Hlavní navigace

V ČR se fetuje látka z ropuchy

12. 2. 2019

Sdílet

 Autor: on Wikipedia.org / Wildfeuer, podle licence: CC BY-SA 3.0
Národní ústav duševního zdraví vydal varování před užíváním sekretu ze žláz ropuchy kolorádské (Bufo alvarius). V České republice došlo v posledních letech k rozšíření užívání tohoto silného přírodního psychedelika v laickém, tzv. neošamanském kontextu.

Na sekret z ropuch raději pozor. Nová aplikace má zajistit včasnější diagnózu rakoviny plic. Účinnější léčba srdeční arytmie, choroba se zatím často vrací. Co se děje s člověkem v lavině? Přinášíme pravidelný přehled novinek akademických institucí, které se vztahují ke zdravotnictví, výživě a souvisejícím tématům.

Varování šamanům

Pozor na využívání sekretů z žáby ropuchy kolorádské (Bufo alvarius), které se v ČR nejčastěji provádí v tzv. neošamanském kontextu. Studie Národního ústavu duševního zdraví upozorňuje na riziko spojené s následným zvracením (možnost udušení), navíc po aplikaci jsou účastníkům „seancí“ často podávány ještě další látky (zde už jsou lidé ve stavu, kdy příliš nedokáží posoudit, co se dále s nimi děje).

Při hodnocení jeden týden po intoxikaci pak 14 % respondentů uvedlo, že jejich zkušenost vyvolala některý typ duševních obtíží, jako jsou úzkosti, panické ataky, disociace, občasná nevrlost, emoční otevřenost, smutek nebo noční můry. Lidem s psychiatrickými problémy může látka způsobit další komplikace.

Hlavní účinnou látkou v sekretu je derivát DMT (dimethytryptamin, halucinogen). Látka 5-methoxy-N,N-dimethyltryptamin ovšem na seznamu omamných a psychotropních látek zařazena není. NUDZ se domnívá, že výzkum 5-MeO-DMT a příbuzných látek by měl pokračovat s ohledem na možné léčebné využití v případě odborného podání, které zajišťuje bezpečnost léčených.

Národní ústav duševního zdraví: NUDZ varuje před formou užívání sekretu z žab Bufo alvarius, která se nyní rozšiřuje v ČR (dokument PDF)

Co dělat v lavině?

Jak dýchá člověk uvězněný v lavině? Může vzduchová kapsa prodloužit přežití sněhem zavalené oběti? Výsledek výzkumu: snažit se vytvořit si vzduchovou kapsu není k ničemu. Objem potenciálně vytvořeného prostoru je oproti dechovým objemům člověka zanedbatelný a poskytuje jen málo vzduchu. K dýchání pod sněhem člověk žádnou dutinu nepotřebuje, je pouze nutné, aby měl volné dýchací cesty.

Prvních 15 minut přežije zasypání sněhovou lavinou až 90 % osob, ale poté nastává rapidní pokles šancí na přežití a po dalších 15 minutách je naživu méně než jedna třetina obětí.

ČVUT: Lavinový výzkum na ČVUT Fakultě biomedicínského inženýrství dosáhl překvapivých výsledků

Mikroplasty zatím nehrozí

Míra zamoření prostředí mikroplasty nepředstavuje v současnosti pro člověka akutní nebezpečí. Situace se samozřejmě může změnit, otázkou jsou také nanočástice plastů, které je současnými analytickými metodami vůbec obtížné zachytit.

Nedávno se diskutovala rovněž otázka přítomností mikroplastů v pitné vodě. Viz jeden z předcházejících přehledů: Máme se bát mikroplastů v pitné vodě?

Hybridní zóny a vznik nových chorob

Na místech, kde se kříží dva jinak oddělené (pod)druhy, existují i hybridní formy parazitů. Hybridní parazité mohou být zdrojem epidemií, vzniku nových onemocnění nebo i rezistence k antibiotikům. Nějak takto zřejmě vznikla španělská chřipka.

Poznámka autora: Výzkum proveden u myší. Českou republikou probíhají zóny oddělující kromě různých poddruhů myší také různé druhy vran nebo ježků. Máme se tedy bát třeba ježčí chřipky?

Rychlá sterilizace

Nově sestrojený přístroj efektivně generuje ultrafialové (UV) záření. Zatímco za použití běžného zdroje UV záření je ke sterilizaci prostředí potřeba několik desítek minut, vyvinuté zařízení ji dokáže provést v řádu sekund. Předpokládané využití je hlavně sterilizace ve zdravotnických zařízeních. Přístroj byl již patentován.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Zlínští vědci můžou zbavit nemocnice bakterií

Mobilní aplikace upozorní na riziko rakoviny plic

Většina karcinomů plic je diagnostikována až v pozdním stadiu, kde je míra přežití velmi nízká, a to pouze 3,9 %. 80 % pacientů zemře v prvním roce diagnózy rakoviny plic. Pouze 15 % případů je zachyceno v časném stadiu, kdy je míra přežití 53,5 %.

K dispozici je proto mobilní aplikace LungScreen, pomocí níž si mohou sami vyhodnotit riziko. Na Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně probíhá studie, která má poskytnout základní data: kolik lidí na základě aplikace dojde k vyšetření, jaký budou mít nález, kolik bude operováno…

Za 18 měsíců byla aplikace stažena v rámci pilotní studie na 2 pracovištích v Maďarsku (kde byla aplikace LungScreen původně vyvinuta) celkem 24 000krát. Asi v 30 % (8000) případů test vyhodnotil riziko jako vysoké. Bylo provedeno celkem 1376 CT vyšetření s nálezem 262 pozitivních výsledků, které se musely dále řešit, 61 lidí bylo s diagnózou na zhoubný nádor plic operováno.

FN u sv. Anny v Brně: Včasný záchyt karcinomu plic pomocí mobilní aplikace

Stimulátory s dobíjitelnou baterií

Pacientce s dlouhodobými bolestmi zad byl po opakovaných operacích implantován nový neurostimulátor Intellis Senzor MRI s funkcí AdaptiveStim. Pacientka měla do té doby implantovaný „klasický“ stimulátor, který se vybil. Dobíjitelný stimulátor lze naproti tomu nabíjet přes kůži pacienta. Navíc by měl být celkově efektivnější, má např. polohovací čidlo, takže stimulace se liší podle polohy pacientova těla.


Autor: FN u sv. Anny v Brně

Novější typ stimulátoru je rozměrově menší, dobíjitelný a jeho předpokládaná životnost je více než deset let

Neurostimulace je účinnou metodou, která se používá nejčastěji po opakovaných operacích páteře, kdy předchozí terapie a podávání léků, včetně opiátů, analgetik a antidepresiv, nevedlo k dostatečné úlevě od bolesti.

FN u sv. Anny v Brně: Jako první na Moravě a druzí v ČR implantovali ve svatoanenské nemocnici dobíjitelný stimulátor

Ultrazvukové mapování srdce a léčba arytmie

Nová technologie pro léčbu fibrilace srdečních síní byla testována v Nemocnici na Homolce. Studie má za cíl vyhodnotit bezpečnost a efektivitu tohoto postupu, od roku 2013 bylo provedeno 74 výkonů. Za arytmii bývá odpovědná abnormální tkáň v srdci. Metoda kombinuje zničení (ablace) této tkáně ultrazvukem, kterému předchází ultrazvukové mapování srdce. Oproti často používanému CT zobrazení nepředstavuje ultrazvukové mapování radiační zátěž, a navíc má být přesnější. Katetr do srdce chirurg zavádí ručně, následně je už řízen roboticky na základě vyhodnocení situace softwarem.

Dosud používané postupy léčby arytmie nejsou dostatečně účinné, často dochází k recidivě (u chronické arytmie u více než 50 % nemocných). Možná je to důsledkem toho, že používané metody „vypálení“ přebytečné tkáně nejsou dostatečně přesné, nová metoda by to mohla zlepšit.

Nemocnice Na Homolce: Kardiologové z Homolky prezentují světu novou technologii pro léčbu fibrilace srdečních síní (soubor .doc)

Ladění cirkadiánních rytmů

Péče poskytovaná matkou může mít vliv na cirkadiánní hodiny a zdraví potomků po narození. Mateřská péče může upravit chod cirkadiánních hodin u potomků, výsledkem je mj. menší riziko srdečních chorob (i v dospělosti). Prozatím testováno u potkanů, kteří mají mj. podstatně kratší generační dobu.

Fyziologický ústav AV ČR: Ladění mateřských cirkadiánních hodin s hodinami jejich potomků může pomoci předcházet vzniku srdeční choroby

Poznámka autora: Lidé si cirkadiánní rytmus narušují nejen v důsledku vnějších podmínek, ale i sami, příslušné „úpravy“ nemusejí snad být nutně škodlivé, konec konců někdo je „skřivan“, někdo „sova“ atd.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval obor Výživa a stravování na Fakultě potravinářských a
biochemických technologií VŠCHT Praha. Pro server Vitalia.cz sleduje
novinky z akademického světa v oblasti výživy a zdraví, vědecká témata mapuje také coby redaktor webu Sciencemag.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).