Hlavní navigace

Lithium má nežádoucí účinky, ale stále se užívá jako lék na bipolární poruchu

1. 11. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od prvního použití lithia v psychiatrické léčbě uplynulo již sedmdesát let. Známý psychiatr Cyril Höschl označil v jedné ze svých přednášek lithium za jedno z nejpozoruhodnějších psychofarmak v dějinách medicíny. Bylo jeho užívání vždy bezpečné a podává se lithium ještě dnes?

Písničku s názvem Lithium zpívala svého času kapela Nirvana. Kurt Cobain v textu zmiňoval účinky lithia, kovu, jehož soli se používaly jako účinné antidepresivum, a to zejména v depresivních fázích bipolární poruchy. 

Lithium je stříbřitý kov, nejlehčí z řady alkalických kovů. Je velice reaktivní. V lidském těle se lithium nachází ve stopovém množství. Lithium objevil roku 1817 švédský chemik Johann Arfvedson v nerostu jménem petalit. 

Na dnu ani infekce nezabralo

Jeho první použití v medicíně bylo zaznamenáno v roce 1850, a to při léčbě dny. Protože se však žádné výsledky nedostavily, od tohoto způsobu léčby se upustilo. Soli lithia se však dále zkoumaly, například jako lék na infekční choroby s obdobným působením jako antibiotika, ale opět bez prokázaného výsledku.

Základy lithiové terapie položil australský psychiatr John Cade (1912–1980), který v letech 1952–1954 zkoumal použití uhličitanu lithného k léčbě bipolární poruchy, dříve označované jako maniodepresivní psychóza, a to v double blinded studii Psychiatrické nemocnice v Risskově v Dánsku. Dvojitě zaslepená studie je srovnávací klinická studie, kdy jsou hodnocené léky upraveny tak, aby ani pacient a ani lékař nevěděli, kde se zkoumaná látka vlastně ukrývá. Je to potřebné k maximální objektivitě výsledků. Druhou podávanou látkou bývá obvykle placebo.

Lithiové soli tlumily neklid

John Cane si již v roce 1949 všiml toho, že lithiové soli mohou tlumit psychotický neklid. Při svých výzkumech nabízel lithiovou sůl pacientům s mánií, schizofrenií a depresí. U samotné deprese účinek po podání lithia nebyl patrný, u schizofrenie rovněž. 

Depresi doprovází smutek i myšlenky na sebevraždu. Jak rozpoznat příznaky? Přečtěte si také:

Depresi doprovází smutek i myšlenky na sebevraždu. Jak rozpoznat příznaky?

Ale u mánie po použití lithiové soli došlo u pacientů k výraznému zklidnění. Na základě toho se Cane tehdy nesprávně domníval, že manické stavy vznikají jako následek nedostatku lithia v organismu. Navrhoval léčbu podávání 1200 mg citrátu nebo 600 mg karbonátu třikrát denně manickým pacientům.

Bipolární poruchou trpěl i Miloš Kopecký

Bipolární porucha byla dříve označována jako maniodepresivní psychóza. Projevuje se střídáním stavů mánie a deprese, kdy pacient zachází ve svém chování do značných extrémů. V manické fázi může docházet k velkému přívalu energie, člověk nepotřebuje spát, má velké plány a cíle, nadměrné sebevědomí a žije velmi rychle, zvládá spoustu věcí, může mít i velice zvýšenou sexuální touhu. 

Užívali jste už někdy antidepresiva?

V opačné fázi dochází k výraznému útlumu, únavě, depresi, člověk mnohdy není ani schopen vstát z postele, má pochybnosti o smyslu svého života a může se objevit i riziko sebevražedných sklonů. Bipolární poruchou trpěl například herec Miloš Kopecký, zpěvák Petr Muk nebo frontman kapely Nirvana Kurt Cobain.

A právě u této bipolární poruchy mělo podávání lithia poměrně značný efekt. U samotných depresivních stavů až tolik ne. V některých lázeňských zařízeních se lithium používalo i k léčbě neurotických pacientů.

Snížení počtu sebevražd v souvislosti s ionty lithia

Už ve starověku si lidé všimli toho, že některé minerální prameny působí příznivě na duševní zdraví. Později se zjistilo, že právě tato voda obsahovala lithium. Také jedna americká studie z roku 1990 popisuje výrazné snížení počtu sebevražd v regionech se zvýšenou hladinou lithia v pitné vodě. 

Nová léčba depresí a dalších duševních nemocí. Ketamin funguje jako rychlé antidepresivum Přečtěte si také:

Nová léčba depresí a dalších duševních nemocí. Ketamin funguje jako rychlé antidepresivum

Ukázalo se, že ionty lithia fungují v mozku jako stabilizátor nálady a působí na nervové buňky. Antidepresivní účinek lithia zřejmě zajišťuje i jeho vliv na zvýšení hladiny serotoninu v mozku, mánii zase lithium umožňuje zvládnout utlumením nadměrné produkce hormonu dopaminu.

Nežádoucí účinky nejsou zanedbatelné

Lithium jako lék se podával v určité koncentraci. Ale nic není bez rizika. Bohužel vyšší koncentrace nad 1,1 mmol/l již způsobovaly nepříjemné nežádoucí účinky, protože jde v podstatě o toxickou látku. Koncentrace nad 3,0 mmol/l znamenala i smrt. 

Mezi nežádoucí účinky patří třes, žaludeční nevolnost a zvracení, arytmie, silná únava, ztuhnutí a bolestivost kloubů, zvýšený počet bílých krvinek, ztráty sodíku a vody v těle, velká žíznivost, zhoršení funkce ledvin, výrazné hubnutí a ztrátu váhy.

Právě těchto symptomů využívá homeopatický lék obsahující soli lithia, a sice Schüsslerova sůl č.16 Lithium Chloratum, který je primárně určen k léčbě revmatických onemocnění s bolestivými otoky a zatuhnutím kloubů, podává se při vyčerpání, hubnutí a zánětech močových cest.

Lithium v rukou českých psychiatrů

V roce 1956 publikoval český psychiatr Miloš Vojtěchovský poznatky o antidepresivních účincích lithia. V padesátých letech u nás dále zkoušel používat lithium u svých pacientů také psychiatr Lubomír Hanzlíček, kterého však zklamaly četné nežádoucí účinky. Jaromír Švestka pak poukázal i na to, že po léčbě lithiem klesá počet sebevražd. 

V 80. letech 20. století se pak ale pod vlivem propagace jiných léků a na základě klinických výzkumů zaznamenané snížené účinnosti podávaného lithia od jeho používání poměrně ustoupilo. Teprve po roce 2010 došlo k jakési lithiové renesanci v léčbě a začaly se provádět i nové studie.

Podle slov profesora Pavla Grofa má užívání lithia v psychiatrii stále své místo a vrcholy i pády, stejně jako tomu bývá u samotné bipolární poruchy. Po počátečním rozmachu následovala desetiletí úpadku, aby v poslední době došlo díky novým objevům k jeho renesanci. Ta má hned několik důvodů, například potvrzení jeho antisuicidálního (protisebevražedného) účinku, uvádí se v článku pro Medical Tribune.

Užívá se lithium také dnes?

Díky renesanci lithia po roce 2010 začali psychiatři lithium znovu hojněji předepisovat při léčbě bipolární poruchy, a to zejména i jako preventivní a udržovací dlouhodobou léčbu, která má chránit před opětovnými výraznými atakami nemoci. Lékaři se nebrání, ale naopak doporučují kombinaci lithia s dalšími léky, což by mělo zvýšit jeho účinek.

Dostupné důkazy jasně ukazují, že pacienti s bipolární poruchou by měli být léčeni primárně lithiem, v některých případech v kombinaci s antipsychotiky, zvláště při léčbě akutních fází, a občas z důvodů intolerance nebo neúčinnosti lithia i antiepileptiky. Užívání antidepresiv by mělo být omezeno pouze na období depresivních epizod, cituje psychiatr Tomáš Novák závěry jedné z posledních přehledových prací na téma udržovací léčby bipolární afektivní poruchy v článku pro Medical Tribune z roku 2018.

Doporučené dnešní postupy nabízí nejprve nízké dávky lithia, 300–450 mg na noc, finálně pak 600–1200 mg večer. Lithium se doporučuje užívat vždy večer, a to v jakékoli fázi nemoci, při mánii se obvykle kombinuje s antipsychotiky, při depresi s antidepresivy. Jakmile je dosaženo remise, lithium pak jako jediný podávaný lék může dle lékařů zajistit skvělou udržovací léčbu.

Zdroje:

plus.rozhlas.cz: Lithium jako lék na bipolární poruchu – malý rozdíl mezi léčebnou dávkou a otravou

cs.institut-seltene-erden.de: Lithium

tribune.cz: Renesance lithia v psychiatrii

Scull A. Šílenství a civilizace. Praha: Academia 2019; Wikipedie

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).