Hlavní navigace

Reakce: Informace o pesticidech v bio medu jsou zavádějící

18. 5. 2012

Sdílet

 Autor: SXC
Časopis dTest zveřejnil před pár dny výsledky testování medů, v nichž upozorňoval na zjištěné nedostatky. Jedním z nich měly být nalezené stopové prvky pesticidů u medů v bio kvalitě.

Proti závěrům a způsobu informování veřejnosti se okamžitě ohradila jak obchodní společnost PRO-BIO, jejíž produkt byl testován, tak PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

(Vzhledem k obdobným názvům upozorňujeme, že PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je neziskovou organizací. Jedná se o zcela jinou organizaci, než je obchodní společnost PRO-BIO, s r.o., která je pouze členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.)

Dne 14. 5. 2012 zveřejnil spotřebitelský časopis dTest výsledky rozborů některých medů prodávaných na českém trhu. V laboratoři bylo zkontrolováno celkem 17 medů včetně výrobku Albert Bio Med květový, jehož dodavatelem je PRO-BIO, s.r.o, Staré Město pod Sněžníkem. V tomto medu test odhalil obsah reziduí pesticidů (acetamiprid a thiacloprid) určených na ochranu rostlin.

Více – dTest: Med se falšuje, barví a ředí

Med bych si v supermarketu nekoupila


Autor: SXC

Stopová množství pesticidů jsou v řadě zemí u biopotravin povolena

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců již mnoho let usiluje o to, aby produkce biopotravin dostupná na českém trhu byla vždy jen v té nejvyšší kvalitě. Stopové prvky pesticidů objevené časopisem dTest v některých vzorcích biomedu poškozují důvěru spotřebitelů v celý systém produkce biopotravin. Situaci neprospělo podle svazu ani to, že ze zpráv prezentovaných veřejnosti ve valné většině případů „vypadla“ informace, že se jednalo o velmi nízká množství pesticidů, které se v konvenční produkci vyskytují v daleko vyšších koncentracích.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá celou situaci jako závažnou.
Za sebe, jako biospotřebitele mohu říci, že celá situace s rezidui pesticidů v biomedech mě velmi mrzí. Osobně bych si med v supermarketu nekoupila, protože nevím, odkud med pochází a kde jsou včelstva umístěná, což je ale pro jeho kvalitu rozhodující,“ říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. „Je mi však jasné, že zákazníci ve městech potřebují alternativu dostupnou i v běžné prodejní síti. Jsem ráda, že společnost PRO-BIO s.r.o., jež biomed pod značkou Albert Bio med květový dodala na trh, pozastavuje prodej předmětné šarže. Je to důkazem toho, že celou situaci řeší."

Firma med stahuje, ale důvody k tomu odmítá

Společnost PRO-BIO situaci skutečně řeší. Až do úplného prošetření případu a z důvodů maximální ochrany spotřebitele pozastavuje prodej předmětné šarže, zdůrazňuje však, že výrobek není v žádném případě zdravotně závadný a není důvod k jeho stažení z trhu. O celém případu i o dalším postupu a opatřeních byly informovány příslušné orgány a budou provedeny další rozbory u akreditovaných laboratoří.

Naměřené hodnoty, které časopis dTest nezveřejnil, si společnost PRO-BIO vyžádala. „V bio medu byla sice rezidua dvou pesticidů nalezena, avšak dle obdržených výsledků pouze ve stopovém množství 0,01 mg/kg, respektive 0,03 mg/kg,“ vysvětluje manažerka kvality Dagmar Koutná. „Příčinou tohoto nálezu může být negativní vliv okolního prostředí a špatných povětrnostních podmínek v době sběru pylu. Pokud by došlo k úmyslnému porušení zákona o ekologickém zemědělství a byly na ochranu rostlin použity výše uvedené chemické látky, hodnoty by byly řádově mnohem vyšší,“ doplňuje.

Nulové hodnoty nejsou prakticky možné

Stopová množství reziduí pesticidů jsou v řadě zemí u biopotravin povolena a upravena pomocí národních předpisů s tím, že jsou vyhodnocena jako nevýznamná, způsobená prostředím, nikoliv zemědělcem. Vzhledem k celkovému stavu životního prostředí planety není možné eliminovat tyto hodnoty na úplnou nulu.

Jistým řešením by mohlo být vytvoření bioregionů, tj. oblastí, kde by se na rozsáhlejším území hospodařilo pouze ekologickým způsobem, a tak by nemohlo dojít k nežádoucí kontaminaci. Takové řešení však předpokládá i politickou podporu, kterou navzdory proklamacím zatím postrádám,“ říká Kateřina Nesrstová.

Benefity biopotravin nejsou jen ve vysoké kvalitě produktů, v jejich složení, nepřítomnosti přídatných látek, ale jsou také výsledkem celého procesu šetrného přístupu k přírodě i k lidem. Bio med nesmí být doslazován ani dobarvován, při zimním dokrmování včelstva se může použít jen med nebo pyl z ekologické produkce, případně bio cukr, při léčení včel se mohou používat pouze léčebné prostředky na přírodní bázi, včelstvo není vakcinováno, nesmí se zabíjet plody trubců atd.

„Navíc zmiňované limity (0,01 mg/kg ± 50 % u jednotlivé látky) vycházejí ze směrnice pro kojeneckou a dětskou výživu a nemají žádný negativní vliv na zdraví lidského organizmu,“ upozorňuje Barbora Hernychová v tiskové zprávě společnosti PRO-BIO.

„Mrzí nás, že je situace v mediích interpretována neobjektivně. Zákazník se například nedoví, že konvenční med nemá stanoveny limity na rezidua pesticidů vůbec a může jich tedy běžně obsahovat více než stopové množství a nikdo se nad touto situací nepozastaví,“ upřesňuje Dagmar Koutná.

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).