Hlavní navigace

Toto jsou nebezpečné koloběžky

8. 10. 2012

Sdílet

 Autor: www.coi.cz
ČOI varuje před dětskými koloběžkami, které jsou pro děti rizikové. Z 56 typů koloběžek neprošlo kontrolou 17 modelů, z nich pak pět koloběžek je velmi nebezpečných. Za jízdy praskají.

Česká obchodní inspekce (ČOI) se v jedné z kontrolních akcí zaměřila na dětské koloběžky.

„Nejsou-li dětské koloběžky bezpečné, hrozí jejich uživatelům nebezpečí vážného zranění hlavy, hrudníku, břicha nebo končetin, a to nejen následkem pádu, ale i uvíznutí nebo skřípnutí prstů či jiné tkáně,“ uvádí ČOI.

Inspektoři prověřili 56 typů koloběžek uváděných na trh téměř 80 distributory a zjistili, že 17 z nich nesplňuje podmínky pro uvedení na trh buď svými vlastnostmi, nebo nedostatečnými informacemi. Šest typů koloběžek, na nichž nebylo uvedeno povinné označení shody CE, podrobili znalci podrobnému posouzení bezpečnosti ve zkušebně. Prozatím jsou známy výsledky pěti z nich – všech pět propadlo.

1. Koloběžka Scuttle Bug

Tato koloběžka-odstrkovadlo neodpovídá požadavkům zákona, při laboratorních zkouškách byla zjištěna nedostatečná pevnost plastových dílů. Zarážka na jedné straně zajišťovacího mechanismu výrobku se při zkoušce ulomila a v důsledku toho došlo k jeho zborcení. Při zborcení hračky by mohlo dojít k vážnému poranění dítěte sedícího na sedle odstrkovadla, neboť po ulomení plastové části ztrácí dítě oporu rukou a padá přímo na zborcené odstrkovadlo a následně na zem.

2. Koloběžka Fashion Scooter

Odborný posudek potvrdil, že není bezpečná, neobstála ve zkoušce dynamické odolnosti. V důsledku toho může snadno dojít k pádu a ke zranění dítěte. Prodej tohoto výrobku byl zakázán, může však být stále v nabídce některých prodejců.

Příčiny nebezpečnosti:

 • Při zkoušce dynamické odolnosti praskl svár mezi vidlicí a trubkou systému řízení, čímž vznikly ostré hrany a hroty, a došlo také k poškození středu předního kola. Dále při této zkoušce došlo k ohnutí řídítek v místě jejich připojení ke kovové trubce systému řízení (viz foto).
 • Vzhledem k tomu, že tato dětská koloběžka nemá označení, že je určena pro děti s tělesnou hmotností do 20 kg, musí být vybavena brzdovým zařízením. Žádné brzdové zařízení koloběžka nemá.
 • Rukojeti na koloběžce mají odstupňované ukončení ø 24,9 – 32,2 a 36,2 mm, což nesplňuje požadavek příslušné technické normy, tj. ø minimálně 40 mm.

S ohledem na zjištěné nedostatky je více než pravděpodobné, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může dojít k vážnému poranění a úrazu dítěte.

3. Koloběžka Scooter

Při zkoušce pevnosti řídítek koloběžky došlo k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině a pásku držícího zadní kolo, což představuje pro dětské uživatele riziko vážného úrazu pádem přes řídítka, pokud by se vada projevila při jízdě. Koloběžka Scooter vykazuje i další odchylky od stanovených technických vlastností, které řadí tento výrobek mezi nebezpečné.

Příčiny nebezpečnosti:

 • Při zkoušce pevnosti řídítek došlo k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině, vznikly ostré hrany a hroty (viz foto).
 • Při této zkoušce pevnosti došlo také k prasknutí kovového pásku, držícího zadní kolo (viz foto).
 • Dále jsou ve sklopné části otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm (viz foto), rukojeti na koloběžce mají ukončení o ø 32,9 mm (požadavek ø minimálně 40 mm).
 • Průměr předního kola je 97,7 mm (požadavek alespoň 120 mm).

S ohledem na zjištěné četné nedostatky je více než pravděpodobné, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku, může dojít k vážnému poranění a úrazu dítěte. ČOI prodej koloběžky Scooter zakázala a následně distributor stáhl předmětný výrobek z trhu.

4. Koloběžka Scooter Spiderman

Také u koloběžky Scooter Spiderman došlo při zkoušce pevnosti řídítek k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině. Tento závažný nedostatek a další odchylky od normy řadí koloběžku k výrobkům, při jejichž běžném použití je velká pravděpodobnost vážného úrazu dítěte – pádem přes řídítka, pokud se vada projeví při jízdě. ČOI prodej koloběžky zakázala a následně distributor stáhl tento nebezpečný výrobek z trhu.

Příčiny nebezpečnosti

 • Při zkoušce pevnosti řídítek došlo k prasknutí skládacího mechanismu v místě připojení systému řízení k plošině, vznikly ostré hrany a hroty (viz foto).
 • Dále při této zkoušce došlo k vysmeknutí pohyblivého čepu z otvoru a k oddělení řídítek od zbytku koloběžky.
 • Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm, avšak nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm (požadavek pokud lze do mezery mezi pohyblivými prvky vsunout tyčinku o ø 5 mm musí být možné vsunout i tyčinku o ø 12 mm).
 • Rukojeti na koloběžce mají ukončení o ø 31,6 mm (požadavek ø minimálně 40 mm).
 • Průměr předního kola je 98,1 mm (požadavek alespoň 120 mm).

5. Koloběžka Xiong Hu

Ani pátý posuzovaný výrobek nevyhověl při laboratorním posouzení dynamické odolnosti.

Příčiny nebezpečnosti:

 • Při zkoušce dynamické odolnosti praskl skládací mechanismus v místě připojení systému řízení k plošině. Plošina se oddělila od systému řízení, čímž vznikly ostré hrany a hroty, a souběžně došlo k ohnutí trubky systému řízení (viz foto).
 • Ve sklopné části jsou otvory, do nichž lze zasunout tyčinku o ø 5 mm a nelze zasunout tyčinku o ø 12 mm. (Příslušná technická norma požaduje, že pokud lze do mezery mezi pohyblivými prvky vsunout tyčinku o ø 5 mm, musí být možné vsunout i tyčinku o ø 12 mm)
 • Rukojeti na koloběžce mají ukončení o ø 30,9 mm (požadavek ø minimálně 40 mm).
 • Průměr předního kola je 71 mm (požadavek nejméně 120 mm).

S ohledem na zjištěné nedostatky je více než pravděpodobné, že při běžném a předpokládaném způsobu užití výrobku může dojít k vážnému poranění a úrazu dítěte.

Česká obchodní inspekce prodej koloběžky Xiong Hu zakázala a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhl předmětný výrobek z trhu.

Přečtěte si: Pět nejčastějších jedovatých předmětů – vede nádobí a kosmetika

Česká obchodní inspekce upozorňuje spotřebitele, že přes přijatá opatření může být některá z nebezpečných koloběžek stále v nabídce na trhu, nebo ji mohou mít lidé doma. Tyto výrobky představují pro děti značné zdravotní riziko.

Zdroj a další informace lze získat na internetových stránkách ČOI www.coi.cz.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).