Hlavní navigace

Ťuk, ťuk. Kdo tam? EFT

23. 2. 2012

Sdílet

 Autor: Copyright © 123RF Stock Photos
Představte si, že máte fobii z instalatérů. Nevím, jestli existuje, ale představte si ji. Pokud se jí chcete zbavit metodou EFT, musíte se z ní proťukat. Že je to ťuk ťuk na hlavu?

„Máte alergii na kočky? Rozešli jste se s milou či milým? Potřebujete si u maturity vytáhnout správnou otázku? Zkuste Techniky emoční svobody. Jedno sezení s terapeutem vás vyjde jen na 1500 korun!“


Autor: Copyright © 123RF Stock Photos

Metoda EFT pracuje s body na rukou, hlavě či hrudníku

Uvedené příklady pocházejí z diskuze na webu Institutu energetické psychologie, komerčního ústavu, který u nás techniky emoční svobody provozuje a propaguje. Nauka, označovaná anglickou zkratkou EFT (Emotional Freedom Techniques), je relativně nová. Vymyslel ji na začátku devadesátých let minulého století Američan Gary Craig. Má spočívat v ovlivňování toku mystické energie Čchi tělem. Tok Čchi usměrňujete klepáním na konce drah, kterými proudí. Říká se jim meridiány. Příslušné body máte prý na hlavě, hrudníku a na rukou.

Představte si například, že máte fobii z instalatérů. Nevím, jestli taková existuje, ale představte si ji. Pokud se z ní budete chtít vyléčit pomocí EFT, musíte si napřed sestavit léčebnou větu. Ta bude znít: „I přestože mám fobii z instalatérů, tak se hluboce a kompletně akceptuji.“ Větu třikrát za sebou odříkáte, přičemž si budete ťukat prsty jedné ruky na bod na malíkové hraně prstů druhé ruky. Pak určíte intenzitu problému na stupnici od jedné do deseti. Začnete ťukat na další body směrem od hlavy k dlani.

Při každém ťuknutí budete přeříkávat „strach z instalatérů“. Poté přejdete do následujícího stádia, při němž si budete už bez opakování ťukat na další bod na dlani. Až doťukáte, zopakujete znovu celou předchozí fázi opět s mantrou „strach z instalatérů“. Až znovu doťukáte, vrátíte se ke své stupnici. Pokud váš strach neklesne aspoň o dva body, pustíte se do dechového cvičení. Po něm opakujete celou proceduru zase od začátku. Existují samozřejmě různé odchylky od základního postupu. Při ťukání si můžete například broukat.

Pochybné důkazy

Technika je podle svých propagátorů téměř všelék. Původně byla zamýšlena coby prostředek k odstraňování psychických potíží. Časem se její působnost rozšířila i na problémy tělesnějšího rázu, jako je například cukrovka, cystická fibróza, nebo alergie. Dá použít i k hubnutí. Nejspíš si stačí říkat „I přestože jsem tlustá, tak se hluboce a kompletně akceptuji“ a ťukat. Výsledek je zaručen. Podle Garyho Craiga jsou všechny negativní emoce způsobeny narušením toku hypotetické energie Čchi v meridiánech. O existenci meridiánů však neexistují žádné důkazy.

S účinností EFT je to kupodivu trochu jinak. Když zajdete do libovolné univerzitní knihovny, podaří se vám v databázích recenzovaných vědeckých článků pár prací o technikách emoční svobody najít. Není jich moc, ale vyhrabat se dají. Jejich podrobný rozbor přesahuje rozsah tohoto textu. Část z nich jsou spekulativní popisy metody. Část obsahuje výsledky, prokazující její účinnost. Část naopak popisuje její neúčinnost nebo neodlišitelnost od účinků placeba. Část kritizuje práce z prvních dvou skupin a dokazuje, že jsou špatně.

Většina prací z druhé skupiny trpí nedostatky, které na první pohled snižují jejich důvěryhodnost. Hlavní typy chyb jsou dva – malý výzkumný soubor a chybějící kontrola. Mnoha výzkumů se účastnilo jen málo pokusných osob, takže je jasné, že i kdyby metoda fungovala, nedaly by v dané studii její účinky prokázat. Velká část prací také postrádá kontrolní skupinu. Přitom jediný známý způsob, jak zjistit, jestli nějaký způsob léčení funguje, je srovnat pacienty, kteří danou terapii podstupují, s pacienty, kteří ji nepodstupují.


Autor: Copyright © 123RF Stock Photos

EFT prý z podvědomí odstraní negace

Co by tomu říkal pan Occam?

Ani významné zlepšení pacientů po EFT ve srovnání s kontrolní skupinou, zaznamenané podle všech přísných pravidel západní vědy, by nedokázalo meridiánovou teorii na pozadí. K tomu by bylo potřeba prokázat existenci meridiánů. To se ale zatím nikomu nepodařilo, a asi se to ani nepodaří, protože jejich zastánci nenavrhli žádný způsob, jak je změřit. Příznivé efekty technik emoční svobody se dají vysvětlit i bez nezachytitelných energetických polí proudících lidským tělem.

Přeříkávání tvrzení, jejichž pomocí člověk ovlivňuje své chování a rozpoložení využívá několik psychoterapeu­tických škol. Označuje se jako sebeinstrukční trénink. Pacient si má tvrzení říkat v duchu. Účinnost metody je dobře ověřena. Stejně je to s dechovými cvičeními, která jsou součástí jak množství psychoterapeu­tických směrů, tak i prastarých orientálních myšlenkových systémů, jako je třeba jóga. Metoda jako celek může odvádět pozornost od problému, což taky pomáhá.

Každý, kdo se aspoň jednou v životě snažil logicky uvažovat, musel zákonitě narazit na princip Occamovy břitvy. Podle něj pokud pro nějaký jev existuje víc vysvětlení, je lepší upřednostnit to nejjednodušší. Když jsem dlouho nepotkal souseda, je rozumnější dojít k závěru, že se odstěhoval, než že ho unesli mimozemšťané. Stěhovací vůz je jednodušší než létající talíř a dá se, na rozdíl od stroje s ufony, běžně potkat na ulici.

Podle principu Occamovy břitvy je hloupé vysvětlovat změny lidského myšlení pomocí meridiánů, když k tomu stačí obdoba sebeinstrukčního tréninku a dechová cvičení.

Myslete racionálně

V naší zemi si na rozdíl od Čínské lidové republiky či Běloruska může každý myslet, říkat a psát, co chce. Je to dobře. Tento stav ale podle mých zkušeností vyvolává u mnoha lidí dojem, že všechny názory jsou i stejně pravdivé. Taková domněnka už je nesprávná. Kromě světa uvnitř lidských hlav totiž existuje i svět vnější, který je na tom vnitřním nezávislý. Tak třeba každý může přestat věřit v existenci gravitace. Není nic snazšího. To ovšem neznamená, že se začne vznášet. Týká se to i zákonitostí logického myšlení.

Euklidova věta platí nezávisle na vašem mínění o ní. Dá se totiž dokázat. Mně osobně se zdá jako dobrý nápad omezit se při budování představy o světě na to, co se dá ověřit. Jsem přesvědčen, že se tak přiblížíme skutečnosti. Často ale potkávám lidi, kteří to mají naopak. Myslí si, že lepší představu o světě získají pomocí toho, co se ověřit nedá, právě proto, že se to nedá ověřit. To, co se dá dokázat, jim připadá banální. Z těchhle lidí se podle mého názoru musí rekrutovat příznivci EFT a dalších podobných směrů. Nevím, kde by se jinde brali.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Píše o vědě. Vystudoval ekologii na Univerzitě Karlově v Praze. Momentálně studuje ještě psychologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde i žije. Baví ho čtení, psaní, běhání, kulečník a spánek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).