Hlavní navigace

Kam jít, když špatně spíte

Sdílet

 Autor: Copyright © 123RF Stock Photos
Aktualizováno 13. 2. 2018 16:54
Poruchy spánku mohou mít různou podobu: nespavost, chrápání, špatné usínání… Se všemi poradí ve spánkové laboratoři a poradně pro poruchy spánku. A spát u vyšetření nemusíte.

Poruchami spánku trpí alespoň občasně více než třetina evropské populace. A to je pádným důvodem, proč jsou poruchy spánku velmi aktuálním tématem. Naštěstí existují specializovaná pracoviště, která se přímo touto problematikou zabývají.

Osm druhů poruch spánku


Autor: Copyright © 123RF Stock Photos

Poruchy spánku se mohou projevovat různě – třeba nespavostí nebo nočními můrami

Spánková laboratoř je místo, kde se dají diagnostikovat poruchy spánku a bdění. Podle mezinárodní klasifikace poruch spánku rozlišujeme osm základních skupin těchto poruch:

 1. Insomnie (nespavost)
 2. Poruchy dýchání ve spánku
 3. Hypersomnie (zvýšená spavost)
 4. Poruchy cirkadiánního rytmu – patří zde například tendence k časnému vstávání, tendence k pozdnímu usínání, porucha střídání spánku a bdění a jiné
 5. Parasomnie – například noční můry, noční povzdechy, náměsíčnost, probuzení se zmateností, syndrom nočního ujídání a další
 6. Abnormální pohyby ve spánku – skřípání zubů, syndrom neklidných nohou a jiné
 7. Izolované příznaky – dlouhospáči, krátkospáči, chrápání,…
 8. Ostatní – onemocnění spánku, nezařaditelná jinam do klasifikace poruch spánku, avšak reálně existující, založená na psychiatrické či behaviorální okolnosti.

Všemi výše uvedenými skupinami poruch se zabývá i Centrum pro poruchy spánku při nemocnici v Českých Budějovicích. Jaké potíže tu řeší nejčastěji? „Spektrum diagnóz je poměrně rozličné, podle četnosti bych vyjmenoval: zástava dýchání ve spánku, nespavost, periodické pohyby končetin ve spánku, poruchy přesdenní bdělosti, zvýšená noční spavost, abnormní chování ve spánku neboli parasomnie,“ říká MUDr. Pavel Dohnal, odborný garant centra.

Našli jste mezi jmenovanými poruchami spánku některou, která se vyskytuje i u vás? A jak vůbec člověk pozná, že by měl jít na vyšetření do spánkové laboratoře? „Pokud má poruchu spánku či bdění, kterou by chtěl odstranit či alespoň korigovat,“ odpovídá jednoduše lékař.

Jak probíhá zdravý spánek

 • Zdravý člověk usíná maximálně do 30 minut.
 • Jsou dva druhy spánku: NREM – osvěžující spánek a REM – spánek důležitý pro ukládání paměťových stop.
 • Stadia spánku se opakují v cyklech 3–5× za jednu noc.
 • Spánek má mít cyklické uspořádání a přiměřený podíl jednotlivých stadií spánku:
 • Nejdříve usínáme mělkým spánkem – stadium NREM 1.
 • Následující stadium NREM 2 tvoří přechod mezi mělkým a hlubokým spánkem.
 • Hluboký spánek je reprezentován stadii NREM 3 a 4, souhrnně označovanými delta spánek. Delta spánek je nezbytný k osvěžení a regeneraci organismu.
 • Spánkový cyklus u zdravého spánku je zakončen REM spánkem.
 • Délka celého cyklu od začátku prvního stádia NREM až po ukončení REM je asi 60–120 minut.
 • Průměrné trvání spánku je 6–9 hodin.

Více: Vyspěte se dorůžova

Jak to chodí v poradně pro poruchy spánku?

Musí mít pacient doporučení praktického lékaře, když se chce nechat vyšetřit ve spánkové laboratoři? Je vyšetření hrazeno pojišťovnou?


Autor: SXC

Zdravý spánek není samozřejmost – poruchy spánku trápí až třetinu populace

„Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami (kromě Vojenské zdravotní pojišťovny). Pacient se může po telefonické konzultaci přihlásit do poradny pro poruchu spánku sám, odkud je eventuálně doporučeno vyšetření ve spánkové laboratoři,“ uvádí Pavel Dohnal a dále popisuje postup při vyšetření ve spánkové laboratoři: „Pacientovi přiložíme na tělo čidla, jejichž pomocí monitorujeme dle potřeby proud vzduchu před ústy a nosem, dýchací pohyb hrudníku, břicha, elektrofyziologické vyšetření mozku – elektroencefalogram, vyšetření očních pohybů – electrooculogram, svalové napětí svalstva brady, svalstva dolních končetin – elektromyografie, vyšetření okysličení krve – saturogram, videomonitorace.“

Konkrétní druh léčby je spojen s charakterem poruchy, kterou lékaři zjišťují pomocí konzultace v poradně pro poruchy spánku. Následně může být přesněji zacílen druh vyšetření i samotná léčba. Opomenutí některého z aspektů poruchy spánku může výrazně zkomplikovat navrhovanou léčbu.

TIP: Chrápání není nemoc, ale na nemoc upozorňuje

„V laboratoři vyšetřujeme, léčíme v poradně. Podle typu poruchy spánku nabízíme adekvátní pomoc, u zástavy dechu léčbu přístrojem na přetlak vzduchu v horních cestách dýchacích (CPAP – conitinous positive airway pressure), v jiných případech nastupuje buď odborná konzultace nebo farmakologická léčba,“ vysvětluje lékař.

Některé poruchy spánku jsou jen přechodné, zpravidla se vážou na nějaké psychické nebo tělesné onemocnění, avšak jiné poruchy spánku a bdění jsou samy o sobě natolik závažné, že mohou způsobit i kritickou újmu na zdraví. V první řadě hrozí postižení srdce a mozku. Obzvláště nebezpečné pak mohou být různé kombinace třeba i několika poruch spánku.

Akreditovaná centra diagnostiky a léčby poruch spánku: 

 • Centrum pro poruchy spánku a biorytmů FN Hradec Králové
 • Centrum pro dýchání a spánek FN Plzeň
 • Centrum pro léčbu a diagnostiku poruch spánku a bdění FN Brno
 • Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava
 • Centrum pro poruchy spánku a bdění VFN Praha
 • Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • Laboratoř spánkové medicíny FN Olomouc
 • Spánková poradna a laboratoř Inspamed, Praha
 • Centrum pro dýchání a spánek v Saském Švýcarsku
 • Centrum pro poruchy spánku Na Homolce
 • Centrum pro poruchy spánku u dětí, Klinika dětské neurologie UK 2.LF a FNM, Praha Motol
 • Spánková laboratoř Psychiatrického centra Praha

Akreditované spánkové laboratoře:

 • Spánková ambulance Nemocnice Jihlava, p.o.
 • Spánková laboratoř Benešov, Nemocnice Rudolfa a Stefanie
 • Spánková laboratoř KN Liberec, a.s.
 • Spánková laboratoř 1.LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • Spánková laboratoř 2.LF a FN Motol
 • Spánková laboratoř Nemocnice Třebíč
 • Laboratoř pro poruchy dýchání ve spánku FN Bulovka
 • Spánková laboratoř, Plicní oddělení, nemocnice Břeclav

 Zdroj: www.sleep-society.cz

Autor článku

Psaní článků pro internetové magazíny se věnuje již od roku 2010. Na serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na zdravotní problematiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).