Hlavní navigace

Co všechno je podle lékařů šarlatánství

21. 2. 2012

Sdílet

 Autor: SXC
Biotronika, bylinky, akupunktura, hypnóza… Co z toho je magie, která nevyléčí, a co se naopak jako podpůrná léčba hodí? Lékaři z české lékařské komory vysvětlují, co si myslí.

Česká lékařská komora vydala stanovisko, v němž vysvětluje, co patří mezi metody alternativní medicíny, které jsou při léčbě zejména nádorů přijatelné a mohou pacientům pomoci, a co už je za hranicí, a patří spíš do magie. Stanovisko lékařů k léčitelským postupům v onkologii přinášíme ve zkrácené verzi (plnou verzi najdete na webu ČLK www.lkcr.cz):

"Považujeme za účelné podat alespoň stručnou informaci o prostředcích alternativní léčby a upozornit na rizika, která může taková léčba nemocnému přinést. Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní protinádorové léčby, a šance na úspěšné léčení nebo vyléčení se zmenšuje. I když se nemocný nakonec svěří do péče odborníka, je léčba pokročilého onemocnění obtížná, nákladná, často málo úspěšná a provázená četnými nežádoucími účinky, které zhorší kvalitu zbytku jeho života.

K léčbě nádorových onemocnění se v celosvětovém měřítku používá značné množství „alternativních metod“ s nejistým nebo pochybným účinkem. Právě absence důkazů o účinnosti léčby je zásadním rozdílem mezi prostředky vědecké a alternativní medicíny. Všimněme si podrobněji alespoň metod nejčastěji používaných.

Spirituální a psychologické metody

Do této kategorie patří psychotronika a biotronika. Psychotronika předpokládá možnost transmise psychických impulsů na nemocného člověka, biotronika zase schopnost vysílat „bioenergii“ s léčebnými účinky. Obě metody předpokládají existenci mimosmyslových kontaktů mezi léčitelem a pacientem. Kromě dočasného zlepšení psychiky nemocného nebyl přinesen jediný spolehlivě ověřený důkaz o léčebném účinku těchto metod. Mezi spirituální metody patří též hypnóza, magie, okultismus nebo astrologie.

Nutriční metody

Velmi rozšířeným bludem je „deprivace nádoru omezením jeho výživy“ tedy vyhladovění. Nádor roste zcela autonomně a ke svému růstu si opatří nutné živiny i na úkor hostitelského organismu, který s pokračujícím růstem nádoru chátrá. Hladovka růst nádoru neovlivní. Populární jsou rovněž nejrůznější dietní režimy. Je to například makrobiotická dieta (potrava z celozrnného obilí), doplněná o zeleninu a luštěniny. Tato jednostranná strava však neodpovídá výživovým zvyklostem člověka a může vést k závažné poruše zdravotního stavu i u zdravého člověka, natož pak u onkologického nemocného.

Manipulační metody

Zahrnují chiropraxi, reflexní léčbu, osteopatii, ale také akupunkturu, která má léčit chorobu nemocného drážděním určitých bodů na povrchu těla vpichováním jemných jehel. Jde o metodu značně rozšířenou, která často není vnímána jako metoda alternativní. Je třeba přiznat, že může být prospěšným doplňkem například v léčbě bolesti, ale v léčbě vlastního nádorového onemocnění nemá žádné racionální uplatnění.

Léčebné a diagnostické přístroje

Jde o přístroje které například jímají kosmickou energii, usměrňují geopatogenní zóny, depolarizují magnetické domény a podobně. Snůška nedefinovaných pojmů budí dojem vysoké vědeckosti budící u laiků respekt a důvěru.

Léčba přírodními látkami

Je rozšířena více v zahraničí. Patří sem herabilasmus, nebo Bachova květinová léčba. Do této kategorie nezařazujeme například pití různých čajů – ovšem jako doplňku standardní léčby – které může příznivě ovlivnit některé symptomy, jako zažívací obtíže.

Léčení magnestismem

Doporučují se např. magnetické náramky, nebo manipulace magnetickým polem, ale žádný doklad o vlivu magnetismu na růst nádoru nebyl přinesen.

Léčba kameny

Ačkoliv vkládání různě barevných kamenů či drahokamů do lůžka nemocného s cílem ovlivnit průběh choroby nemá žádné racionální zdůvodnění, je tato léčba značně populární, a to nejen v onkologii. Také tento léčebný způsob nepřinesl žádné pozitivní výsledky.

Homeopatie

Je nejstarší alternativní metodou. Byla zavedena v 19. století Samuelem Hahnemanem. Vychází z principu podobnosti („similia similibus curantur“ a ze zákonitosti minimálních dávek. To znamená, že látka, která u zdravého člověka vyvolá určité příznaky, může tytéž příznaky u nemocného léčit, je-li ovšem podaná v patřičném ředění. Tak např. v roztoku o potenci C11 (což je z hlediska homeopatických léčiv ještě velmi koncentrovaný roztok) je v jedné z tisíce kapek tohoto roztoku jedna molekula účinné látky. Při dalším ředění se dostáváme k ředěním téměř nepředstavitelným.

Urinoterapie

Absurdní představu o léčivém účinku vypití vlastní moči (urinoterapie) snad není nutné vyvracet.

Různé léčitelské metody jsou často přijímány laickou veřejností s nekritickým nadšením, některými lékařskými kruhy s rozpaky nebo dokonce s tichým obdivem. Pověst o jejich spolehlivém účinku se neuvěřitelně rychle šíří. Kritika odborníků se nebere vážně, nebo se interpretuje jako jistá profesionální závist. Diskuse s léčiteli a autory pseudovědeckých metod nemá zpravidla naději na úspěch, neboť iracionálnímu myšlení nelze oponovat logickými argumenty. Ani přesvědčování nemocných není snadnou záležitostí. Někteří nemocní dávají dočasně za pravdu léčiteli, u něhož našli vřelejší vztah, který postrádali u profesionálního odborníka.

A tak dokud nebude k dispozici spolehlivá léčba nádorových onemocnění, budou se rodit nové senzační léčebné způsoby a jistá část nemocných i lékařů bude ochotná tyto způsoby akceptovat. Žádný lékař by se však neměl stát garantem pověr. Pokud se nemocný dotazuje na některý z alternativních způsobů léčby, je lékař povinen ho pravdivě informovat. Trvá-li přesto nemocný na této léčbě, zásadně ji neodmítneme, pokud se jedná o přípravky doporučené jako potravní doplňky. Striktní zákaz by nemocného mohl uvést do stresové situace a jeho příbuzné by zbavil pocitu, „že se udělalo vše, co bylo k dispozici“. V každém případě musíme nemocnému vysvětlit, že vedle zvolené alternativní léčby by měl podstoupit doporučenou konvenční léčbu."

Co si o stanovisku České lékařské komory myslíte? A jaké máte zkušenosti s alternativní medicínou?

Zdroj www.lkcr.cz: Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).