Hlavní navigace

Záhadologové a tisíc ufonů

1. 3. 2010

Sdílet

Velká Británie zveřejnila nedávno tisíce případů oznámení pozorování UFO. Vše záhadné a tajemné lidstvo prostě fascinuje. V Čechách se podobní „meziplanetární“ nadšenci sdružují v klubu záhadologů. Jsou to jen neškodní pseudoodborníci? Anebo lidé, kteří se nespokojí s konvenčními názory a poctivě bádají nad tím, jak to všechno doopravdy je?

V recesisticky pojatých stanovách sdružení záhadologů  K.N.O.B. stojí mimo jiné: „Klub sdružuje milovníky jiných než „vědeckých“ názorů.“ Dále se píše: „Klub nemá právní subjektivitu, protože náš právní řád nezná společnost s meziplanetárním prvkem.“ Jsou záhadologové odborní badatelé, nebo pavědci?

Zkratka K.N.O.B. znamená Klub nezávislých občanů badatelů. Jinak je též jménem hlavního organizátora sdružení Milana Knoba. Pravidelná setkání příznivců klubu probíhají v Chotěboři.
Sdružení milovníci záhad sympatizují s exopolitikou, která se na svém webu představuje jako „studium klíčových jedinců, politických hráčů, institucí a procesů spojených s jevem UFO a mimozemskou hypotézou“. Tato hypotéza předpokládá, že Země byla mnohokrát navštívena mnoha vyspělými mimozemskými rasami.

Nevědecká poznání

Olomouckého rodáka Jana Pavlíka, který je rovněž členem K.N.O.B., jsem objevil díky jeho webové stránce „Nevědecká poznání“, kde shromažďuje informace o jevech, které současná věda neumí vysvětlit. Patří sem i netradiční teorie, jejichž tvůrci bývají nezřídka zesměšňováni. Kromě hypotéz o vlivu mimozemských inteligencí na náš život, prozradí další oblasti jeho zájmu samotné názvy článků – např. „Kvantová duše“, „Duchovní život rostlin“, „Vliv sluncem emitovaných částic na lidstvo“ a další.

Pravda nemá být nikdy odhalena

Jan Pavlík

Pan Pavlík, který vystudoval přírodovědeckou fakultu a původním povoláním je programátor-analytik, vyslovuje přesvědčení, že k vysvětlení mnoha jevů kolem nás je třeba stále hledat nové cesty, protože tyto jevy jsou neuchopitelné a nepopsatelné současnými vědeckými teoriemi.  „Je pravděpodobné, že je záměrem přírody, aby pravda nebyla nikdy odhalena, protože úplné a dokonalé poznání náleží jen entitě nazývané Bůh,“ uvádí  na svých stránkách.

Co vás navzdory materialistické výchově na školách v době vašeho mládí přivedlo k zájmu o záhady?

Nejprve jsem sbíral knížky sci-fi, k záhadám mne přivedly knihy Ludvíka Součka „Tušení stínu“ a „Tušení souvislostí“ a také Bergierovo „Jitro kouzelníků“. Materialistickým bludům jsem příliš nevěnoval pozornost, neboť příbuzní, zvláště tetičky, měli z dob první republiky obsáhlou knihovnu duchovní a ezoterické literatury, takže jsem si brzy vytvořil obraz skutečného světa. Nové knihy jsem nejprve získával za pomoci přátel – esperantistů, kteří mi je posílali umně přebalené do obálek z titulů Marxe a Lenina, takže přes kontrolu na poště to vždy prošlo. Po roce 1989 se u nás dalo koupit skoro všechno, takže jsem část výplaty vždy věnoval na nové knihy.

Chápete své názory (např. na UFO) jako vědecky opodstatněné, anebo se spíše  jedná o druh víry?

UFO, jako lodě mimozemšťanů a tajné vojenské prostředky od dob Hitlera, jsou realitou. Důkazů je tolik, že o nich nelze pochybovat, a pouze ti, co mají za úkol vše zamlžovat a zesměšňovat, tvrdí, že to všechno jsou bludy. Věda s tím nemá nic společného, to je jako kdybyste chtěli vědecky dokázat existenci Boha. To, že obojí existuje, můžeme odvodit jen logicky z toho, jak se to projevuje. Kdo UFO viděl nebo byl dokonce kontaktován, tak věří. Kdo se setkal s Boží pomocí (zázrak), věří a nepochybuje! Víra v Boha a víra v mimozemský život je pouze druhem ezoterického poznání, které je někomu odepřeno a někomu dáno. S důkazy, které každý musí vnitřně prožít, se víra stává poznáním…Vědecké metody jako např. opakovaný pokus nebo pozorování zde nelze uplatnit. Nikdo dosud neviděl atom, známe jen jeho vlastnosti a projevy, a přesto existuje kvantová fyzika a fungují atomové reaktory a bohužel i bomby. To, že vědci na něco nevěří, neznamená, že to neexistuje!

Nakolik podle vás může věda zodpovědět základní otázky, které si člověk klade, a nakolik dokáže vyřešit palčivé problémy lidstva?

Tyto otázky může řešit jen nepředpojatá věda, která zapomene na všechny materialistické teorie. Základem jsoucna totiž není hmota, ale duch. Tím myslím energii a informace, které jsou schopny ze základní podstaty vesmíru tvořit všechny typy bytostí a hmoty. Tu základní podstatu neznáme, ale zřejmě je to vlnění – vibrační energie podstaty, torzní pole, či jak si to kdo nazve. Platí, že vše již bylo vynalezeno a vše již existuje a bude nám to zpřístupněno, až to dokážeme smysluplně využít. Až doposud by totiž došlo pouze k zneužití objevů, ať už ve vojenství, nebo jako dalšího prostředku k ovládnutí lidstva. Nekonečný zdroj energie je všude kolem nás a tvorba čehokoli pouhou myšlenkou je realita. Zatím ale ne pro nás. Ježíš Kristus a jiní to však uměli. Stejně tak současná věda ani nemůže objevit lék na jakoukoli chorobu, protože neumí léčit příčiny chorob, ale jen jejich následky. Přesto jsou vědci, kteří toto všechno chápou, ale baví se o tom jen s přáteli v hospodě po čtvrtém pivu…

Existují nějaké opravdu přesvědčivé důkazy o existenci mimozemských civilizací?

ufo

Co je přesvědčivé pro jednoho, není přesvědčivé pro druhého. Vědci uvěří na mimozemské civilizace, až když jim létající talíř přistane na hlavě. Jak chcete jinak definovat přesvědčivý důkaz? Jsou to desetitisíce fotografií a stovky knih o setkání s mimozemšťany? Jsou to tajné armádní archivy plné hlášení vojáků od radarů, pilotů a kosmonautů? Co ještě chcete více? Neznám pojem přesvědčivý důkaz. Kdo věřit nechce, toho nemá cenu přesvědčovat. Je to jen ztráta času.

Kterou záhadou se nyní zabýváte?

Momentálně řeším, jak zpřístupnit staré ezoterické poznatky dnešnímu člověku. Čili se snažím vybrat srozumitelnou terminologii pro staré tradičně používané termíny. Třeba pojmy „světlo“ nebo „dimenze“ jsou těžce srozumitelné pro toho, kdo zná jen viditelné světlo, jako elektromagnetické vlnění či korpuskule jisté frekvence a dimenzi jako prostorové souřadnice. Je třeba najít přesnější termíny odpovídající různým projevům těchto jevů. V minulosti jsem pořádal srazy „záhadologů“, nyní spolupracuji na srazech v Chotěboři, které jsou pravidelně v květnu a září.

Je pro vás existence UFO realitou?

Jiný pohled

Při pročítání článků o záhadách a alternativních vědeckých teoriích jsem si připomněl, jak jsem se kdysi jako vysokoškolák humanitního směru přel se studentem zoologie o tom, jestli se zvířata mohou smát. Byl jsem naprosto přesvědčen, že nemohou, protože smích je typicky lidský projev, který vyjadřuje pochopení vtipu. Můj oponent mi ale namítl, že smích má určitou sociálně interaktivní funkci, kterou může plnit i ve zvířecím světě. – „Aha,  i tak to lze brát,“ pomyslel jsem si.

Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak typ našeho vzdělání ovlivňuje náš pohled na svět a volbu světonázoru. Statistiky např. ukazují, že humanitně zaměření jedinci často konvertují k nějaké tradiční církvi, mezi členy sekt naopak najdeme spoustu vysokoškoláků technického směru.

Při tomto způsobu srovnání mi „nezávislý odborný badatel“ vychází jako inteligentní člověk vzdělaný v oblasti přírodních věd, který pochybuje o schopnostech materialisticky orientované vědy odpovídat na klíčové otázky po smyslu veškerenstva, ale neméně skeptický je i k hotovým odpovědím, jak je prezentují zavedená náboženství.

Záhadologové nám nabízejí jiný pohled, než na jaký je většina z nás zvyklá, nutí nás přemýšlet a klást si otázky, kterými se při svých každodenních problémech nezabýváme. 

A koneckonců, příznivci „nevědeckého poznání“ se s výsledky nejmodernějších vědeckých poznatků shodují přinejmenším v jednom zásadním bodě: Všechno je daleko složitější, než si myslíme.

Ilustrační foto: agentura SXC; foto Jan Pavlík: archív Jana Pavlíka; foto UFO: the National Archives

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.