Hlavní navigace

Jak poznáte, že je náměsíčný

5. 2. 2019

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Člověk trpící náměsíčností nebloudí s předpaženýma rukama a zavřenýma očima, jak to vídáme v komediích. Somnambulismus není nemoc v pravém slova smyslu, ale patologický stav, kdy část člověka jakoby spí a část bdí. Může být velmi nebezpečný. Zejména pokud budete náměsíčníka budit.

Náměsíčnictví, náměsíčnost, odborně somnambulismus, patří mezi tzv. parasomnie – poruchy spánku. Shrnuje aktivity obvyklé v bdělém stavu, jež však náměsíčník činí ve spánku. Neuvědomuje si, co dělá, neví o nich a nepamatuje si jejich průběh po probuzení.

Výběr možných činů nabízí somnambulismus vskutku široký.

Náměsíčný obvykle nebloudí s předpaženýma rukama

Při náměsíčnictví si lze pochutnat na jídle, vykoupat se, procházet se, a to oblečený nebo nahý. Zatancovat si také můžete. Popsáno je i řízení auta, jízda na kole apod. Je možné posadit se na lůžku, vstát z něj a chodit. Dotyčný se může vrátit, nebo zůstat na jiném místě. Lze provádět automatické činnosti, namátkou oblékat se, jít na WC, ovšem i vykonat potřebu jinde.

Pozoruhodným příbuzným náměsíčnosti je náhle vzniklé, někdy jakoby děsivé probuzení spojené s nevědomým posazením se na lůžku a chvilkovou zmateností. Stavu se říká „zmatené vyburcování“.

Dotyčný neví, kde je, a první chvíli mu není jasné, zda sní, či bdí. Nebezpečný tento stav není. O dalších nočních patáliích se dočtete v článku Noční můry a noční děsy nejsou totéž.

Oči jsou otevřené, pohled jakoby upřený kamsi daleko přes osoby, které spící potká, či předměty, které má v cestě. Pokud komunikuje, působí zmateně. Na otázku obvykle odpoví.

Může poněkud připomínat Golema z Císařova pekaře – agresivní chování jako by nebylo cílené, spíše automatické a neosobní. Nejčastěji se projevuje ještě před půlnocí, magie blížící se „hodiny duchů“ přispívá k romantickým představám o této poruše.

Je náměsíčný nevinen?

Jsou popsány i trestné činy včetně vraždy přičítané somnambulismu. Možné je i sexuální násilí. Pokud vám hrozí tzv. odchod do tepláků pro násilný trestný čin a hodláte se bránit stylem „Já za nic nemohu, to jsem byl náměsíčný,“ mám pro vás dvě zprávy. Nejprve tu dobrou: Náměsíčnictví, zejména ex post, prakticky nelze dokázat, ovšem ani vyvrátit. Druhá zpráva je špatná. V souvislosti s velmi sledovaným procesem, v němž šlo o vraždu, vznikla v USA rozsáhlá debata na téma právní zodpovědnosti takto postižených. Závěr zní:

Čin může být bezděčný, neúmyslný, pokud je zaměřen proti neznámé osobě. To zejména pokud takový člověk se pokusil náměsíčníka probudit nebo vyrušil. Jestliže mezi agresorem a obětí byly příbuzenské nebo i jinak osobní vztahy, případně hrál roli i alkohol, pak pozor! Zproštění viny je nepravděpodobné. Zázraky se, jak známo, dějí jen jednou. Američan, který údajně náměsíčný sedl do auta, odjel, zaparkoval před domem rodičů manželky, zavraždil tchyni a pokusil se zavraždit i tchána, byl vynikajícím právníkem v druhé polovině minulého století tzv. vysekán z těžkého obvinění. Dnes – zejména pokud by nešlo o tchyni zcela cizí, neznámou – by již takové štěstí neměl.

Pozor, nikdy nebudit!

Většinou tu nejde o život. Objevují se vcelku nenápadné pohyby či aktivity. Když na scéně „náměsíčnil“ Vlasta Burian, kráčel strnule, oči zavřené s rukama nataženýma před sebe. Diváci padali smíchem, leč šlo spíše o parodii než obraz reality onoho onemocnění.


Autor: Depositphotos.com

Pozor, nebudit! Člověka trpícího náměsíčností raději jemně doprovoďte do postele.

Pro „zdravotní osvětu v roce raz dva“ šlo o velmi oblíbené téma. Její bezpečnostní doporučení platí v podstatě dodnes. Zamknout dveře ložnice, klíč ukrýt tak, aby nebyl snadno dostupný, zajistit okna, aby nešla lehce otevřít, rozhodně je nenechávat v noci otevřená. Postižený by neměl mít možnost kráčet po schodech. Dostupné by pro něj neměly být žádné ostré předměty. Pozor, nebudit! Spíše klidně a jemně doprovodit znovu na lůžko a uložit ke spánku.

Poměrně populární bylo téma týkající se náměsíčnosti a ohně. Ať již v souvislosti se zapalováním, nebo s manipulací s již hořícím ohněm v kamnech. Teoreticky vzato zde nelze rizika vyloučit. Seriózní doklady o požárech založených náměsíčníky k dispozici nikdy nebyly. Osvícení lékaři hovořili v oné souvislosti o „dryáčnickém strašení“.

Dnes máme v tomto směru pro strach uděláno. Nicméně tragédie – zejména spojené s pádem z okna ložnice – dokumentovány byly. Ne vždy je snadné odlišit, co je následek náměsíčnictví a co je spíše důsledek panické poruchy.

Kdo bývá náměsíčný

Výskyt náměsíčnictví je pravděpodobnější u lidí prožívající masivní stres, u osob s tzv. nižší frustrační tolerancí – tj. u těch, kteří nejsou odolní vůči stresovým momentům, u osob úzkostných. Může souviset s primárně obluzeným vědomím, ať již alkoholem, drogami včetně některých léků, nebo vysokou horečkou. Vliv může mít i zcela prozaický plný močový měchýř. Pozor i na syndrom spánkové apnoe. Tj. chrápání doprovázené krátkodobými zástavami dechu.

V souvislosti se somnambulismem bylo možno v minulosti narazit na zcela nečekané. MUDr. Plzák mi kdysi vyprávěl, že na kterési přednášce zmínil jako jednu z možných příčin onoho stavu i narušení životosprávy spojené s prací na směny. Přišla na něj stížnost, neb tím údajně cynicky narušoval pracovní úsilí našeho lidu. Inspirován touto vzpomínkou, hledal jsem na internetu mezi možnými příčinami a hle… I dnes je tam uvedena zmínka o možných obdobných důsledcích směnného provozu. (Ostatně: Práce na směny škodí zdraví, varuje specialista prof. Tuček.)

Mezi perličky spojené se somnambulismem patří fakt, že se dosti často může objevit například na služebních či obchodních cestách, zejména pokud jsou spojeny se stresem, zvýšenou konzumací alkoholu a nezvyklým denním režimem. Naopak jen opravdu zcela výjimečně byl tento stav zaznamenán v tzv. spánkových laboratořích. Tj. ve zdravotnických zařízeních, kde spíte napojeni na přístroje.

Jisté je, že náměsíčnictví nemá nic společného se sny. Jejich doménou je tzv. REM fáze spánku. Somnambulismus se objeví v opačné tzv. non-REM fázi.

Nejde o nemoc v pravém slova smyslu. Je to patologický spánkový stav s možnými, značně nebezpečnými důsledky. Přesněji řečeno jde o poruchu řízení spánku a bdění, zatímco některé systémy jsou ve stavu bdělosti, jiné zůstávají ve spánku.

Nejčastější výskyt je u dětí ve věku od 6 do 12 let, uvádí se 30 % z celkového počtu postižených. Pokud náměsíčnost přetrvá do dospělosti, vzniká často z důvodů mimořádného stresu, například v období velké úzkosti, deprese i pro požívání drog nebo používání některých hypnotik. Příčinou vzniku může být i již zmíněná práce na směny, respektive noční práce.

Někdy se náměsíčnost může stát chronickou poruchou, ale u dětí může jít i o přechodnou, vývojovou poruchu spánku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

PhDr. Tomáš Novák – poradenský psycholog, autor řady článků a knižních publikací.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).