Hlavní navigace

Princip noceba aneb Může nám víra škodit?

2. 7. 2010

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
Možná jste se podvědomě rozhodli, že budete škodit, i sami sobě. Jenže o tom ani nevíte. Jestliže náš život v nějakém ohledu „nefunguje“, máme hledat příčinu v tom, čemu věříme?

Knihy o pozitivním myšlení a pozitivním přístupu k životu tvrdí, že naše myšlenky se materializují a v životě dostáváme přesně to, nač se soustředíme. Obdobně říká Bible, že strom se pozná po ovoci. „Dobrá“ víra vytváří dobrý život stejně zákonitě jako fíkovník plodí fíky. Platí to i obráceně? Znamená to, že jestliže náš život v nějakém ohledu „nefunguje“, máme hledat příčinu v tom, čemu věříme?


Autor: Agentura SXC

Začněme příkladem z medicíny. Je obecně známou skutečností, že víra ve vlastní zdraví může nemocného člověka uzdravit. O efektu placeba se ví a hojně se využívá. Podobně dokázaný, byť méně známý, je však také princip noceba, tedy víra v nemoc nebo škodlivost přijímané látky. Také tento „způsob víry“ se může „zmaterializovat“ na našem těle; vyvolat nemoc nebo dokonce i zabíjet.

Čtěte téma: Lékaři, léčitelé a šamani

Může se člověk vyléčit sám? Jak je tomu s efektem placeba a co znamená „víra tvá tě vyléčila“? 

Z rodičovské výchovy

Pedagogové zdůrazňují, že základním předpokladem pro zdravý vývoj dítěte je to, že ho rodiče radostně přijmou. Dítě, které zakusí toto bezvýhradné přijetí, tak získá pocit vlastní hodnoty a bazální důvěry. Ta znamená, že dítě se naučí vnímat okolní svět jako krásné místo k životu a lidi ve své podstatě jako dobré.

Představme si takové dítě štěstěny, kterému bylo v raném dětství vštípeno, že má sympatickou osobnost hodnou lásky. Dítě tento názor přijalo a začalo se podle něj chovat. Jeho přesvědčení o vlastní osobnostní hodnotě začne být přejímáno také jeho okolím, neboť naši blízcí nás obvykle vnímají tak, jak se vnímáme sami. Lidé tak začnou ukazovat našemu šťastnému jedinci tu nejlepší tvář a on na oplátku uvěří v osobnostní hodnotu druhých lidí.


Autor: Agentura SXC

Kolem této základní pozitivní víry tak vyrůstají další podpůrné názory. Životní zkušenost takového jedince stále posiluje základní koncept, který umožňuje vidět v sobě i druhých to nejlepší, až se stane silným pozadím, z něhož už jako zralý člověk nahlíží svou existenci. Samozřejmě si občas uvědomí, že ani on sám, ani jeho bližní nejsou vždy ideální, ale díky přesvědčení o své základní hodnotě bude schopen přijmout i své nedostatky, aniž by se jimi cítil ohrožen. Bude se snažit odstraňovat své chyby, aniž by sám sebe shazoval. 

Jak znevýhodněný ve svém životě bude naopak člověk, kterému tato základní víra ve vlastní hodnotu vštípena nebyla.

Víra a skutky jsou vždy v souladu

Význam, jaký hraje víra v našem běžném životě, pochopíme ještě lépe, když si uvědomíme, že naše víra a skutky jsou vždy v souladu! Mé jednání se odvíjí od toho, jaké mám názory na sebe, na druhé lidí, na svět…

Platí to dokonce i pro ty, kteří káží vodu a pijí víno. Katolík, který v neděli nechodí do kostela, sice jedná v rozporu s církevním přikázáním, ale nikoliv se svým osobním přesvědčením, které mu říká, že tato přikázání se až tak přísně dodržovat nemusejí. Psychologie také říká, že člověk nemůže dlouho vystupovat jako pokrytec. Po čase se i farizej jaksi podvědomě začne snažit, aby se jeho život shodoval s ideálem, který hlásá…

Čtěte téma: Chcete lásku? Začněte uklízet

Chaos v hlavě produkuje chaos kolem nás. Rozházené myšlenky produkují rozházené věci. Vyhoďte vše nepotřebné a rozjasní se vám i v hlavě…

Změnit život vyžaduje změnit názory

Z výše řečeného vyplývá, že chceme-li opravdu změnit své jednání, a vlastně celý svůj život, musíme začít od kořene, a tímto kořenem je právě – naše víra. Jak jsme se zmínili v případě onoho katolíka, naše skutečné názory se mohou lišit od toho, co si pod svou deklarovanou vírou představujeme. Nejspíše budeme sami dost překvapeni, když si uvědomíme, čemu doopravdy věříme!


Autor: Isifa.cz

Jednou možností, jak poznat své názory, je vzít si tužku a papír, absolvovat sérii hovorů se sebou samým a zkusit upřímně napsat vše, co si doopravdy myslíme o sobě, o druhých lidech, o práci, o náboženství…

Jiným způsobem je zaměřit se na všechny oblasti svého života, v nichž pociťujeme nespokojenost. Budeme-li poctiví, možná zjistíme, že příčinou je nějaký nezdravý názor, podle něhož se náš život utváří. Například nedaří-li se mi v materiální oblasti, nevyplývá to z toho, že považuji materiální blahobyt za něco špatného? Náš život se totiž odehrává tak, aby se zdál potvrzovat pravdivost a oprávněnost toho, v co věříme. Víra není pouhým odrazem naší životní reality, víra tuto realitu vytváří.

Podle zprávy lékařů v Ohiu nenesou přibývající léta za projevy stáří a opotřebování žádnou odpovědnost. „Lidskému duchu a tělu neškodí sám čas, ale strach z jeho neodvratného plynutí. Vlastní příčinu předčasného stárnutí je třeba vidět v neurotickém strachu z negativních důsledků zvyšujícího se věku.“

Dr. Joseph Murphy: Moc podvědomí

Názory, které nám nepřinášejí štěstí

Uvádím zde nejčastější omezující názory, které zastává řada lidí a jež vedou k tomu, že naše životní zkušenost začne být neradostná. Názor týkající se stáří se zdá být evidentní, přece však náš pohled na podzim života může být i optimističtější:

Se kterými z názorů souhlasíte? (je možné vybrat více odpovědí)

Souhlasíme-li s kterýmkoliv z těchto názorů, zřejmě je to oblast, na níž bychom měli osobně pracovat. Šťastněji utvářený život stojí za trochu námahy.

Inspirace: Jane Roberts: The Nature of Personal Reality

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).