Hlavní navigace

Nežádoucí účinky očkování se bagatelizují, říká předseda nové společnosti

11. 12. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Vznikla Společnost pacientů s následky po očkování. Chce pomáhat již postiženým, informovat o tom, co vše může být nežádoucí účinek očkování, jak mu předcházet a v neposlední řadě jak ho léčit.

„Množství nežádoucích účinků po očkování není zdaleka tak zanedbatelné, jak tvrdí oficiální stanoviska českých úřadů. Svědčí o tom i oficiální údaj Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který uvádí, že se hlásí pouze pět procent nežádoucích účinků,“ uvádí Společnost pacientů s následky po očkování při příležitosti svého založení.

Společnost sdružuje pacienty, jejich rodinné příslušníky a další osoby, které mají osobní zkušenosti s nežádoucími účinky vakcín. Vznikla za účelem pomáhat již postiženým jedincům, dále informovat o tom, co vše může být nežádoucí účinek očkování, jak mu předcházet a v neposlední řadě jak ho léčit.

Nežádoucí účinky očkování se bagatelizují, říká předseda společnosti

Podle společnosti se v případě nežádoucích účinků nejedná jen o přechodné reakce, jako je zarudnutí v místě vpichu, horečka a podobně, jak mnohdy zní oficiální argumentace. „Mnoho dětí ve zřejmé časové následnosti po očkování začalo trpět vážnými imunologickými, kožními či neurologickými problémy. Většina lékařů však tyto problémy bagatelizuje a místo toho, aby české úřady tuto situaci řešily, český zákonný systém ohledně očkování přitvrzuje,“ uvádí Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s., která vznikla právě jako reakce na současnou situaci.

Například SÚKL v reakci na článek serveru Vitalia.cz Nežádoucí účinky vakcín za rok 2014 upozorňuje: „SÚKL si je vědom toho, že počty hlášení nepředstavují reprezentativní vzorek nežádoucích účinků vakcín (NÚ), které se mohou po očkování objevit. Podrobné informace o všech NÚ, které jsou v současné době známy pro jednotlivé léčivé přípravky, jsou podrobně popsány v souhrnech údajů o přípravcích pro zdravotnické pracovníky či v příbalové informaci pro pacienty. Pro všechny léčivé přípravky registrované v ČR včetně vakcín jsou tyto texty veřejně dostupné na webu SÚKL. Informace uváděné v textech doprovázejících vakcíny byly získány v rámci standardních klinických hodnocení, na dostatečně velkých souborech pacientů, s adekvátním statistickým zpracováním a vyhodnocením. Systém hlášení NÚ však má za cíl doplňovat informace o bezpečnosti léčiv poté, co začala být používána v běžné klinické praxi, protože některé NÚ nemohly být z různých důvodů detekovány v klinických hodnoceních. 

Uvedená hlášení NÚ vakcín za rok 2014 rozhodně neříkají, že se jedná o všechny nežádoucí účinky po podání vakcín v roce 2014, ale (v souladu se snahou o maximální transparentnost): Toto vše nám bylo nahlášeno během roku 2014.

Ústav si je vědom toho, že se pravděpodobně jedná spíše o menší procento toho, co se skutečně po podání vakcín stává, nicméně se jedná o důležité informace, které je třeba průběžně hodnotit. Na druhé straně však automaticky neznamená, že vše, co bylo nahlášeno jako podezření na NÚ, bylo skutečně způsobeno uvedenými vakcínami.“

Zkušenost s nežádoucími účinky

Během tohoto roku se lidé, kteří mají osobní zkušenost s nežádoucími účinky po očkování (resp. v možné souvislosti s očkováním), začali spojovat ve snaze informovat veřejnost i politiky. Mnoho konkrétních, často velmi tragických případů toho, co vše se může následně po očkování stát, sesbírali a vydali ve dvou brožurách, které rozdávali politikům.

Více v článku: Jak jsem mluvila s politiky o očkování

Ti měli rozhodnout o tom, zda bude český stát vynucovat povinnost očkovat pomocí vysokých pokut pro školky a jiné instituce. Represivní novelu zákona český parlament nakonec napodruhé odhlasoval. „Ani politici, ani lékařské a státní organizace nenabízejí řešení problematiky následků po očkování,“ domnívá se Společnost pacientů.

Hlavním cílem je pomoc a informovanost

Společnost chce poukazovat na způsob, jakým se očkuje bez ohledu na zdravotní stav pacienta bezprostředně před očkováním a bez ohledu na různé varovné signály. Tento fakt podle jejího předsedy stojí za mnohými problémy, kterým by se dalo předejít. „I nadále přijímáme příběhy pacientů po očkování a snažíme se o to, aby se situace nátlaku a restrikcí změnila. Nutit zákonným systémem k lékařskému zákroku rodiče, kteří se dle určitých indicií obávají poškození zdraví vlastního dítěte, zcela odporuje základním etickým normám naší kultury,“ uvádí Václav Hrabák.

Společnost chce zejména dětem poškozeným po očkování pomáhat s nalezením vhodné terapie. „Důležitá pro nás je v této oblasti informovanost pacientů a lékařů, aby se předešlo co nejúčinněji možným nežádoucím účinkům. V neposlední řadě se chceme podílet na změně systému očkování v České republice,“ říká předseda společnosti.

Společnost spolupracuje s organizacemi jako například Rozalio, Liga lidských práv či Svaz pacientů. Informace najdete na webových stránkách www.poockovani.cz a Facebooku www.facebook.com/poockovani.

Zdroj: TZ Společnost pacientů s následky po očkování

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).