Hlavní navigace

Globální oteplování – o co se stále přou?

11. 1. 2011

Sdílet

 Autor: SXC
Třebaže značná část klimatologů je přesvědčena o skutečnosti tohoto jevu, mnoho klimaskeptiků – nejen náš prezident, ale i řada vědců – jej popírá.

Pod pojmem globální oteplování si představujeme ekologicky nepříznivý proces, k němuž má docházet na naší planetě. Na jeho existenci a příčiny existují různé názory. Koho máme brát vážně?

Předkládáme zde hlavní argumenty, které uvádějí zastánci i odpůrci globálního oteplování. Informace pocházejí z diskuzí a článků psaných představiteli obou táborů. Nezaujatému čtenáři mohou pomoci k lepší orientaci v celé problematice.

Globální oteplování – oficiálně


Autor: SXC

Termín globální oteplování označuje nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních dekádách. Ve srovnání s lety 1860 až 1900 se teplota na zemi i v moři zvedla o 0,75 % °C. O předchozích dvou tisíciletích před rokem 1850 se předpokládá, že světové teploty byly relativně stabilní, s občasnými výkyvy jako středověké klimatické optimum nebo malá doba ledová.

Většina klimatologů souhlasí s tvrzením, že se planeta ohřívá, neshodují se ale ve stanovení příčin klimatických změn. Zpochybňováno je zvláště tvrzení, že za oteplováním stojí zvyšování obsahu oxidu uhličitého (CO2) nebo methanu (CH4) v atmosféře, produkované spalováním fosilních paliv, tedy lidskou činností. Na vině totiž mohou být i různé externí vlivy jako sluneční aktivita nebo vulkanické emise skleníkových plynů.

Možné následky klimatických změn

Očekávají se další klimatické změny včetně zvedání hladiny moří a změny v množství a alokaci srážek, které povedou k vyšší četnosti a intenzitě extrémních a chaotických atmosférických jevů, jako jsou sucha, povodně, hurikány, vlny veder, snížení zemědělských výnosů, globální stmívání a vymírání biologických druhů.

Co říkají klimaskeptici

 • Média a různi „vědci“ už celou generaci mystifikují veřejnost o změnách klimatu.
 • Zastánci alarmismu ovládli OSN a vytvořili z ní jakousi chiliastickou sektu, ovládli program UNEP a založili organizaci zvanou IPCC (Mezinárodní panel pro změny klimatu), která šíří iracionální ideologii klimatismu, a jak ukazuje nedávná aféra Climategate, IPCC upravoval, případně zcela vymýšlel údaje podporující tezi, že globální oteplování je způsobeno člověkem.
 • Už Kjótský pakt byl založen na kolosálním podvodu – klimatolog Santer do zprávy IPCC z roku 1996 tajně vložil 40 neautorizovaných změn, které podpořily dojem, že se otepluje.
 • „Princip předběžné opatrnosti“, který v roce 1992 přijal „Summit Země“ v Riu, je je absurdním výkřikem, podle kterého nemáme čas čekat na vědecké důkazy o nebezpečí CO2 a raději se řídit pocity ekologistů.
 • Existuje spousta petic, otevřených dopisů a průzkumů mínění mezi klimatology, z nichž jednoznačně vyplývá, že realistický pohled na klima (čti: popírání vlivu činnosti člověka na globálním oteplování) sdílí široká vědecká komunita. Pod Oregonskou petici (1998 až dodnes), podle níž „neexistují žádné vědecké důkazy, že by lidmi vypouštěný oxid uhličitý, metan či jiné skleníkové plyny způsobovaly, či v dohledné budoucnosti mohly způsobit katastrofální oteplení pozemské atmosféry a zhroucení pozemského klimatu“ se podepsalo cca 30 000 vědců z USA. D. Bray a Hans von Storch provedli r. 1996 a znovu v r. 2003 průzkum mínění mezi klimatology. Vyšlo najevo, že zhruba polovina z nich si nemyslí, že za současné klimatické změny mohou lidé.
 • CO2 tvoří 0,04 % atmosféry a jeho skleníkový efekt je jen ve velmi úzkém rozmezí teplot. Nemůže mít tedy nijak rozhodující vliv.
 • Obavy z tání ledovců jsou neopodstatněné – od 30. let v Grónsku ledu přibylo, nikoliv ubylo.
 • Data, odvozená z dendrochrono­logických řad (letokruhy) po roce 1960 dokonce indikují mírné ochlazení.
 • „Není povinností „klimatických realistů“ prokazovat, že lidmi způsobené změny klimatu neexistují. Naopak břemeno důkazu leží na těch, kteří s tímto tvrzením přišli a požadují masivní investice do řešení tohoto údajného problému.“ (z otevřeného dopisu 141 vědců generálnímu tajemníkovi OSN týkající se konference o změnách klimatu v Kodani).

Autor: SXC

Co říkají klimatologové

 • Metoda měření teploty pomocí letokruhů se nedá v posledních dekádách používat, protože stromy konzumují zvýšený obsah CO2, díky čemuž rostou rychleji. Dendrochronologická metoda byla použitelná před průmyslovou revolucí, kdy byla koncentrace CO2 přibližně konstantní. Je proto nutno užívat metody přímého měření.
 • 80. léta byla nejteplejší v historii, poté 90. a poslední dekáda je ještě teplejší. Z 10 nejteplejších let v historicko meteorologických měřeních od roku 1850 je devět z období 2001–2009, přičemž nejteplejším z nich byl rok 2005. I letošní rok je výjimečně teplý, což ho činí horkým kandidátem na prvenství. A to navzdory tomu, že slunce je v minimu. Oceány, které pohlcují 90 % tepelné nerovnováhy planety, byly letos nejteplejší v měřené historii.
 • O nárůstu teplot v posledních dekádách svědčí i zvyšování hladin moří, tání ledovců, období extrémního sucha, migrace kůrovce a dalšího hmyzu na sever.
 • Je evidentní, že se bude nadále oteplovat, neboť energetická bilance planety je kladná. Nezávislá data ukazují, že Země se otepluje. Vertikální stratifikace ukazuje jednoznačně na skleníkové plyny.
 • Seriózní klimatologie nepředkládá žádné katastrofické vize, jak jí vyčítají její kritici. Veškeré výsledky klimatického výzkumu týkající se budoucího vývoje mají v zásadě pravděpodobnostní charakter.
 • Vliv lidské činnosti na globální oteplování dosvědčuje několik modelů. Například pevnina se ohřívá rychleji než oceán, což lze vyložit jako důsledek lidského vlivu a nikoliv jako následek proměnné intenzity slunečního záření.

Studium a srovnávání argumentů obou táborů by nebralo konce. Jisté je, že konsensus ohledně globálního oteplování ve vědecké komunitě není tak jednoznačný, jak se běžně uvádí. Na druhé straně nelze přehlédnout fakt, že klimaskeptici častěji než věcnými důkazy argumentují různými konspiračními teoriemi: jak ten či onen vědec z IPCC profituje ze svých závěrů, jakým je globální oteplování byznysem atd.

Názor autora

Možná by někoho zajímal názor autora článku. Pokusím se zodpovědět stručně: Existence globálního oteplování? – Ano. Má lidská činnost vliv na oteplování? – S velkou pravděpodobností ano. Spočívá tato příčina ve spalování fosilních paliv? – Nelze říct jednoznačně. Zdá se, že třetí a druhá odpověď si odporují. Nemohou-li za oteplování fosilní paliva, co je potom tou lidskou činností, která je vyvolává? – Nevím. Je možné, že příčina dosud nebyla objevena. Jak každý může vypozorovat, počasí se poslední dobou chová, mírně řečeno, zvláštně, a tyto chaotické vzorce počasí se vyskytují právě v době, v níž je impakt člověka na planetu větší, než byl kdykoliv v minulosti.

Jaký je váš názor?

Názory „oteplovačů“ jsou čerpány především z informací klimatologa Ladislava Metelky, klimaskeptické údaje čerpány hlavně od Mgr. Vítězslava Kremlíka, tvůrce webu www.klimaskep­tik.cz

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).