Hlavní navigace

Fyzioterapeutka: Vadné držení těla u dětí poznáme již v prvních týdnech

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Už první týdny života mohou poukázat na dispozice k problémům v budoucnu. Základem léčby jsou vhodné cviky. Pomohou dokonce i tam, kdy si následky vadného držení těla neseme až do dospělosti.

Podle Ivy Bílkové z pražské Fyziokliniky je dnes již běžnou záležitostí, že si maminky nechávají děti diagnostikovat většinou samy. „Už od zhruba čtyř týdnů mohu říct, jestli má miminko tendenci ke zdravému vývoji, nebo bude mít ve školkovém věku vadné držení těla. Každý klíčový termín u miminka napoví, jak se vyvíjí a jak jeho mozek dokáže koordinovat svaly.“

Vedoucí fyzioterapeutka upozorňuje na to, že potíží s držením těla je oproti minulosti daleko více. „Nejedná se pouze o vadné ‚držení‘, ale také o narušení pohybových stereotypů. Důsledkem může být skolióza, chronické bolesti pohybového aparátu, především páteře, a následné degenerativní změny a porušení struktur páteře.“

Co se myslí správným, a co naopak vadným držením těla?

Vadným držením těla je myšleno zkrácení či oslabení určitých svalových skupin, které spolu pak vytvoří nevhodné držení těla – předsunuté držení hlavy a ramen, odstáté lopatky, překlopení pánve vpřed, vtočené špičky apod. Nejedná se pouze o „držení těla“, ale narušeny bývají dále i hybné stereotypy, například chůze.

Správné držení je takové, kde jsou svaly ve správném napětí a při pohybech jsou zapojovány pouze ty svaly, které jsou potřeba, tzn. pohyb je ekonomický a nezatěžuje více svalů, než je potřeba.

Kdy je ještě příliš brzy držení těla u dětí řešit a od jakého věku je to již žádoucí? Čeho by si měli rodiče všímat a kdy zpozornět?

Držení těla je rozumné řešit již během prvního roku života miminka. Tzv. vývojová kineziologie nám dává informace o tom, co by dítě mělo v daném měsíci plus minus zvládnout. Pokud některý krok přeskočí, je pravděpodobné, že nedojde k zapojení všech svalových řetězců a později to může způsobit vadné držení těla či skoliózu.

Je hodnocení držení těla součástí preventivních dětských prohlídek?

Maminky s miminky si u nás nechávají děti diagnostikovat většinou samy a velmi rády. Těm říkáme vady/nevady opět sami. Pediatr u miminka asymetrie řeší, až když je velmi výrazná. Fyzioterapeut vidí i lehké nuance. Část pediatrů posílá děti na rehabilitaci, pokud zhodnotí, že se jedná o vadné držení těla. Když děti přijdou s poukazem od pediatra, to už musí být vážné, aby to odhalil pediatr, ti většinou vadné držení neřeší.

Nicméně při vyšetření mládeže jsme to často my, fyzioterapeuté, kdo rodičům poprvé sděluje, že jejich dítě má vadné držení těla. Spolupracujeme s některými sportovními kluby, které si nechávají u nás děti diagnostikovat v rámci preventivního povinného screeningu sportovní mládeže. Těmto rodičům říkáme vady jako první.

TIP: Děti jsou nepřiměřeným sportem opotřebované, říká přední sportovní lékař

Hodnocení držení těla by mělo být detailně prováděno alespoň 1× za 2 roky.

Vadné držení těla u dětí

Výskyt vadného držení těla u dětí
Autor: SZÚ

Výskyt vadného držení těla u dětí

  • Bylo zjištěno u 42 % dětí, častěji u chlapců (46 %) ve srovnání s dívkami (38 %).
  • Výrazné rozdíly byly nalezeny také v souvislosti s věkem, vadné držení mělo 27 % pětiletých a 45 % sedmnáctiletých dětí.
  • Svalová nerovnováha se nejčastěji projevila v oblasti krku a ramen, tj. předsunutím hlavy (23 % dětí), kulatá záda mělo 14 % dětí, skoliotické držení těla (porucha zakřivení páteře při pohledu zezadu) 13 % dětí.
  • U nesportujících dětí byl výskyt vadného držení těla o téměř 10 % vyšší.
  • Bolestmi hlavy trpěla pětina dětí, opět se častěji jednalo o ty, které nesportují nebo tráví delší dobu u počítače.
  • Ostatní bolestivé stavy – v oblasti krční a bederní páteře jsou u dětí méně časté (7 %).

Zdroj: Dotazníkové šetření „Studie zdraví dětí 2016“, provedené v ordinacích 46 praktických lékařů pro děti a dorost v 15 městech České republiky, Státní zdravotní ústav

V jakém dětském věku se potíže s držením těla dostavují nejvíce?

Vadné držení těla se zvýrazní, když děti rychleji vyrostou, nejčastěji mezi devátým a dvanáctým rokem.

Jaký je postup v případě, kdy je držení těla nesprávné?

Při zjištění vadného držení těla by měla být doporučena rehabilitace. Pokud se jedná o skoliózu, měl by být proveden rentgen, aby bylo upřesněno, kolik stupňů. Plochonoží může být dále řešeno ortopedickými vložkami na míru.

TIP: Ploché nohy: Jen pětina dětí má v normě nožku i pohybový aparát jako celek

Jaký názor máte na tyto ortopedické vložky? Opravdu pomohou? Jste jejich zastáncem?

Mám raději, když děti chodí bosky, cvičí. Ale dospívající dítě nedonutíte doma cvičit. Takže vložka je dobrá pomůcka.

Proč je správné držení těla důležité a jaké jsou důsledky vadného držení těla kromě estetického hlediska?

Jak jsem již zmínila, nejedná se pouze o vadné „držení“, ale také o narušení pohybových stereotypů. Důsledkem vadného držení těla může být skolióza, chronické bolesti pohybového aparátu, především páteře a následné degenerativní změny a porušení struktur páteře.

V čem hledat příčiny vadného držení těla? Proč k tomu dochází?

Zhruba 30 % miminek nemá ideální psychomotorický vývoj – neznámo proč. Neideálním psychomotorickým vývojem je myšleno neúplné zapojení všech potřebných svalů během prvních patnácti měsíců života. Pokud například ve třetím měsíci nedojde k dostatečnému sklopení pánve (zaktivování hlubokých břišních a zádových svalů), projeví se tyto nedostatky později jako předsunuté držení hlavy, vypoulené bříško apod.

Neznamená to však, že zbylým 70 % dětí se vadné držení těla vyhne. Velkou roli hraje pohybová aktivita, všestrannost a symetričnost pohybu (při některých sportech dochází k přetěžování určitých svalových skupin jedné strany), trávení času u počítače, tabletu apod.

Jak velkou roli zde hraje dědičnost? Protože třeba taková skolióza nebo postavení nohy jsou víceméně dědičné…

Více než 60 % skolióz je idiopatických, což znamená bez zjevné příčiny. Příčina idiopatické skoliózy je dosud neznámá. Zdá se však, že genetické vlivy jsou důležité u 90 % pacientů. Skolióza se jeví jako vázaná na pohlaví s neúplnou penetrací a různou expresivitou. Lze předpovědět, že skoliotik, který má děti, může očekávat skoliózu u třetiny svých potomků.

TIP: Skoliózu mají celé generace

Zdá se tedy, že dědičnost a neznámé vlivy jsou v tomto směru dost mocné…

Dnes je poměrně v módě termín psychomotorický vývoj miminka. Maminky si děti nechávají diagnostikovat a už od zhruba čtyř týdnů mohu říct, jestli miminko má tendenci ke zdravému vývoji, nebo bude mít ve školkovém věku vadné držení těla. Každý klíčový termín u miminka napoví, jak se vyvíjí a jak jeho mozek dokáže koordinovat svaly.

Je potíží s držením těla více oproti minulosti, nebo se této problematice pouze dříve nevěnovalo tolik pozornosti?

Potíží s držením těla je oproti minulosti více, důvodem může být nižší stupeň pohybové mládeže a více času stráveného za stolem s počítačem, na mobilu a tabletu. Pokud pak děti dělají sport, jedná se většinou o jednu aktivitu s jednostranným zaměřením, která vadné držení těla ještě zvýrazní.

Můžete doporučit nějaké méně náročné cviky, které jsou v prevenci i nápravě vadného držení těla účinné?

Cviky pro skoliotiky, které jsou v prevenci i nápravě vadného držení těla účinné, jsme připravili na webu Fyziokliniky. Najdete tu návody na cvičení pro různé diagnózy včetně skoliózy.

Jakou roli hraje při vadném držení těla tejpování?

Kineziotaping můžeme pro vadné držení těla, plochonoží či u miminek s nesprávným psychomotorickým vývojem využít. V batolecím věku má velký význam taping břišních diastáz či pupeční kýly. Velmi dobře lze pravidelným tejpováním zkorigovat i nesprávné postavení nohou. Pokud má dítě celkově vadné držení těla, kineziotape použít můžeme, ale je to pouze doplňková terapie, mnohem důležitější je pravidelné cvičení.

Co dalšího doporučujete rodičům dětí s vadným držením těla?

Doporučuji co nejrozmanitější pohybovou aktivitu. Pokud děti dělají jednostranný sport, měla by vždy být nějaká kompenzace ve smyslu protažení zkrácených či posílení oslabených svalů. Zaměřit se také na terapii plosek nohou – chůze naboso v terénu, sbírání předmětů prsty u nohou atd. Je vhodné zařadit minimálně 1× týdně pohybovou aktivitu cyklickou a symetrickou – plavání, chůzi, běh, kolo.

Jak se díváte na držení vařečky za zády, které se někdy radilo?

Raději bych doporučila zařadit aktivity, které děti nebudou odrazovat. Rada vtáhnout břicho napáchá více škody než užitku. Dnes již víme, že funkční břišní svaly nejsou vtažené dovnitř, nýbrž by měly být zpevněny kolem celého trupu rovnoměrně.

TIP: Sedy, lehy? Zapomeňte! Jak správně cvičit břicho a kde děláme chyby

Lze s vadným držením těla ještě něco dělat až v dospělosti, když se to v dětství neřešilo? Není už pozdě?

Pokud se jedná o funkční potíže a porucha funkce nezpůsobila prozatím porušení struktury (přetížení zádových svalů, oslabení hlubokého stabilizačního systému vedoucí k výhřezu ploténky), není pozdě. Cvičení musí být pravidelné a zaměřené na aktivaci hlubokého stabilizačního systému, nejlépe pod dohledem odborníka.

Myslíte SM systém?

SM systém je jen jedna z mnoha technik. Ovlivnit hluboký stabilizační systém můžete i se cvičením ve fitku na Bosu nebo Flowin, dobré cvičení je i Pilates, nebo fyzioterapeuti mají techniky jako Vojtova metoda, Brunkow, DNS od prof. Koláře – tyto techniky využívají postup „vývojové kineziologie“, které vznikly na základě pozorování miminek, jak se pohybují, a cvičení se pak aplikuje na dospělé.

Mgr. Iva Bílková

Vedoucí fyzioterapeut Fyziokliniky v Praze. Vystudovala obor Fyzioterapie na FTVS UK a dále obor se specializací na funkční poruchy pohybového aparátu. Zabývá se léčbou bolestí zad, kloubů, pracuje i s klienty po úrazech kostí, svalů a šlach. Věnuje se léčbě dospělých i dětí, včetně léčby pohybového aparátu nejmenších kojenců.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Psaní článků pro internetové magazíny se věnuje již od roku 2010. Na serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na zdravotní problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).