Hlavní navigace

Koalice pro podporu očkování aneb Jak v ČR běžně vypadá zákulisí nezávislosti

4. 11. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Koalice „zcela nezávislá na farmaceutických firmách a prodejcích vakcín“ sídlí na adrese největšího distributora vakcín u nás a v čele má člena jeho dozorčí rady. A oceňuje novináře, kteří píší o očkování.

Se zpožděním se ke mně dostal článek ze Zdravotnického deníku o tom, jak novinářka Ludmila Hamplová obdržela cenu za své články, explicitně od „odborníků na očkování“ (www.zdravotnickydenik.cz/2015/09/lud­mila-hamplova-ziskala-cenu-za-clanky-pro-zdravotnicky-denik-od-odborniku-na-ockovani/). Velmi mne zajímalo, jací odborníci na očkování jí cenu udělili. Kdo se pod takové ocenění mohl svým jménem podepsat?

V článku mne poté překvapilo, že cenu udělil předseda Koalice pro podporu očkování, kterým je Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. Vždyť je to člen dozorčí rady společnosti Avenier (www.podnikatel.cz/rejstrik/avenier), tedy přímý představitel soukromé očkovací mašiny, která získala monopol na distribuci vakcín v ČR a má přirozený zájem na napíchání všeho a všem (blog.aktualne.cz/blogy/ludvik-hovorka). (Společnost Avenier je členem skupiny AGEL vlastněné Tomášem Chrenkem.)

Z článku ve Zdravotnickém deníku si tedy lze v podstatě přečíst, že práce paní novinářky Hamplové byla oceněna zástupci a těžce loajálními členy vedení společnosti Avenier. To bylo pro mne velmi zajímavé, protože si nyní mohu dát do souvislostí a vzájemných vztahů osoby, které se obvykle vyjadřují v článcích paní novinářky a jsou oslovovány, Zdravotnický deník a společnost Avenier. Teď již zcela chápu, proč se právě Zdravotnický deník a paní novinářka tak zuřivě navezli (www.zdravotnickydenik.cz/2015/06/jak-hluboko-klesla-ceska-televize-az-ke-konspiracnim-teoriim-o-zdravi/) do reportáže České televize Utajená data (pořad Nedej se). Nějaká ta Koalice pro omezování nevhodné nezávislosti České televize se ve společnosti vždycky najde…

Děkuji za inspiraci, pane Cikrte

Nemohu si poté odpustit citovat pana šéfredaktora Zdravotnického deníku Tomáše Cikrta, jak se tento vyjádřil v závěru článku:

K blahopřání k udělení ceny Ludmile Hamplové se připojuje i redakce Zdravotnického deníku. „Její články vždy vyvolají velký ohlas, je přesná a statečná a my jsme pyšní, že pro nás píše. Také věřím, že cena Koalice pro podporu očkování povzbudí i další kolegyně a kolegy novináře, protože zastávat rozumné názory v této zemi není rozhodně žádný med. Někdy mě až zamrazí, když si čtu nenávistné reakce lidí, kteří jsou naštvaní jenom proto, že jim někdo bourá jejich iluze, předsudky a nutí je přemýšlet, uvedl šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Nu, pane Cikrte, to je pro mne hezká výzva. Pokusím se tedy přimět čtenáře trošku logicky a rozumně přemýšlet. Vůbec ale nevím, zda se právě vám bude to přemýšlení zamlouvat. A pouze na okraj – domnívám se, že statečný je spíše ten, kdo stojí slabý proti obrovské přesile a nikoliv ten, kdo podporuje mainstream, vládnoucí režim, pochlebuje ministerským, je v souladu se současnou politikou a je oceňovaný velkopodnikateli. Takovou odvahu nalezne každý malý Jarda.

Objev jednomužné koalice

Z textu článku lze transparentně zjistit jedinou informaci. Cenu udělila Koalice pro podporu očkování. Jediné uvedené jméno je jméno předsedy Koalice, pana docenta Maďara. Stránky spolku jsem záhy dohledal na adrese www.koalice.estranky.cz. K mému velkému úžasu na stránkách nenajdete vůbec nikoho dalšího, kdo za touto organizací stojí. Žádný místopředseda, žádní další členové. Slovo „koalice“ přitom vyvolává dojem mocné síly. Dojem sdružení mnoha subjektů či mocných vůdců. Tak to slovo jazykově určitě působí. Tahle Koalice, to je ale pouze pan Maďar a pak ještě několik nějakých „nounejmů“, které takto mohu pojmenovat, protože jejich jména nelze vůbec nikde dohledat. Namísto sdružení silných táboritských vojsk ve mně proto tato Koalice vyvolává v obrazech dojem koalice hlavy mravence s jeho vlastním zadečkem.

Nelze poté přehlédnout tu zajímavou skutečnost, že na stránkách Koalice není pan Maďar vůbec uváděn jako její předseda. O členech Koalice se nedozvíte z jejích webových stránek totiž vůbec nic. Předsedu Koalice mi de facto „prozradil“ až článek o udělení ceny paní novinářce Hamplové ve Zdravotnickém deníku. Pokud si poté prohlédnete obsah stránek Koalice, naleznete převážně citace z prací a ze článků pana Maďara. Já tedy nikoho jiného pod těmi články neobjevil, ale neprohlížel jsem opravdu důsledně vše. Pan Maďar však nikdy není pod články podepsán jako předseda. Koalice tedy na svých stránkách pana Maďara sice mnohočetně cituje, avšak jako svého předsedu jej neuvádí, ne-li skrývá.

Smrděti kočkou

V takových situacích mne vždy z nějakého důvodu napadne název filmu „Vrtěti psem“. Nevím proč. Je to volná asociace. Vrtěti psem byl ale nezávislý film. Tady jsem však pojal důvodné podezření, že bych urazil film, kdybych jeho název použil. Proto raději: Smrděti kočkou. Na stránkách této Koalice se totiž ihned v sekci Úvod dočtete toto:

Koalice pro podporu očkování je nezávislá od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů a nepřijímá žádné dary ani jinou formu podpory, včetně nemateriální.“

Pan docent Maďar jako předseda na komerčních subjektech zcela nezávislé Koalice pro podporu očkování? To je jako kdyby ruský vojenský pěvecký sbor tvrdil, že je zcela nezávislý na armádě. To, že v něm hrají samí loajální a aktivní vojáci, to přece ještě nic neznamená… 

Taková ta nezávislost

Je to zvláštní. Organizace zcela nezávislá na všech, kteří mají především zájem na její činnosti a kteří jí do čela navíc prohlasovali svého loajálního člena, si odmítá od všech těchto subjektů vzít jakoukoliv korunu. To nedělá ani Transparency International, mezi jejíž sponzory patří i takové společnosti, do kterých bych své děti nikdy nepustil pracovat kvůli jejich budoucímu zdravému morálnímu vývoji. Vyvolalo to ve mně silný dojem budování nezávislosti Koalice za každou cenu. Takové té nezávislosti – pro média. Proč tak striktně nechtít od nikoho komerčního žádné peníze, ani podporu?

Teď opravdu nechci nic naznačovat, ale pouze konstatuji: Kdyby celou Koalici pro podporu očkování řídily farmaceutické společnosti nebo distributoři vakcín, jednalo by se od A do Z o nelegální skrytou reklamu léčivých přípravků. Každý informační výstup této organizace by byl nelegální již pouze z tohoto důvodu. Více o této problematice si můžete nastudovat v rozsudku Soudního dvora Evropské unie v kauze Frede Damgaard (reklama léčiv, curia.europa.eu) a dále v judikatuře a literatuře zaměřené na skryté formy reklamy a jejich právní aspekty.

Skrytá reklama je nelegální proto, že spotřebitelé vystavení těmto informačním formám nemohou přiměřeně rozlišit, že se vůči nim jedná o komunikaci komerčně zaujatých subjektů a řízenou z pozadí podnikateli, na jejich objednávku a v jejich prospěch. Komunikace reklamní musí být vždy v EU řádně označena a je poté regulována po stránce svého obsahu jako reklama příslušnými právními předpisy. Ten, kdo se chce vyhnout regulaci nelegální a klamavé reklamy nebo se chce vyhnout poznání spotřebitelů a veřejnosti, že se jedná o nedůvěryhodné informace podsouvané těžce komerčními subjekty, komunikuje svá sdělení a své manipulace skrytě a tváří se nezávisle. To, že je to dnes běžná praxe napříč celou společností a celou moderní reklamou, to všichni víme. To, že to není legální, to víme ale také.

Dále mi nedávalo příliš smysl, když organizace dle svých slov zcela nezávislá „…od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů“ má vůbec za předsedu čelního představitele očkovací mašiny Avenier. I kdybych si zcela odmyslel ten Avenier, stále si neumím představit odborníka na očkování, který by kritéria absolutní komerční nezávislosti skutečně v našich podmínkách naplňoval. Myslím, že k tomu kdysi vydala hezkou personální analýzu nezávislosti našich předních odborníků na farmaceutických výrobcích a jejich penězích Liga pro lidská práva (llp.cz/publikace/vliv-farmaceutickych-spolecnosti-ockovani-a-reklama/). Nemohu také nezmínit jeden praktický postřeh. Žádný skutečně nezávislý odborník na očkování by v žádném případě nemrhal svůj čas čtením populárních článků paní novinářky Hamplové o očkování ve Zdravotnickém deníku. To je podobné, jako kdyby se ministr financí ve svém volném čase rád začetl v časopise ABC do článku o tvorbě státního rozpočtu a pak, potěšen obsahem, se rozhodl za to udělit autorovi cenu.

Velké chyby skrytě reklamních projektů

Dále mne zarazilo, že Koalice má dost hrozné a zjevně laciné webové stránky hostované dokonce na doméně druhého řádu (!). Vzpomněl jsem si na náš akademický výzkum skryté reklamy před několika lety na fakultě. Tuším, že jsem dokonce poté opakovaně přednášel zástupcům průmyslu, že obrovskou chybou komunikačních agentur při realizaci skrytých reklamních projektů je, že u domény „nezávislé“ organizace (kterou se rozhodly skrytě vytvořit za peníze klienta a pro jeho zájmy) nechají své kontakty, a zůstanou dokonce i vlastníky takové domény. Když poté doménu nezávislého spolku lékařů vlastní farmaceutická firma nebo její dvorní reklamní agentura, je to více méně veřejné divadlo i s chromým kašpárkem. Na doméně druhého řádu tuhle prověrku učinit nemůžete. Vesměs velmi amatérský web poté může pomoci zahladit zevní stopy profesionálního rukopisu a bohatství klienta v pozadí celého projektu.

Netvrdím, že tomu tak je právě v případě Koalice pro podporu očkování, ale dobře poučení reklamní tvůrci by takhle logicky měli postupovat u fingovaných projektů nezávislých spolků (dříve občanských sdružení), pokud takové projekty pro své klienty vytvářejí. Je to totiž činnost nejen nelegální, ale zaslouží si skutečně hluboké lidské a celospolečenské opovržení. Nejedná se totiž o žádnou drobnost, jakou je jeden klamavý letáček propagující nějaké nefunkční pilule. Tyto projekty „falešných“ občanských sdružení a nezávislých spolků jsou dlouhodobou nelegální systematickou reklamní manipulací veřejného mínění činěnou primárně ve prospěch maximalizace prodeje nějakého výrobku nebo i služby. Jejich skrytí zadavatelé jsou obvykle členy nějaké té asociace, která samozřejmě má svůj etický kodex a hlásí se vehementně ke společenské odpovědnosti. Nu – realita dnešní doby. Nemůžete s tím sice nic udělat, ale je dobré to alespoň vědět.

Nevím, kdo to je, tak alespoň kde jsou

Když jsem si podrobněji procházel stránky, zjistil jsem, že odborné odpovědi na „časté dotazy“ jsou podepsány jako „Koalice pro podporu očkování“, nebo nejsou podepsány vůbec. Výjimečně je jmenovitě uveden pan Maďar, nikoliv ovšem s titulem předsedy této Koalice. Někdy dokonce není uveden vůbec nikdo a je citován pouze zdroj. Někdy dokonce zdroj, který je sám důsledně anonymní jako jistý „honeybadger“ (viz www.koalice.estranky.cz/clanky/caste-dotazy/autismus-a-cukrovka-po-ockovani---existuji-vedecke-dukazy-.html).Musel jsem si v duchu položit sám otázku, zda to není nějaký slovenský nick pana docenta Maďara samotného, který ze Slovenska pochází, ale neumím na ni odpovědět. Nemyslím si, že tomu tak je, ale spojitost témat i argumentací je zde opravdu velká a lze ji nalézat. V každém případě pan předseda Koalice texty anonymního bloggera honeybadgera zná, protože jsou citovány na stránkách jeho organizace.

Takto strukturovaná anonymita zdrojů je opravdu neobvyklá u podobných organizací a spolků. Navíc jsem objevil, že pod některými příspěvky – možná omylem – je uvedena i jiná internetová adresa. Byla to adresa www.podporaockovani.cz. Podívejte se sami na fotokopii stránek Koalice:

Dle svého výzkumného zvyku jsem si tedy chtěl otevřít doménu www.podporaockovani.cz. K mému opravdu velkému údivu jsem byl z domény prvního řádu ihned přesměrován a přepnut na stránky na doméně druhého řádu www.koalice.estranky.cz. Ze stránek o panu Maďarovi (www.rasti.estranky.cz) lze přitom dohledat, že doména www.podporaockovani.cz patřila již od roku 2011 právě Koalici.

Už jsem toho viděl a zkoumal v praxi opravdu hodně, ale ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, aby ten, kdo má v držení doménu prvního řádu, vystavěl web na doméně druhého řádu a tam doménu prvního řádu přesměroval. Zdá se to možná jako drobnost, ale je to další výjimečnost v celém případě této prazvláštní Koalice. Jako držitel této původní domény je poté uveden ONLINE APPS s.r.o. Co dělá tato společnost, to můžete zjistit zde  www.onlineapps.cz. Nic s jistotou průkazného to ale není. Lze říci pouze to, že od doby, kdy Koalice vznikla, měl její doménu v držení profesionál na internetovou reklamu. Není opravdu obvyklé, aby domény normálních občanských sdružení a spolků měl v držení někdo úplně jiný. Obzvláště je to zvláštní právě u organizací „…nezávislých … od jakýchkoli jiných komerčních subjektů.“

Protože jsem nezjistil žádné další konkrétní jméno jakékoliv jiné osoby, kterou by bylo možné spojit s činností Koalice, byl jsem přirozeně frustrován. Tak jsem se podíval, kde má tento občanský spolek své sídlo. A to jsem záhy identifikoval jako: Bidláky 837/20, Štýřice, 639 00 Brno.

Odkud já tu adresu jen znám?

Brno Bidláky 20… Něco mi to strašně připomínalo. Odkud já jen tu adresu znám? V Brně jsem se nenarodil, nestudoval a ani nepracoval. Podíval jsem se tedy, kdo jiný má na stejné adrese své sídlo. Bývá zajímavé se podívat, jak vypadají sousedi toho, koho tolik neznáte. No podívejte se sami:

Tolik firem na stejné adrese s nějakým nemajetným nezávislým spolkem občanů! No to je snad nějaký mrakodrap nebo průmyslová zóna. A najednou jsem si uvědomil, odkud já vlastně znám Brno Bidláky 20. Tam má totiž nikoliv své sídlo, ale svou pobočku v Media Hall také velká komunikační agentura Medica Healthworld. (www.mhw.cz).

A další poklad: On tam má sídlo dokonce sám pan očko-Avenier! Vybavil jsem si tvrzení Koalice o tom: „Koalice pro podporu očkování je nezávislá od jakýchkoli jiných komerčních subjektů.“ No sdílet barák s Avenierem a s několika komunikačními agenturami a udržet si absolutní nezávislost, to chce věru železnou vůli. Také mít sídlo na lukrativní komerční adrese a přitom nemít peníze ani na web na doméně prvního řádu a na krásné a moderní webové stránky…

Pokud budu pouze deskriptivní, právě jsme si popsali, jak může v České republice vypadat taková normální nezávislost „…od farmaceutických firem, producentů nebo prodejců vakcín i od jakýchkoli jiných komerčních subjektů“.

Poznámka redakce:

Všichni dotčení dostali příležitost se vyjádřit a napravit případné omyly a nepřesné úvahy autora včas a předem. Na dotazy nereagovali, s výjimkou Ludmily Hamplové, jejíž reakci přikládáme v plném znění:

To, že lidé, kteří se očkováním zabývají, se tématu i profesionálně věnují jako třeba výzkumníci, vakcionologové, epidemiologové a podobně, je víc než jasné. Dost těžko, i když si to někteří lidé myslí, se skuteční odborníci na očkování živí jako kulturní antropologové či homeopatičtí poradci. Vidět za tímto faktem nějaké spiknutí je, spíš než cokoliv jiného, smutné. Je to ale poměrně běžný postup šiřitelů lží, fám a hoaxů. Když nemohou svou víru prosadit fakty a studiemi, přijdou se spiknutími všeho druhu. Co se týče docenta Rastislava Maďara, lékaře, který mimo jiné na zelené louce vybudoval nemocnici v Africe, kam jezdí dobrovolně léčit, tak je svou odborností epidemiolog a pracuje pro síť vakcinačních center. Své profesní i soukromé aktivity nijak netají a ani není zástupcem žádné farmaceutické firmy. A jak už jsem napsala v úvodu, myslet si, že mezi odborníky na očkování, kteří se v Koalici pro očkování angažují, může být někdo, kdo s touto branží není nijak spojený, je hloupost.

Závěrem

Věřím, že všechny závěry si může učinit každý sám i bez cizí dopomoci. Pro mne osobně je celý tento případ potvrzením mého dlouhodobého podezření, že nadnárodní výrobci vakcín jsou z mnoha podivných stavů a akcí v této zemi podezíráni možná trošku neprávem. Oni totiž nejsou zdaleka jediní, kteří mají s našimi pány z ministerstva čar a kouzel společnou adresu. Na stránkách Koalice pro podporu očkování a v článcích paní novinářky Hamplové figurují osoby a odkazy na jiné stránky a na jiné informační zdroje, které si už napříště dám ihned do jasné souvislosti. S kým, čím? No přece s Brno Bidláky 20, to je snad samo sebou…

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).