Hlavní navigace

Ibogain - naděje pro narkomany i alkoholiky

12. 9. 2011

Sdílet

 Autor: Copyright © 123RF Stock Photos
Některé věci vypadají natolik dobře, až vzbuzují nedůvěru. Patří k nim i látka zvaná Ibogain. O co jde? O možná nejnadějnější způsob léčby pro drogově závislé. Vývoj se však zasekl. Proč?

Ibogain je podle mnoha zdokumentovaných případů jedinou známou substancí, která dokáže zamezit akutním abstinenčním příznakům u lidí závislých na opiodech, kokainu, ale i alkoholu. A ti, kdo tuto látku vyzkoušeli, hovoří o živých halucinogenních obrazech, které jim jako dokonalé zrcadlo odhalily neuspořádaný stav duše a pomohly si v sobě udělat pořádek.

Z pralesa do výzkumných laboratoří

Ibogain je alkaloid s halucinogenními účinky, který se nachází v některých rostlinách, nejvíce v kořenech keře iboga, který roste v afrických pralesích. Domorodci tradičně užívali látku v menších dávkách k odstranění únavy, hladu a žízně. Vyšší dávky sloužily k rituálním účelům, zvláště v náboženství „bwiti“, kde měly stoupencům umožňovat kontakty s jejich předky a bohy v duchovním světě.


Autor: SXC

V 60. letech 20. století došlo k náhodnému objevu, že ibogain odbourává závislost na heroinu. V současnosti ibogain není oficiálně užívaným lékem, ale považuje se za perspektivní látku pro léčbu drogových závislostí. Stoupenci léčby mluví až o neuvěřitelně nadějných vyhlídkách. Asi polovina lidí zakouší po požití zmatenost, nauseu, zvracení, typická je i citlivost na světlo a hluk. Pacient se cítí ospale, nechce se hýbat ani komunikovat. Je to stav podobný spánku, ale vědomí bdí a vnímá fantastické vizuální představy asi jako živé obrazy rychlého filmu. A právě tyto neobyčejně živé vize přinášejí dalekosáhlý terapeutický efekt.

Film života

Jak takový proměňující zážitek vypadá? V první fází se ležící pacient ponořuje do obsahu svého podvědomí a intenzivně prožívá něco jako film, v němž se odehrávají klíčové okamžiky jeho života. Rozpoznává souvislosti, příčiny svého chování, učí se měnit nefunkční vzorce, kterými se řídil. Potkává se s jednou nebo více „pomocných entit“. Podle šamanského učení jsou některé byliny (psilocybinové houby, peyot, ayahuasca atd.) propojeny se skupinami neviditelných průvodců, kteří pomáhají lidstvu tím, že mu zprostředkovávají psychedelickou zkušenost prostřednictvím specifické rostliny. Bytosti vázané k rostlinám vzájemně spolupracují s lidskými šamany. Zatímco šamani během psychedelického experimentu zajišťují psychonautům bezpečnost, entity na druhé straně zrcadla dbají o to, aby byl zážitek co nejvíce smysluplný a přinesl jim poučné poznání.

Přečtěte si: Na tripu s LSD

Pacient je častokrát nucen prožít si i potlačované bolestné zážitky a tato katarze jej osvobozuje. Když se tímto způsobem subjekt vyrovná se svými problémy, otevře se mu širší perspektiva a začne prožívat jednotu s tokem života, jednotu s celým vesmírem. Nedochází ale k žádnému rozpuštění ega jako u LSD, naopak trip vede psychonauta k tomu, aby si uvědomil svůj úkol ve světě, nabízí mu praktické rady a nápady, jak změnit svůj život.

Kniha Claudia C. Naranja Ibogaine: Fantasy and Realitypopisuje podobné zážitky: „Měl jsem silné vzpomínky na své dětství, procházel jsem domem, ve kterém jsem vyrůstal. Tato vzpomínka byla novou zkušeností v tom smyslu, že jsem skutečně viděl vnitřek domu z vizuální výšky čtyřletého dítěte. Když jsem kráčel, vybavily se mi v domě všechny podrobnosti, které se mi nikdy nezdály důležité. Zakusil jsem, jak mě mí rodiče museli vidět, když jsem byl dítě. Před léčbou mi bylo řečeno, že si jako ve filmu znovu projdu určité události ze svého života a prožiju si potlačené vzpomínky. V mém zážitku k tomu nedošlo chronologicky…“A dal­ší z pacientek popisuje: „Jakou úlevu jsem zakusila, poté co jsem vykřikla! Cítila jsem pak takovou lehkost. Ucítila jsem radost, když jsem poznala, že mám právo se bránit, neboť mám svou vlastní cenu. Nemusím se o někoho opírat, jak jsem to dělávala předtím. Bylo to děsné plazit se jiným u nohou. (Napodobila jsem toto plazení svýma rukama). Už jsem nebyla bezcenná. Měla jsem takovou sílu a život mi už nepřipadal tak směšný. Byl darem…. Viděla jsem, jak moc jsem krásná… Byla jsem květem, který se právě otevřel světu, se zářivým pohledem a čerstvou kůží… Poprvé jsem sama sebe milovala.“

Ověřené účinky

Studie naznačují, že ibogain má značný potenciál pro léčbu závislosti na heroinu, kokainu, cracku, metadonu a alkoholu. Existují i náznaky, že může být užitečný pro léčbu závislosti na tabáku.


Autor: Copyright © 123RF Stock Photos

V typickém případě přináší už jediná administrace ibogainu tři výrazné účinky pro léčbu drogové závislosti. Na prvním místě masívně odbourává symptomy drogové abstinence, což umožňuje relativně bezbolestnou detoxikaci. Za druhé dochází k výraznému snížení touhy užívat drogy po určité období od užití ibogainu, v typickém případě se jedná o jeden týden až několik měsíců. Toto je potvrzeno vědeckými studiemi. Nakonec bylo zaznamenáno, že psychoaktivní povaha substance pomohla mnoha uživatelům porozumět a vyřešit problémy, které stály v pozadí jejich návykového chování.

Proč se vývoj zasekl

Ačkoliv používání ibogainu ke klinickým pokusům na lidech bylo v USA schváleno již na počátku 90. let, problémy s financováním a další záležitosti pozdržely jeho vývoj, takže k počátku r. 2005 nebyl dostatečně prozkoumán, a proto zůstal většině závislých na celém světě nepřístupný.

Důvodů je více. Kromě obecného strachu z halucinogenů ve společnosti a postoji „je to příliš dobré, aby to byla pravda“ se především jedná o nezájem farmaceutických společností: výroba substance, kterou stačí užít jen jednou nebo několikrát, jim nenabízí dostatečný komerční potenciál. Navíc, jak zaznělo v dokumentu Ibogaine – Rite of Passage, oslovené farmaceutické firmy si jednoduše nepřály, aby jejich jméno bylo spojováno s léčbou narkomanů, byť by se jednalo o kúru úspěšnou.

Ibogain může být snadno aplikován v podobě kapslí a sám o sobě nemá žádné návykové účinky. Podle některých odhadů má poměr úmrtnosti 1 ku 300. Úmrtí následkem ibogainu lze přičíst zpomalení srdce, smrtelné kombinaci s jinými látkami, problémům s játry a dalším podmínkám. Každý zájemce by měl pečlivě zvážit výhody a rizika léčby ibogainem a zajistit si během sezení lékařskou pomoc.

Možnosti léčby v ČR

SAV – Středisko adiktologického výzkumu v Žatci poskytuje jako jediný subjekt v ČR možnost ibogaterapie ibogaminovými deriváty, které prokázaly účinnost k potlačení cravingu (pocitu bažení, chuti po droze) u klientů, kteří se rozhodli pro cestu terapie své závislosti cestou abstinence. Miloš Gabriel, ředitel střediska, vyjadřuje na webových stránkách nesouhlas s represivní drogovou politikou našeho státu a nabízí alternativní přístup v mezích zákona i k jiným problémům spojeným s drogami (např. testování tabletek extáze).

Je léčba závislostí pomocí ibogaminových derivátů opravdu tak úspěšná?

Bez další péče v oblasti psychoterapie je účinná pouze u klientů, kteří prodělali ústavní léčbu nebo jsou v některé z počátečních fází závislosti. Prostě a jasně, ibogaterapie pouze pomáhá snížit craving, tedy tu „chuť“ po droze, ale nemění sociální devastaci, která drogovou kariéru provází, a tudíž bez zaměření se na adiktus u jedince jako komplex samotná ibogaterapie závislost neřeší. Vždy závisí na motivaci jedince – pokud skutečně chce přestat drogy užívat, máme z poloviny vyhráno.

Nabízí tuto komplexní léčbu i vaše centrum?

Naše centrum si vzalo za cíl tuto problematiku pojmout v komplexu jak ibogaterapie, tak psychoterapie a farmakoterapie za pomoci fytofarmak a potravinových doplňků. Jedině tak lze obrátit výsledek naší úspěšnosti na 73–79 % (dle druhu drogy či chronicity u jedince) místo 27 %, kterou mají léčebny.

Na kolik přijde pacienta léčba?

Terapii si klient hradí sám v plné výši a závisí na množství použitého ibogainu HCl či našeho derivátu a dalších službách. Vždy se vejdeme do 5 tisíc za měsíc při jedné dávce o max. síle a délka terapie je max 9 měsíců. Ibogaterapii nyní chceme klientům nabídnout jako standard v alternativní psychoterapii chemicky podmíněných závislostí na návykových látkách v novém centru, které chceme vybudovat v Ústí nad Labem.

Více informací o ibogaterapii a žateckém středisku naleznete také na www.iboga.tym.cz.

Zdroje a další informace:
http://www.ibo­gaine.org/
http://www.ibo­gaine.desk.nl/
http://www.ibogaine-research.org/
http://www.ibo­gaine.co.uk/
http://ibogai­ne.mindvox.com/
http://www.map­s.org/research/i­bogaine/
http://www.sli­deshare.net/Di­vinorum/iboga­in-transforman-ritul-pro-nov-svt

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).