Hlavní navigace

Nový školní rok: větrání, testování a dezinfekce

3. 8. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení pro školy a školská zařízení, které má umožnit bezpečné zahájení nového školního roku. Jedno z nejdůležitějších opatření je omezení hromadných školních akcí.

Děti mají před sebou ještě téměř polovinu letních prázdnin, ale už je jasné, jaký je čeká začátek školního roku s ohledem na vývoj koronavirové epidemie v České republice.

Co se dozvíte v článku
  1. Antigenní testy míří do škol
  2. Omezení hromadných akcí
  3. Dodržování hygienických opatření ve školních jídelnách
  4. Nákaza = izolace
  5. Větrat a dezinfikovat  
  6. Opatření se týkají i studentů na kolejích

Antigenní testy míří do škol

Minulý týden připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství plán plošného testování na covid-19 ve školách pro podzimní návrat žáků do lavic. Žáky čekají tři antigenní testy v rozmezí několika dnů.

„Hlavním cílem plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině. Tím také předejdeme vzniku případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení epidemiologické situace na podzim tohoto roku,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová si od toho slibuje získání komplexní informace o výskytu nákazy a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. „Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin a dovolených je nutná pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro další efektivní řízení pandemie na našem území,“ dodala Pavla Svrčinová.

Omezení hromadných akcí

Zásadním doporučením, které minulý týden schválila vláda, je zachování homogenního kolektivu, omezení hromadných akcí a dodržování zvýšených hygienických opatření. Všechny školy by měly své zaměstnance a studenty řádně poučit o důležitosti těchto opatření.

Jedno z nejdůležitějších doporučení je omezení konání hromadných školních akcí. Ty by se měly odložit na dobu s příznivou epidemickou situací ve svém kraji. Případné školní turnaje, školní výlety, exkurze, školy v přírodě a veškeré pobytové akce domácí i zahraniční by se měly konat jen za podmínek zvýšené hygieny účastníků v souladu s požadavky stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Dodržování hygienických opatření ve školních jídelnách

Ve školní jídelně je pak důležité regulovat počty strávníků a jejich hromadné příchody a odchody, kdy je ideální zachování homogenních skupin. Při stravování cizích strávníků preferovat formu výdeje pokrmů s sebou a v případě, že strávník bude konzumovat pokrm na místě, tak aby pro tyto strávníky byl vyčleněn speciální čas nebo místo.

Nákaza = izolace

Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu je nutné v zařízení zřídit tzv. izolaci. Dítě, kterého by se to týkalo, musí být ihned odděleno od kolektivu do doby převzetí rodičů nebo zákonných zástupců.

Prostor musí být dobře větratelný a dezinfikovatelný. Pro účely izolace by mělo být vyčleněno také samostatné sociální zařízení s dezinfekcí.

V rámci udržení komunikace je důležité před zahájením školního roku aktualizovat kontakty (telefonní čísla) na všechny zákonné zástupce dětí, žáků a studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků a vytvořit systém sdílení informací, tzn. komu se hlásí onemocnění dítěte, žáka, studenta nebo zaměstnance. U zásadních funkcí a pozic zajistit práci tak (např. směnný provoz), aby byla zachována funkčnost zařízení.

Větrat a dezinfikovat  

V rámci zabránění šíření onemocnění je potřeba dbát zvýšených hygienických standardů a používání dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem, veškeré prostory důkladně větrat nejlépe pomocí otevřených oken, a to ideálně i během vyučování.
Při tělesné výchově a dalších podobných aktivitách dbát na dezinfekci prostorů, náčiní, a pokud je to možné, tak tyto aktivity pořádat ve venkovních prostorech. U často dotýkaných ploch pak doporučujeme zvýšené dezinfekce (kliky, klávesnice, zábradlí). To samé pak platí i pro školní družiny a kluby.

Opatření se týkají i studentů na kolejích

Ubytování na kolejích je možné pouze za podmínek dodržení mimořádným opatřením stanovených podmínek OTN (očkování, testování, prodělaná nemoc). Podle možností doporučujeme vyčlenit prostory pro zajištění karanténních opatření pro ubytované.
U zahraničních pobytů a stáží se postupuje dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví pro vycestování a návrat občanů do a ze zahraničí, a pro pobyt na území ČR.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).