Hlavní navigace

Spánková paralýza: Větší hrůzu jste nezažili

26. 4. 2019

Sdílet

Stalo se vám někdy, že jste se bezprostředně po usnutí nemohli ani pohnout, vnímali neskutečný děs, případně slyšeli různé zvuky nebo viděli kolem postele postavy? Tento mezistav mezi spánkem a bděním se nazývá spánková paralýza. Každý, kdo ji zažil, si přeje jediné – okamžitě se z této noční můry probudit.

Spánková paralýza se popisuje jako spánková porucha, která se projevuje u každého trochu jinak, přesto mezi shodné znaky patří především charakteristická strnulost a velký děs. Intenzivní strach, jaký jste ještě nezažili.

Dochází k ní nejčastěji po usnutí, tedy v době, kdy přirozeně nastává přechod mezi jednotlivými stavy vědomí, čili mezi bdělým stavem a spánkem. Co tento stav způsobuje a jak mu můžeme předejít? Jak se ke spánkové paralýze staví věda a ezoterické nauky?

REM spánek a vědomé snění

Víme, že během spánku se střídají dvě spánkové fáze – REM a non-REM fáze. U novorozeného dítěte tvoří REM spánek asi padesát procent z celkové doby spánku, s přibývajícím věkem toto procento klesá. Pro REM spánek je charakteristická zvýšená mozková aktivita, rychlé pohyby očních víček, velké množství pestrých snů i takzvané lucidní neboli vědomé snění, ve kterém si uvědomujeme, že spíme. Jedná se v podstatě o stav, kdy je mozek schopen produkovat myšlenky nebo zpracovávat obsahy z nevědomí.

Fyzická aktivita je naopak utlumená a tělo není schopné pohybu. Možná i proto, aby při tom velkém množství mozkových podnětů třeba někam neuteklo. Z tohoto stavu lze člověka poměrně snadno probudit a také si po probuzení dokáže vybavit většinu snů.


Autor: Depositphotos.com

Snění může být nádherné i děsuplné

Pro non-REM spánek je naopak typické to, že je mozek v útlumu. Je to hluboký spánek, ve kterém člověk o sobě vůbec neví, obtížně se probouzí a po probuzení se musí nejprve vzpamatovat. V této fázi se také zdají různé sny, ale je jich méně a jsou obtížně zapamatovatelné. Fyzické tělo je ale schopné pohybu, svaly ovládané vůlí nejsou v hluboké relaxaci, proto v této fázi někdy dochází k náměsíčnictví nebo k nočním děsům, při nichž se člověk může pohybovat.

Náměsíčnost a noční děsy

Pro náměsíčnost je příznačné to, že člověk skutečně může pochodovat po místnosti, ale je v hlubokém spánku a vůbec si to neuvědomuje. Po probuzení si zpravidla ani nic nepamatuje.

Spánková paralýza:

  • stav mezi spánkem a bděním,
  • často doprovázený halucinacemi a pocitem intenzivního strachu,
  • mozek si částečně uvědomuje realitu, ale nedokáže ji odlišit od snu a podvědomí,
  • člověk nedokáže ovládat svaly, takže má pocit ochrnutí, není schopen ani používat hlasivky,
  • jakýmsi opakem je náměsíčnost.

Noční děsy, které nemají nic společného s běžnými nočními můrami, se objevují také v této spánkové fázi a projevují se tím, že vyděšený člověk sebou různě škube, prudce rozhazuje rukama, sténá nebo i bojuje s neviditelným nepřítelem, protože pohyb těla je plně umožněn.

Vysvobozením je pro něj probuzení, proto naleznete-li svého spolunocležníka v tomto stavu, snažte se jej probudit. Ačkoli vám to zřejmě dá velkou práci, prokážete mu tím dobrou službu. Po probuzení sice bude chvíli zmatený, většinou však hned znovu usne pokojným spánkem a ráno nebude vůbec o ničem vědět.

Kdy dochází ke spánkové paralýze?

Spánkovou paralýzu můžeme také vysvětlit jako zaseknutí se ve stavu, kdy člověk usíná, mozek je ve zvýšené aktivitě, ale tělo se nemůže hýbat. Jde tedy o jakýsi prudký nástup REM fáze, ve které si uvědomujeme, že spíme, a proto se z ní i dokážeme vědomě probudit.

Ke spánkové paralýze dochází častěji u dospívajících a mladistvých, možná je to způsobeno i tím, že ve větší míře popíjejí alkohol a experimentují s drogami nebo chodí spát pozdě v noci. Více případů bývá zaznamenáno při usínání v poloze na zádech, při uložení se ke spánku v pozdních nočních hodinách nebo nad ránem, po požití alkoholu a drog, při psychických poruchách nebo větším stresu a duševním vyčerpání.

Projevila se u vás někdy spánková paralýza?

Celý krajně nepříjemný stav trvá poměrně krátkou dobu, kterou však nedokážeme přesně rozpoznat, protože spíme a naše vnímání času je zkreslené. U někoho může trvat déle, anebo se z nějakého důvodu opakovat častěji. Časté sluchové a zrakové halucinace nikomu nepřidávají na klidu. Někteří lidé slyší, jak na ně někdo volá nebo hraje rádio od sousedů, i když je ve skutečnosti samozřejmě ticho. Lze se také setkat s šeptáním či ševelením, různými hlasy a podobně. Mezi zrakové halucinace patří vidění různých přízraků, duchů a postav v nejbližším okolí postele, anebo jiné zaznamenání jejich přítomnosti. Ať už tedy vnímáme cokoliv, z čistě vědeckého pohledu se jedná o záležitosti lidského mozku.

Jak předejít spánkové paralýze:

  • snažte se vyvarovat stresu a choďte spát přibližně ve stejnou dobu,
  • neusínejte v poloze na zádech nebo s hlavou vysoko podloženou polštáři,
  • nepijte před spaním alkohol a neužívejte návykové látky,
  • pokud se vám na daném místě nespí dobře nebo trpíte chronickými zdravotními problémy či míváte podivné vjemy, rozhodně si přestěhujte postel nebo se poraďte s člověkem, který se zabývá geopatogenními zónami, psychosomatikou a čištěním prostoru od nežádoucích energií,
  • nejezte před spaním těžká jídla, zejména smažené pokrmy, maso a uzeniny; vyhněte se nejhorším potravinám před spaním:

Brána do jiných světů

Spánková paralýza se v minulosti vysvětlovala různě. Ať už šlo o posedlost zlými duchy, nebo čarodějnicí, zabírala modlitba nebo vědomá snaha o okamžité probuzení. Někdy pomohlo i přemístění postele, protože k paralýze docházelo třeba jen na konkrétních místech, například tehdy, když člověk spal mimo domov.

Z ezoterického pohledu mohou být halucinace během spánkové paralýzy skutečnými vjemy, neboť při tomto stavu dochází ke změněnému stavu vnímání. Citlivější jedinci, mladí lidé nebo lidé ovlivnění návykovými látkami se mohou velmi snadno dostat do kontaktu s různými bytostmi nebo duchy. Takto je též možné vysvětlit paralýzu na jiném místě než tam, kde člověk běžně usíná, protože se zohledňuje vliv geopatogenních nebo psychosomatických zón. Jedná se tedy o místa, na kterých se obecně špatně spí, protože jsou zde přítomny různé nežádoucí energie, ať už kvůli spodním proudům, nebo třeba proto, že zde někdo například tragicky zahynul.

Lucidní snění a astrální cestování

V neposlední řadě je spánková paralýza předstupněm lucidního snění a astrálního cestování, při němž ve spánku duše opouští tělo a cestuje na libovolná místa. K těmto jevům dochází v průběhu REM spánku, mozek je tedy plně aktivní a snění je proto vědomé.

Možná už se vám někdy stalo, že jste si ve snu uvědomovali, že spíte a zkoušeli jste létat nebo navštěvovat různá místa. Někteří lidé popisují, jak jejich snové tělo z výšky shlíží na své fyzické tělo, které vidí spát v posteli. Po překonání strachu a strnulosti je možné někdy k takovému stavu dojít.

Co je to spánková paralýza?
Spánková paralýza, nebo také spánková obrna, je stav mezi bdělostí a spánkem, kdy si mozek částečně uvědomuje realitu, ale zároveň ji nedokáže odlišit od snů. Pro tento jev, který se řadí mezi spánkové poruchy, jsou typické vizuální i sluchové halucinace, které pacienti vnímají jako skutečné, zatímco je jejich tělo naprosto paralyzováno a neschopno jakékoli akce. 
Kdy ke spánkové paralýze dochází? 
Ke spánkové paralýze dochází nejčastěji během REM fáze spánku, což je doba, během které zpravidla sníme. Obtíže se pravidelněji vyskytují u dospívajících a mladistvých jedinců, přičemž větší pravděpodobnost spánkové paralýzy mají ti, kteří experimentují s drogami a alkoholem. Obecně je nejvíce případů spánkové paralýzy zaznamenáváno při usínání či těsně před probuzením. 
Proč se během spánkové paralýzy nemůžeme hýbat?
Během REM fáze spánku jsou mozkem do těla uvolňovány látky, které tlumí funkci svalstva ovládaného vůlí, čímž se zamezuje převádění pohybu ze snu do reality. Jinými slovy, pokud se nám zdá, že běháme, mozek pomocí těchto látek zařídí, abychom běh během spánku skutečně neprovozovali. Ke spánkové paralýze pak dochází v momentě, kdy se během této fáze náhle vzbudíme, protože zatímco tělo je vzhůru, mozek zůstává v paralýze.
Jak spánkové paralýze předejít? 
Stoprocentní prevence neexistuje, odborníci však doporučují vyvarovat se stresu a chodit spát vždy v přibližně stejnou hodinu. Je dobré neusínat v poloze na zádech s hlavou vysoce podloženou polštáři, nepít před spánkem alkohol a neužívat návykové léky. Snažte se také zdržet konzumace těžkých jídel bezprostředně před usnutím, a pokud se vám na nějakém místě špatně spí, přestěhujte postel jinam. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).