Hlavní navigace

Příznaky otravy alkoholem se projeví až po třiceti hodinách

14. 9. 2012

Sdílet

 Autor: Policie.cz
Otravy metylalkoholem mohou být jen špičkou ledovce, varuje Petr Popov, odborník na závislosti. Kolik z šesti příznaků alkoholismu na vás sedí? Po jaké dávce nastává slepota a kdy smrt?

Uvádí se, že aktuální počet otrav (intoxikovaných osob) i s nimi spojených závažných poškození zdraví a úmrtí je nyní v ČR nejvyšší od konce 2. světové války. V posledních letech byl počet případů otrav metylalkoholem velmi nízký, pohyboval se v řádu jednotek za rok, avšak celkový počet otrav alkoholem (tedy nejčastěji etylalkoholem) za rok čítá několik set, aniž by to vzbudilo patřičnou pozornost.

Může to být strašlivá shoda okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem.

Metylalkohol – co to vlastně je?

Metylalkohol (methanol) je zdraví škodlivá toxická látka, která se vyrábí průmyslově a je široce využívána (jako rozpouštědlo, palivo, přísada do nemrznoucích směsí, aj.). Metylalkohol lze zjistit v poměrně nepatrných množstvích v ovocných pálenkách. V lihu získaném z brambor, obilí nebo cukerného roztoku nebyl metylalkohol dokázán vůbec.

K jeho požití dochází nejčastěji záměnou za alkohol (etylalkohol, etanol). Asi z 80 % se pomalu metabolizuje alkoholdehydrogenázou na formaldehyd a dále aldehyddehydrogenázou na kyselinu mravenčí. Detoxikaci kyseliny mravenčí provádí kyselina listová, jejíž detoxikační kapacita je individuálně velmi rozdílná. Při otravě dochází k těžké metabolické acidóze způsobené kyselinou mravenčí, která poškozuje také buňky oční sítnice.

K tématu: Policie varuje před konkrétními obaly

Kdy a proč dochází k otravám metylalkoholem

otravě metylalkoholem může dojít nešťastnou náhodou i u člověka, který se napije výjimečně, ačkoliv často ani pravidelně nepije. Alkoholický nápoj mu může nabídnout někdo, komu věří, a tudíž nemá důvod prověřovat kvalitu nabízeného nápoje.

S větší pravděpodobností však k otravě dojde u člověka, který alkohol konzumuje pravidelně, ve velkém množství, pije nekvalitní alkohol, alkohol neznámého původu, tedy u člověka, který pije rizikově, škodlivě, případně je na alkoholu závislý. V ČR je dlouhodobě a trvale vysoká spotřeba alkoholických nápojů, počet závislých na alkoholu u nás stoupá, zvyšuje se tedy i počet osob, které jsou rizikem otravy metylalkoholem ohrožené více.  Podle letos zveřejněných údajů Světové zdravotnické organizace (WHO), je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

Čtěte dále: Psst! Piju, a potřebuju pomoc…

Závislí podceňují varování i příznaky otravy

Člověk závislý na alkoholu je ohrožen více pro nedostatek nebo podcenění informací o metylalkoholu: informace se k němu vůbec nedostane, dostane se k němu pozdě nebo ve formě, které nerozumí.

Na závislého na alkoholu je nutno pohlížet jako na člověka se zvýšeným rizikem intoxikace metylalkoholem se špatnou prognózou. Bývá často podnapilý či opilý, takže počáteční příznaky otravy metylalkoholem u něj mohou uniknout pozornosti, protože jsou považovány za obvyklou, „obyčejnou“ opilost.

Šest příznaků závislosti na alkoholu:

  1. silná, přemáhající touha, nebo pocit puzení užívat alkohol (craving, „bažení“)
  2. zhoršená sebekontrola v souvislosti s pitím alkoholu (porucha sebeovládání)
  3. somatický odvykací stav (tzv. absťák při nedostatku alkoholu, třes, nervozita, výrazný neklid, halucinace, bolesti hlavy, bušení srdce, křeče, riziko úmrtí)
  4. zvyšování tolerance vůči účinku alkoholu (k vyvolání účinku – pocitu libosti, nebo potlačení abstinenčního stavu je nutné zvyšovat dávku)
  5. postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib, přátel, rodiny
  6. pokračování v pití přes jasný důkaz škodlivých následků, a to jak zdravotních, tak společenských

Z uvedených šesti příznaků musí být u člověka přítomny alespoň tři současně a to kontinuálně po dobu nejméně jednoho měsíce.

Závislý na alkoholu se obává kontaktu s policií, zdravotníky, úředníky a dalšími „úředními“ osobami a aktivně se jim vyhýbá, takže pomoc v případě otravy může přijít pozdě, nebo se jí dotyčný dokonce brání.

I v případě léčby intoxikace metylalkoholem může být závislý na alkoholu rizikovějším pacientem, protože jeho celkový zdravotní stav často není dobrý. Navíc jeho zvýšená tolerance vůči etylalkoholu (při otravě metylalkoholem jej lze použít jako lék) způsobuje, že jej metabolizuje (odbourává) rychleji a tudíž potřebuje častěji a větší dávky etylalkoholu.

Léčba otravy metylalkoholem je velmi nákladná, jeden den pobytu na oddělení urgentní medicíny stojí tolik, že by se z toho dala plně uhradit několikaměsíční odvykací léčba závislosti pro několik pacientů!

Absolutní prevence před otravou metylalkoholem – nepít

Absolutní jistotu, že se metylalkoholem neotráví, znamená pro člověka jediné opatření – nepít alkohol vůbec. Pokud pít, tak nikdy ne alkohol neznámého původu, bez možnosti ověření původu výroby. To znamená nakupovat u oficiálních prodejců, kontrolovat kolky apod., i když i tady hrozí jisté riziko.

Přečtěte si: K prodeji falšovaného alkoholu stačí jediná originální lahev

U piva a vína je riziko otravy metylalkoholem minimální. Vyhněte se proto destilátům. Ovšem je-li konzumované množství piva a vína velké, hrozí zde pro změnu riziko primární otravy etylalkoholem. Riziko představuje i kombinace s destiláty a snížená ostražitost pod vlivem vypitého etylalkoholu. Podnapilý a opilý člověk snadněji vypije destilát neznámého a rizikového původu.

Příznaky otravy metylalkoholem

Prvními, nespecifickými příznaky otravy bývají opilost, zánět a bolesti žaludku. Varovné signály se někdy objevují až po 30 hodinách: poruchy zraku, slepota, křeče, po nichž následují bezvědomí a smrt. Při současném požití s alkoholem se doba do výskytu varovných příznaků prodlužuje.

Slepota může nastat již po požití 15 ml metylalkoholu, smrt po 30 až 240 ml.

Jak postupovat při podezření na požití metylalkoholu

  • Pokusit se získat vzorek nápoje a poskytnout jej k laboratorní toxikologické analýze.
  • Informovat lékaře, policii, zástupce samosprávy o existenci/zdroji podezřelého alkoholického nápoje.
  • Urychleně vyhledat lékařskou pomoc a spolupracovat při léčbě.

Jako protijed při požití metylalkoholu působí látky, které saturují (vysycují) alkoholdehydrogenázu. Ideálním antidotem je u nás nedostupný fomepizol (AntizolR Orphan).

Snadněji dostupný je etylalkohol, podávaný ústy pro první pomoc v množství 50 – 60 ml etylalkoholu, tj. asi 150 ml 40% destilátu. Hladinu alkoholu je třeba udržovat na 1,0 až 1,5 promile. Proto se dále podává zpravidla kontinuálně 5 % etylalkohol v nitrožilní infuzi s pětiprocentní glukózou. Dostatečné dávky alkoholu v léčbě otravy metylalkoholem jsou však individuálně značně rozdílné.

K tématu: První pomoc při požití metylalkoholu? Panák kvalitní lihoviny

Autor článku

MUDr. Petr Popov, odborník v oblasti psychiatrie a adiktologie. Zaměřuje se především na léčení závislostí na alkoholu a jiných drogách.

Primář Odd. pro léčbu závislostí VFN, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).