Hlavní navigace

Nehtová rovnátka: v ničem vás neomezují a lze je i ozdobit

Sdílet

 Autor: Archív Jaroslava Fešara, www.vasenohy.cz
Příčin, proč nám začnou zarůstat nehty, je celá řada. Mezi nejvýznamnější faktory patří nesprávné upravování nehtů, dále třeba špatná obuv. „Existují dvě cesty, jak problém řešit. Konzervativní a chirurgická,“ říká specialista, který vždy dává přednost neinvazivní metodě a je průkopníkem tzv. nehtových rovnátek.

Ortodoncie je již poměrně známý výraz a označuje se jím rovnání zubů. Víte však, co se skrývá pod pojmem ortonyxie? Jde také o rovnání, v tomto případě o rovnání nehtů. Stejně tak jako na zuby existují totiž i rovnátka na nehty. Jaroslav Fešar, diplomovaný podolog České podologické společnosti, termín nehtová rovnátka sám zavedl a byl jedním z prvních průkopníků v této oblasti.

„Principiálně existují dvě možnosti řešení zarostlého nehtu: konzervativní a chirurgická. Konzervativní zahrnuje upravování podologickým přístrojem, podpůrné metody jako tamponáda, odtahování postranních valů, korekce vbočení prstců a dále nehtová rovnátka. Chirurgický zákrok je z hlediska krátkodobé perspektivy výkonem poskytujícím okamžitou úlevu. Z hlediska dlouhodobého horizontu často dochází k destrukci okolních tkání a následně vzniku recidiv. Vždy doporučuji postupovat cestou neinvazivní a netraumatizující,“ říká specialista.

Co vás přivedlo k samotnému oboru podologie?

Před dvaceti lety jsem objevil obor, který mne vzhledem k mému zdravotnickému vzdělání, mým vlohám a mému přesvědčení chytil za srdce. Rozhodl jsem se pomáhat lépe chodit, což se stalo i mým celoživotním mottem. Abych si v té době mohl realizovat svůj sen o komplexní péči nohy, postupoval jsem jako všichni současní nohologové cestou živností. Obor podologie si v současnosti hledá svůj legislativní přístav, ale podařilo se najít cestu, jak odborníky v oblasti péče o nohy podologicky vzdělávat. Bylo to sdružováním a vzděláváním v odborné společnosti. Vedu už mnoho let Českou podologickou společnost, kterou jsem založil, a ta v rámci živnostenských kompetencí vzdělává ve vybraných podologických dovednostech.

Co si mají čtenáři představit pod pojmem ortonyxie?

Ortonyxie je specializace, která se věnuje rovnání zarostlých nehtů.

Proč dochází k zarůstání nehtů?

Příčin, proč nám začnou zarůstat nehty, je celá řada. Mezi nejvýznamnější faktory patří nesprávné upravování nehtů. Nehty na nohou se mají podle mé definice upravovat do tzv. ideální roviny, tedy tvaru, který respektuje tvar nehtu a lůžka, ale současně nezasahuje hluboko do bočních valů. Většina klientů si ošetřuje a upravuje nehty neodborně, místo aby se svěřili do péče profesionála. Špatné zastřihávání dle mého odhadu způsobuje až sedmdesát procent všech zarostlých nehtů. Dále se na stáčení podílejí nevhodné boty, které prstce k sobě ve špičce stlačují a deformují tak nehet fyzikálně. Významně se na deformacích nehtů, resp. na jejich vlastnostech podílejí predispoziční faktory. Mezi méně časté řadíme vlivy během prenatálního vývoje a kostěné výrůstky na distálním článku palce, tzv. exostózy. Nehet však může začít zarůstat po jeho celkovém nebo částečném chirurgickém snesení. Plísňové nemoci nehtů dokáží také nehet ve svém růstu vzhledem ke svým změněným vlastnostem nepříznivě ovlivnit.

Bývají postiženy jen nehty na nohou, nebo se setkáváte i se zarostlými nehty na rukou?

Postižení nehtů rukou nebývají tak častá, vzhledem k anatomickým odlišnostem. Nehty na ruce běžně po stranách nerostou zanořeny v kožních valech, ale občas, když je nějaká porucha ovlivní, rovnáme i ty.

Na koho se v první řadě obrátit, pokud nás trápí zarostlý nehet?

Vždy na specialistu v oblasti péče o nohy, který je v podologických dovednostech řádně erudován a zabývá se ortonyxií, tedy rovnáním nehtů. Na webu mé společnosti www.podolog.cz najdou klienti seznam poskytovatelů podologických služeb a dle regionu a uvedených prováděných specializací si mohou najít toho nejvhodnějšího odborníka. Vyskytuje-li se v okolí nehtu či na nehtu samotném cokoliv, co vykazuje známky akutního zánětu, infekce, pigmentace apod., je třeba vyhledat dermatologa, který stav odborně posoudí, případně stanoví terapii a dále pacientovi doporučí, kdy a jak pokračovat ve spolupráci s námi. Podologie a dermatologie jsou obory, které spolu velmi úzce spolupracují. Díky této spolupráci se nám daří minimalizovat počet pacientů, kteří musí stav svých nehtů řešit invazivní chirurgickou cestou.

Jaké jsou v současné době možnosti řešení zarostlého nehtu?

V první řadě jde o precizní pedikérskou práci. Nehet je třeba správně upravovat, čistit a v případě potřeby podkládat tamponádou. Nedílnou součástí ošetření je i vhodná edukace klienta. Velký záchyt budoucích zarůstajících nehtů je právě v pedikérské praxi. Nehty, které je třeba řešit speciálně, patří do rukou odborníků v podologii, kteří využívají postupů z ortonyxie a zejména spolupracují s dermatologem.

Principiálně existují dvě cesty. Konzervativní a chirurgická.

Konzervativní zahrnuje upravování podologickým přístrojem, podpůrné metody jako tamponáda, odtahování postranních valů, korekce vbočení prstců a dále nehtová rovnátka. Existuje celá řada nehtových rovnátek od jednoduchých plastových, která se na nehet nalepují, přes kombinovaná až po plně drátková, připomínající fixní rovnací aparátky do úst. Technologie i způsoby použití jsou v zásadě příbuzné.

Chirurgická cesta zahrnuje částečné podélné seříznutí nehtu nebo celkové snesení nehtové destičky. Chirurgický zákrok doporučujeme v případech, kdy všechny konzervativní metody selhávají, u velmi bolestivých a nepřístupných ložisek a také v každém případě, kdy je třeba použít lokální anestezie.

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých postupů? Co doporučujete?

Chirurgický zákrok je z hlediska krátkodobé perspektivy výkonem poskytujícím okamžitou úlevu. Z hlediska dlouhodobého horizontu často dochází k destrukci okolních tkání a následně vzniku recidiv. Vždy doporučuji postupovat cestou neinvazivní a netraumatizující.

Odkdy pracujete s tzv. nehtovými rovnátky? Je to novinka, nebo existují už dlouho?

Počkejte, musím popřemýšlet… Odhaduji, že je to již osmnáct let. Začínal jsem jako jeden z prvních průkopníků v této oblasti a postupně jsem umění rovnat nehty vypiloval do absolutní dokonalosti.

Rovnací aparátky se ve světě vyvíjejí již 150 let. Použití prvního rovnacího aparátku se v literatuře datuje ke konci 19. století a prvenství patří Američanům. U nás se moderní péče o nohy začala v novodobé historii objevovat až krátce po revoluci. Rovnátka až o pár lety později. Původní název byl špony (z německého Spange), ale dle jazykovědců toto není v českém jazyce tím nejšťastnějším překladem, tak jsem vymyslel a do praxe zavedl termín rovnátko. To se postupně ujalo v odborných kruzích i mezi laickou veřejností.

Pracuje s nehtovými rovnátky každý podolog, nebo pouze někteří?

Pracovat s nimi může ten, kdo úspěšně absolvuje kurz nehtových rovnátek. Členové České podologické společnosti se v rámci interního vzdělávání mohou naučit pracovat se všemi dostupnými typy, tedy mezi nimi vlastně klienti „loví“ v prověřených vodách. Nepracuje s nimi každý podolog, jen ten, kdo má zájem se touto částí podologie zabývat.

Dejme tomu, že se rozhodneme pro nehtová rovnátka. Co to obnáší? Co očekávat na první návštěvě?

Při první návštěvě se zpravidla provede nezbytná konzultace a zhodnocení stavu. Mnoho klientů přichází s přesvědčením, že jim bude nasazené rovnátko, ale ne vždy se tak stane. Ne každý nehet potřebuje rovnací aparátek a někdy stačí pouze drobná úprava, tamponáda či malý zákrok a je po trápení a bolesti. Moje idea je pomáhat lidem, a ne je připravovat o peníze, když to není nutné. Pokud se rozhodneme pro rovnací aparátek, dohodneme se na metodě, klientovi vysvětlím, jak celý proces vypadá, jak bude rovnání dlouho trvat a kolik ho to bude stát. Potom se v případě kovových rovnátek otiskne palec kvůli sádrovému modelu, podle kterého se vyrobí rovnátko, a klient po nezbytném ošetření odchází domů. Při druhé návštěvě je mu aparátek nasazen a klient je poučen o dalším průběhu rovnání.

Jak probíhá aplikace a na jakém principu fungují nehtová rovnátka?

Samotná aplikace nehtového rovnátka spočívá v úpravě nehtu a zejména obroušení a odmaštění jeho povrchu pro dobrou přilnavost materiálu, díky kterému rovnátko na nehtu drží. Aparátek vyroben zpravidla na sádrovém modelu se finálně přizpůsobí upravenému nehtu a opatrně se na něj nasadí. Uprostřed se připevní speciálním materiálem, díky kterému rovnátko až do nejbližší aktivace bezvadně drží.

Pravidelná aktivace poté probíhá tak, že se vždy rovnátko sundá z nehtu, drátek se nadzvedne, utáhne nebo povolí. Rovnání nehtů spočívá v pomalém dlouhodobém narovnávání nehtu mírnou silou, tedy nebolestivě.

Princip nehtové korektury – nehtových rovnátek

Dlouhodobým tlakem jemné síly působit na okraje nehtu, aby došlo k jejich postupnému narovnání. Délka rovnání je přímo úměrná mnoha faktorům, jakými jsou dědičné vlivy, rozsah poškození a příčina, zdravotní stav nehtu a okolní tkáně, obuv, pohybové aktivity, spolupráce a disciplína.

Jak často je třeba docházet na další kontroly?

Nejběžnější interval rovnacích aktivací, tedy úprav aparátku, je 4–6 týdnů (tzn. že jednou za 4–6 týdnů je nutné dojít na kontrolu a utažení rovnátka).

Jsou nehty, které si nepamatují, narovnáme je a jsou zase fit, jsou nehty, které si pamatují a mají tendenci uhýbat růstovému koridoru při svém pohybu vpřed i po narovnání, a jsou nehty, které mají své vlastnosti dané geneticky. Podle toho je závislá i doba rovnacího procesu. Nejkratší je dvanáct měsíců a nejdelší je ta trvalá. Pokud rovnátko drží, lze jej na nehtu nechat i několik měsíců. Rovnání trvá tak dlouho, jak je to potřeba nebo jak dlouho si klient přeje na základě svých pocitů. Obvykle trvá cca osmnáct měsíců.

Jakou máme jistotu, že nehet opět nezaroste?

Jistotu stoprocentní nemáte nikdy v ničem. Nehet bude růst dobře a bezbolestně, když se už nikdy nebude špatně stříhat a upravovat, nebudou se nosit úzké a malé boty, nehet nezažije žádné trauma, nenapadne jej nehtová plíseň a samozřejmě nejsou-li jeho změny podmíněny geneticky. Vlastnosti nehtů se dědí po rodičích stejně jako barva a hustota vlasů, tvar očí apod.

Omezuje nás nějak nehtové rovnátko? Je třeba dodržovat nějaké zásady? Vejdeme se do běžné obuvi?

Neomezuje. A například když jej klientkám ozdobím třpytivým kamínkem nebo kytičkou a klientům obrázkem s lebkou, nechtějí se ho vzdát. V minulosti jsem dekorativní aplikace používal jako zubní technik v ortodoncii např. na dětská rovnátka, tak mne napadlo využívat je i na rovnátka nehtová, čímž začala v ČR éra zdobení rovnátek. S aparátkem můžete dělat cokoliv. Jediné, co vyžaduji po svých klientech, je zvýšená hygiena postiženého nehtu. Můžete se s ním koupat, hrát fotbal nebo chodit do sauny.

Kolik peněz ve výsledku zaplatíme? Za co všechno se platí? Hradí něco pojišťovna?

Vzhledem k tomu, že podologie v ČR není v současnosti oborem medicínským, nejsou její výkony hrazeny žádnou z pojišťoven. Jsou to v oblasti péče o nohy nadstandardní výkony, jako pacienti znají například ze stomatologie. Platí se za samotnou práci, otisky, rovnátka a jednotlivé aktivace. Podrobný ceník mohou zájemci najít na mých webových stránkách www.vasenohy.cz.

Jaroslav Fešar

Ředitel Centra péče o nohy a tělo, prezident České podologické společnosti, www.vasenohy.cz.

Diplomovaný podolog České podologické společnosti a její prezident. Absolvoval Střední zdravotnickou školu v Košicích v oboru zubní technik. Od r. 1993 pracoval jako samostatný technik a školitel v první soukromé ortodontické laboratoři v ČR. O rok později absolvoval pomaturitní specializační studium na čelistní ortopedii, v rámci Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Od r. 1999 začal pracovat samostatně v oboru pedikúra se zaměřením na přístrojovou techniku a jako masér. Pracuje jako školitel odborníků v rámci péče o nohu. Od r. 2007 organizoval a vedl rekvalifikační kurzy pedikúry s akreditací MŠMT ČR a dále pedikérské kurzy. Od 2016 autorizovaná osoba Ministerstva zdravotnictví ČR pro profesní kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka. V roce 2000 založil v Praze Centrum péče o nohy a tělo, které se stalo špičkovým pracovištěm v oblasti poskytování podologicko-pedikérských služeb. Nepřetržitě publikuje v mnoha médiích a přednáší na odborných, zejména lékařských akcích.

V roce 2013 založil Českou podologickou společnost, která sdružuje pedikéry, fyzioterapeuty, zdravotní sestry a další odborníky z oblasti péče o nohu z ČR a SR. V roce 2014 založil systém celoživotního vzdělávání v podologii v rámci České podologické společnosti. V roce 2017 zakládá firmu PODOLOGIE s.r.o.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaní článků pro internetové magazíny se věnuje již od roku 2010. Na serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na zdravotní problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).