Šťastný jako důchodce

Vědci opět něco zjistili… Teď je to „objev“, že staří lidé jsou šťastnější než ti mladší. Alespoň to prý platí pro americké penzisty. Jak je tomu u nás? A jak to souvisí s holením?

Podle nejnovějšího výzkumu vědců z americké Stanfordské univerzity se nemáme stáří obávat, ba naopak, máme se nač těšit. Staří lidé jsou prý v porovnání s mladšími věkovými skupinami vyrovnanější a spokojenější. Tedy alespoň v USA.


Autor: SXC

Profesorka psychologie Laura Carstensenová zkoumala po dobu deseti let skupinu 180 lidí ve věku od 18 do 94 let, muže i ženy. Ti dostali pager a měli za úkol na vyzvání, v náhodnou dobu během dne, vyplnit dotazník týkající se jejich aktuálních emocí. Testování trvalo týden a opakovalo se vždy znovu po 5 letech. S přibývajícími roky obsahovaly dotazníky méně negativních a více pozitivních emocí. Doktorka Carstensenová tvrdí, že starší lidé jsou celkově vyrovnanější, což pramení z uvědomění si křehkosti života a vlastní konečnosti.

Ani Babička nebyla laskavá stařenka

Bylo by hezké moci výsledkům studie věřit, protože by odpovídaly jakémusi ideálu dospívání, zrání a stárnutí:

V mládí je člověk dezorientovaný záplavou hormonů a hledá místo ve společnosti.

V dospělosti se realizuje v práci nebo ve výchově dětí, své místo už má, zná svět i sám sebe a zbavuje se vlastní nejistoty.

Starý člověk už má zkušenosti, které může předat mladší generaci, a protože už má nadhled a ví, že mu nezbývá tolik času, nehoní se za pozlátkem a cení si jiných hodnot. Smiřuje se se svým životem, nelituje už svých chyb ani starých křivd, vzpomíná spíš na to dobré a má pochopení pro druhé. Takový je ideál moudrého starého člověka asi ve všech kulturách. Najdeme jej v literatuře od indických Véd, japonských románů až po Babičku Boženy Němcové.

Ale stejně jako skutečná babička nebyla zdaleka tak laskavá a chápavá žena (a z našeho hlediska vlastně nebyla ani stará), má každodenní realita k ideálu někdy velmi daleko. Alespoň u nás v Česku určitě. 

Čtěte téma: Proč vlastně nadáváme na mládež?

Důchodci mají rádi zkaženou mládež. Zvyšuje jejich sebevědomí v době kultu mládí.

Senioři – odložený šrot?

Minulý režim způsobil faktický rozpad rodiny: péči o děti a důchodce převzal stát, což je z hlediska rodinných vztahů morální hazard. Proč bychom se o dědečka starali my, když se o něj postarají „oni“; je to přece jejich povinnost.

Oproti zemím, kde rodina tradičně funguje, se dnes naši senioři odložení ve špitálech, LDNkách a domovech důchodců cítí jako nepotřebný šrot. Podle výzkumů pražského Gerontologického centra trpí depresí až 46 % starých lidí pobývající v léčebnách a ústavech, což se s představou spokojeného stáří rozhodně neshoduje.

Celkově onemocní depresí každý desátý, a podle některých statistik dokonce každý pátý senior! Jen zlomek se s ní ale skutečně léčí, většina depresivních důchodců obchází lékaře a stěžuje si na různé tělesné obtíže. Lékaři často nepoznají, že skutečnou příčinou oněch neduhů jsou smutek, strach a osamělost, jak potvrzuje doktor Jiří Konrád (Stáří a deprese, www.deprese.com).

Čtěte téma: Proč se nestaráme o svoje umírající? A kdo se postará o nás?

Smrt jsme vytěsnili. Umíráme v ústavech, přestože si všichni přejeme zemřít doma a mezi svojí rodinou. 

Šťastní senioři?


Autor: SXC

Ne že by americká společnost byla zrovna pospolitější nežli ta naše, ale američtí senioři mají jednu výhodu: Pokud nepocházejí z nejnižších vrstev, obvykle mají na důchod něco našetřeno a po letitém pracovním zápřahu si mohou konečně užít cestování, společenských akcí a koníčků, na které jim dosud nezbýval čas. Jsou-li méně pohybliví, mohou si zaplatit kvalitní péči přímo doma a zůstat tak ve svém přirozeném prostředí, ať už mezi rodinnými příslušníky nebo přáteli.

Nutno také říci, že američtí důchodci, tedy ti, kteří se důchodu dožijí, mají obvykle aktivnější a zodpovědnější přístup k vlastnímu zdraví i životu a nečekají, že vše zařídí někdo jiný. Celkově lze aktivní přístup k vlastní tělesné i duševní kondici považovat za faktor, který významně ovlivňuje délku a kvalitu lidského života.

„Americké průzkumy ukázaly, že starší muži, kteří se pravidelně holí, žijí déle než ti, kteří na sebe nedbají,“ říká MUDr. Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra v Praze („Mrzoutství“, deprese a depresivní ladění ve stáří, www.deprese.com).

Dost možná si výzkum zaplatila firma na výrobu holicích strojků, ale i tak na tom něco je.

Čtěte téma: Zvoní u vašich rodičů podvodník?

Senioři patří mezi časté oběti podvodníků všeho druhu. Jak tomu můžete zabránit?

Odkazy:
Aktuálně.cz: Těšte se na stáří, naplní vás štěstí, doporučují vědci
News.bbc.co.uk: People get happier as they age
Zdn.cz: Deprese ve stáří