spotřební daně, daně z přidané hodnoty, nákladech na suroviny, technologii výroby, dopravu a marže výrobců a obchodníků není totiž možné v cenových hladinách hlouběji pod 100 korun za půllitr legitimně takový produkt vyrobit a prodávat. 

Kde je možné lihoviny zkontrolovat

Pokud chce nicméně někdo doma uskladněný běžný alkohol konzumovat, měl by si nechat prověřit lahev odborníky. Již na počátku metanolové aféry spustily některé kraje informační linky, kde lidem poradí, pokud mají podezření, že vypili závadný alkohol.

Nejaktivnější je Jihomoravský kraj, který zavedl bezplatnou kontrolu lihovin, přičemž tento systém zachytil v předchozích dnech několik desítek vzorků s nebezpečným obsahem metanolu. Infolinky zavedl také Zlínský kraj, Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně či Olomoucký kraj, který avizoval možnost zjištění dalších informací také na webové stránce www.nemkyj.cz. Infolinky zavedl i nejvíce postižený Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj a Karlovarský kraj, jak jsme ale ověřili, ne všude v současné době tyto linky fungují.

Pokud máte podezření, že máte doma jedovatý alkohol, můžete si ho nechat otestovat na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, oproti minulosti ale už není takový test zadarmo. Kromě speciálních kontaktů se mohou lidé obrátit také na krajské hygienické stanice nebo na inspektoráty Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Zjistit přítomnost metanolu během několika vteřin z uzavřené lahve umí také přístroj zvaný Ramanův spektrometr. Tím testují vzorky lihovin na katedře analytické chemie Univerzity Pardubice, vyšetření jednoho vzorku má stát 200 korun.

Prověřit si produkty legálních výrobců sdružených do Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) bude možné také od středy 3. října na speciální webové stránce www.certifikacelihovin.cz. Web má podle Unie ulehčit spotřebitelům identifikaci lihovin a umožní přímým zákazníkům UVDL získat rodný list s elektronickým podpisem s platností originálu. Konzumenti, prodejci i provozovatelé restauračních zařízení budou moci identifikovat všechny výrobky členů UVDL, která pokrývá 81 procent trhu s lihovinami. Pro obecnou identifikaci lihovin vloží spotřebitel nebo prodejce alespoň první čtyři čísla z kolku, EAN výrobku a číslo šarže. Kde jednotlivé údaje naleznete, je vysvětleno ve zvláštních kapitolách. Šarže mohou být na různých místech na láhvi. Posléze se uživateli objeví informace o původu a originalitě lihoviny. Pro přímé zákazníky UVDL je na webu také připravena možnost přímého stažení rodného listu. Pokud si zákazníci nejsou jisti, jestli rodný list k dané lihovině potřebují, je možné si to ve třech krocích ověřit. Prodejce vyplní, pro jaký podnik potřebuje rodný list získat a zašle si jej na zadaný email. Systém portálu mu během chvíle zjistí originalitu výrobku a informuje, zda výrobek spadá pod certifikační regulaci, případně i ověří a zašle certifikát s platným elektronickým podpisem.

Na závěr snad ještě jedna praktická rada. V předstihu před informačním webem UVDL spustil informační stránky s cílem identifikovat alkohol také největší tuzemský výrobce lihovin, Stock Plzeň, a to na adrese www.pijbezpecne.cz. Stránka podrobně rozebírá jednotlivé číselné údaje uvedené na příslušném kolku, přičemž spojení L2 signalizuje spotřebiteli letošní rok výroby (obdobně L1 rok 2011, L0 rok 2010 atd). K tomu je vhodné dodat, že informace uvedené na webu Stocku Plzeň se týkají jen jeho produktů, jiní výrobci mohou mít číselné řady na kolcích odlišné. Dvojka v číselném kódu tak kromě produktů Stocku nemusí automaticky znamenat letošní rok výroby.

Vše na téma: KAUZA METYLALKOHOL

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Agrární analytik, novinář na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).