Hlavní navigace

Magický rok 2012 a konec světa

17. 2. 2011

Sdílet

Čím více se blížíme magickému roku 2012, o němž Mayové, Hopiové a další předpovídali, že bude koncem našeho věku, tím více se objevují spekulace, k čemu má vlastně dojít.

Někteří mají jasno: nastane konec světa, tentokrát už doopravdy. „Škoda, že musím zemřít tak mladá,“ povzdechla si osmnáctiletá dcera mého souseda.

Také známý režisér a producent George Lucas nedávno zcela vážně vyjádřil svůj názor, že svět skončí v příštím roce. Někteří lidé se zkrátka nepoučili ani po opakovaných neúspěšných proroctvích podobného druhu v minulosti. A rovněž nepochopili, že většina interpretací očekávaného roku s žádnou katastrofickou událostí, která by lidstvo smetla z povrchu zemského, nepočítá.

Proč všichni mluví o roku 2012?

Fenomén roku 2012 vychází z historických i současných předpokladů, podle nichž dojde v tomto roce k zásadní proměně světa. Očekávání se pohybují od totálního fyzického zničení až po duchovní obrodu světa.

Fragment mayského kalendáře
Autor: Wikimedia.com

Fragment mayského kalendáře

O slunovratu 21. prosince 2012 přesně v 11:11 světového času dojde k dokončení 5 125 let dlouhého cyklu podle mayského kalendáře. Nejedná se tedy pouze o lineární koncový bod, který vše uzavírá, nýbrž současně o počátek nového cyklu, který má lidstvu přinést něco, co je stále záhadou. Serióznější práce ovšem nejen odmítají domněnku, že by konec kalendáře měl něco zvláštního znamenat, nýbrž zpochybňují i stanovenou dobu konce kalendáře Mayů. „Pravdě nejblíže je, že konec mayského kalendáře připadne na 14. prosince 2116,“ píše Jan Vondrák ve své studii.

V tomto datu by údajně mělo dojít k výjimečnému postavení planet ve vesmíru, k němuž dochází jednou za 25 800 let: Země, Slunce a střed Mléčné dráhy by měly ležet v přesné přímce. Astronomové nemohou potvrdit přesný čas tohoto jevu, obecně se ale spekuluje, že by k tomu mělo dojít někdy v této době.

„Během roku 2010 se na internetu objevila také řada názorů, že řada katastrof, která letos postihla četná místa na Zemi (silná zemětřesení, opakující se povodně ve střední Evropě, bezprecedentní horka a požáry v Rusku apod.) již souvisí se stupňujícími se změnami do roku 2012. Vědci však mluví o jiných příčinách těchto katastrof a teorie o blížícím se zvratu 2012 nepodporují,“ uvádí v kapitole věnované fenoménu roku 2012 Wikipedia.

Na jaké odkazy poukazují zastánci fenoménu 2012?

  • Kalendář Mayů, odkazy na starověké Egypťany, Maory, proroctví Matky Shiptonové, aztécké proroctví, indiány kmene Hopi, indické Védy, Bible – Zjevení sv. Jana, Nostradamus.
  • Vzácné astronomické fenomény; fakt, že čas od času dochází k přepólování magnetického pole Země, klimatické změny, sluneční aktivita v r. 2012, zvláštní chování Polárky.

Kompletní souhrn všech proroctví a vědeckých teorií vztahujících se k roku 2012 najdete zde: Fenomen2012.net.

Co říkají o roku 2012 sami Mayové

Dnešní potomci Mayů odmítají spekulace, že by kolem roku 2012 mělo dojít ke konci světa a nechtějí, aby se po světě šířil strach z přicházejících změn. Jeden z nich, Carlos Barrios, tvrdí:

"Svět neskončí. Bude transformován. Všechno se změní. Změny se zrychlují již nyní, a budou se i nadále zrychlovat. Pokud lidé na Zemi dokážou dojít k roku 2012 v dobrém stavu, aniž by přitom příliš zničili Zemi, budou vedeni do nové, vyšší úrovně bytí. Ale abychom se tam mohli dostat, musíme transformovat nesmírně mocné síly, které usilují o zablokování této cesty. Lidstvo bude pokračovat dál, ale jiným způsobem. Struktura materiálu se změní. Díky tomu budeme mít příležitost, abychom byli více lidští, plni humanity.” (Wikipedia)

2012 z pohledu metafyziky New Age

Ani výklad fenoménu roku 2012 inteligen­tnějších New Age autorů nezní nijak děsivě, naopak je zdůrazňována jedinečnost příležitosti pro osobní a duchovní transformaci, a především vlastní odpovědnost za otisk, který magický rok zanechá v našem životě.

Vždyť to, co vytváří naši realitu, je naše víra, naše očekávání a touha. Jean-Claude Koven o roce 2012 píše, že „svět zaniká a znovu se obnovuje každým okamžikem. Datum 21. 12. 2012 nebude v tomto ohledu žádnou výjimkou. To, co vidíme z našeho maličkého bodu existence v lidské podobě, je jen nepatrným odštěpkem nekonečného víru navzájem se pronikajících realit, které vytvářejí vesmír. Kdybyste se zeptali na otázku „2012 – Konec světa“ nadaného jasnozřivce, chvíli by zíral do několika paralelních vesmírů, které vytvářejí naše pravděpodobné budoucnosti, a pak by vyjevil tu verzi budoucnosti, která se zdá být nejživější. Každý z těchto možných scénářů také nalezne výraz v jedné nebo více z myriád paralelních vesmírů, které se manifestují v každém okamžiku. A to včetně data, kdy by podle názoru mnohých mělo dojít ke konci světa. Váhu tomuto datu přidává zejména fakt, že s každou uběhnutou hodinou si ho uvědomuje více lidí a přináší tak tomuto konsenzu více energie. Jak funguje síla takového souhlasu, jsme mohli vidět při událostech, jako byl World Healing Day a další akce, kde šlo o společné zaměření. Nebyl to kalendářní den, co vytvořilo takovou sílu, byl to jednotný a spojující úmysl účastníků.“

World Healing Day je globální happening, který probíhá ve stovkách měst více než 65 národů každoročně poslední dubnovou neděli v 10:00 místního času a je odpovědí na otázku: „Co by se stalo, kdyby se lidské vědomí hromadně po dobu 24 hodin soustřeďovalo na úmysl osobního a globálního uzdravování?“ 

Podnět k vzniku akce pochází z objevu na Princeton University, že jakmile se velká část lidstva zaměřuje na děsivé události (např. 11. září 2001), počítače po celém světě tím bývají v měřitelné míře fyzicky ovlivněny. Více info: Worldhealingda­y.org

„Není žádnou náhodou, že se tolik různorodých kultur bez vzájemného kontaktu na celém světě zaměřilo na to samé datum. Je stále více důkazů o tom, že čas, který předchází datu 21/12/12 představuje bránu energie, která lidstvu nikdy dříve nebyla přístupná. Každý z nás dostává jedinečnou příležitost ke svému posunu, a to v míře, v jaké se to nemusí opakovat po celá následující tisíciletí. Svět, jak ho známe, definitivně skončí 21. 12. 2012, pokud jste si to tak vybrali. Tato volba je ale vždy vaše.“

(Zdroj: Articlesfacto­ry.com)

Jedinečné proroctví

Nadšený popularizátor fenoménu roku 2012 Jaroslav Krejčí vysvětluje, v čem se toto proroctví liší od předchozích neúspěšných: „Ne, skutečně nejde jen o jednu prorockou kulturu v historii. Naopak – jsme svědky naprosto ojedinělé shody okolností, kdy celá škála proroctví sepsaná v dávných dobách nesčetným množstvím autorů často až neuvěřitelně přesně vystihují charakter a události dnešního reálného světa, a zároveň nás přesvědčují o významnosti tohoto a nadcházejícího období. Tím jsou tato proroctví odlišná od předchozích neúspěšných.“

Podle Krejčího se nejedná pouze o ničím nepodepřená proroctví, ale na rok 2012 stále častěji ukazují rovněž výsledky některých vědeckých studií a teorií.

Konec světa a křesťané

Poslední kniha Bible, Zjevení svatého Jana, je plná apokalyptických vizí. Ani zde se však nepíše o absolutním konci světa, nýbrž o druhém příchodu Ježíše Krista, který by měl obnovit Zemi. Třebaže se Bible zmiňuje, že neznáme dne ani hodiny Kristova příchodu, i křesťané čas od času podléhají netrpělivosti při jeho očekávání.

Očekávání Kristova příchodu vyjadřuje ústřední motiv víry adventistů. Touha očekávání je někdy tak silná, že vede ke zklamání. Zkušenost nenaplněného očekávání si zakladatelka adventismu E. Whiteová poprvé prožila již v dětství.

„Dobře si pamatuji jednu zimní noc, kdy sníh pokrýval zemi, nebesa byla prosvětlená, obloha vyhlížela rudě a hněvivě, jako by se chtěla rozevřít a zavřít. Sníh vypadal jak krev. Sousedé byli značně vyděšení. Matka mě vzala z postele do náruče a přenesla mě k oknu. Byla jsem šťastná. Myslela jsem si, že Ježíš přichází, a toužila jsem ho spatřit. Mé srdce bylo naplněno. Tleskala jsem radostí a myslela, že mému trápení je konec. Ale zklamala jsem se. Příští ráno vyšlo slunce jako obvykle…“

Poučení od falešných proroků

Přeborníky v určování konce světa se stali Svědkové Jehovovi, kteří jenom v 20. století stanovili datum konce na r. 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975 a 1994.

Atmosféru „posledních dnů“ před každým stanoveným datem doprovázela horečnatá činnost a nábor nových členů, z nichž velká část setrvala v organizaci i po stanoveném datu. Na „koncích světa“ tak organizace vyzískala.

Poučení? Je třeba obezřetnosti, kdykoliv nějaký samozvaný duchovní vůdce nebo hnutí začne vytvářet atmosféru strachu a hrozby zničení vztahující se k určitému datu, aby tím na sebe přitáhli pozornost.

Ze všech dosud vyřčených katastrofických proroctví, ať už se týkala zničení válkou, nemocí nebo útoku mimozemšťanů, prostě čehokoliv, se NIKDY ŽÁDNÉ NENAPLNILO. Všímejme si raději více toho, co se děje na Zemi, co denně pozorují a potvrzují vědci, a co představuje opravdu vážné riziko – např. globální oteplování. 

Co s fenoménem roku 2012?

Podobně jako proroci Starého zákona byli především osobami, které spíše burcovaly a vyzývaly ke změně života, než aby předpovídaly nezvratný osud nebo šířily katastrofické vize, i poselství Mayů a dalších proroků vztahujících se k moderní době můžeme v tom nejlepším případě brát jako signál, že nynější časy jsou pro naši planetu značně destruktivní a že máme bezprecedentní příležitost s tím něco udělat. Svět založený na separaci a chamtivosti musí ustoupit novému typu kultury, která vytváří harmonii člověka s přírodou, s druhými lidmi i se sebou samým.

Jak se proto nejlépe připravit na rok 2012? Změnit svůj způsob života, aby byl trvale udržitelný a více naplňující. Až rok 2012 přejde a nic se nestane, budeme pak cítit naplnění namísto toho, abychom si připadali jako hlupáci, kteří zase něčemu naletěli.

Použité zdroje:
Fenomen2012.net – Překlad: Josef Miltner, Jaroslav Krejčí
Articlesfacto­ry.com
Ellen G. White: Spiritual gifts
Wikipedia

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).