Hlavní navigace

Nabízejí pilulky pro domácí přerušení těhotenství. Není to bezpečné

7. 2. 2018

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Přestože interrupce je u nás legální, ženy se přesto někdy snaží o přerušení těhotenství doma. Na internetu lze nyní koupit neregistrované pilulky, odborníci před nimi varují.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje veřejnost na protiprávní internetové nabídky k umělému přerušení těhotenství. Jedná se o prodej setů obsahujících neregistrované léčivé přípravky; tyto pilulky jsou určené k vyvolání potratu v domácích podmínkách.

Druhy potratů v ČR:

 • Samovolný potrat: spontánní vypuzení plodu z dělohy před ukončením 22. týdne těhotenství.
 • Miniinterrupce: jedná se o umělé ukončení těhotenství prováděné vakuovou aspirací. Tato metoda je pro ženu šetrnější a lze ji provést v raném stadiu těhotenství, tj. do 7. týdne u prvorodičky a do 8. týdne u druhorodičky.
 • Jiná legální umělá přerušení těhotenství: legální ukončení těhotenství jinou metodou než miniinterrupcí do 12. týdne, u zdravotních důvodů do 24. týdne těhotenství. Po uplynutí 12 týdnů těhotenství lze uměle přerušit těhotenství, jen je-li ohrožen život ženy nebo je prokázáno těžké poškození plodu nebo že plod je neschopen života. Nepatří sem ukončení mimoděložního těhotenství.
 • Ostatní potraty: tj. potrat, který si žena přivodila sama nebo potrat provedený či iniciovaný nedovoleně jinou osobou – jedná se převážně o tzv. kriminální potraty.
 • Mimoděložní těhotenství: umělé ukončení mimoděložního těhotenství. Vzniká při uhnízdění oplodněného vajíčka mimo dělohu, většinou ve vejcovodu, popř. též ve vaječníku či dutině břišní.
 • Od poloviny roku 2014 se k provedení umělého přerušení těhotenství používá i tzv. potratová pilulka, která se aplikuje ve zdravotnických zařízeních lůžkového typu obvykle v raném stadiu těhotenství.

Zdroj: Národní zdravotnický informační systém

Nabídky, které se nyní objevují na internetu, jsou zpravidla ve slovenštině a jsou cílené na ženy v České a Slovenské republice. Podle SÚKL se v nich jedná o kombinace neregistrovaných léčivých přípravků deklarujících přítomnost látek mifepriston a misoprostol.

„Subjekty nabízející tyto přípravky nejsou oprávněné zacházet s léčivými přípravky. Takto nabízené léčivé přípravky se pohybují mimo regulovanou distribuční síť, jejich zdroj je pochybný a nelze u nich zaručit správnou kvalitu, jakost a účinnost,“ varují odborníci.

Galerie: I takhle se padělají léky

Domácí použití je rizikové

Obě zmíněné látky – mifepriston a misoprostol – se při farmakologické metodě ukončení těhotenství (v České republice je jejich podání schváleno do ukončeného 7. týdne těhotenství) podávají vždy ve zdravotnickém zařízení po podrobné gynekologické prohlídce. Jejich podání může být provázeno závažnými nežádoucími účinky, které při včasné zdravotnické intervenci mohou být minimalizovány bez jakýchkoliv dalších následků. 

Pokud si však žena sama naordinuje a zakoupí přes internet uvedenou kombinaci látek k provedení nelegálního potratu, riskuje vážné poškození vlastního zdraví, a to z několika důvodů:

Rizika umělého přerušení těhotenství doma

 • Žena sama nemůže posoudit svůj zdravotní stav s ohledem na možné zdravotní překážky. Pokud se u ní vyskytuje např. kardiovaskulární riziko, porucha jater či ledvin, určitý typ krevní skupiny, hypersenzitivita, vrozené onemocnění krve či má jizvy v děložní svalovině, neměla by farmakologické ukončení těhotenství vůbec podstoupit z důvodu ohrožení svého života.
 • Stejně tak žena sama nemůže rozeznat, zda se u ní nejedná o mimoděložní těhotenství. V takovém případě může podání této kombinace látek mít pro ženu vážné zdravotní následky.
 • Po internetu zakoupený léčivý přípravek nemusí obsahovat deklarované léčivé látky či jejich správné množství – hrozí tak zvýšené riziko výskytu nežádoucích reakcí či nedostatečné odloučení a vypuzení embrya, které je následně nutno řešit chirurgicky v celkové anestezii. To pak může mít za následek snížení schopnosti otěhotnět, tedy i v případě, kdy by si to žena přála.
 • Použití jiných režimů podávání (tj. odlišných od toho, který byl v klinických studiích odzkoušen a poté schválen) této kombinace látek opět výrazně zvyšuje nebezpečí selhání farmakologické metody ukončení těhotenství nebo může zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků, jako je masivní krvácení, výrazné děložní stahy až křeče, úporné zvracení, nevolnost, vznik infekce.
 • Zvracení po podání jedné z látek může vést ke snížené účinnosti a je v takovém případě doporučeno užít perorálně novou tabletu. Tu však žena, která si objednala určený počet tablet přes internet, nemůže mít, a tudíž riskuje neúplné vyloučení embrya spojené se závažnými komplikacemi či nedostatečný účinek spojený s pokračujícím těhotenstvím.
 • V souvislosti s neschváleným způsobem ukončení těhotenství (zavedením misoprostolu do pochvy) byly hlášeny smrtelné či život ohrožující případy toxického a septického šoku, infarktu myokardu a těžké hypotenze.

SÚKL se obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí informace v případě, že se s podezřelou nabídkou na léčivý přípravek na českém trhu setkají, a to elektronicky na adresu infs@sukl.cz nebo prostřednictvím internetového formuláře.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).