Hlavní navigace

O změnu pohlaví žádá stále více lidí

20. 12. 2019

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Dívky se častěji cítí jako chlapci než naopak. Případů transsexuality přibývá, upozorňují odborníci. Podívejte se na pravidelný přehled novinek z akademického světa.

Přeměna pohlaví je náročný proces. Duševně nemocní by namísto hospitalizace měli častěji být v komunitních centrech. Transplantace bijícího srdce. Mohla by se rakovina léčit jenom tak, že bychom buňkám nádoru bránili v migraci? Přinášíme pravidelný přehled novinek akademických institucí, které se vztahují ke zdravotnictví, výživě a souvisejícím tématům.

Žádat o změnu pohlaví lze až po dvou letech

Sexuologické oddělení FN Brno zaznamenává v posledních letech stále vzrůstající počet diagnóz poruch pohlavní identity, tedy osob, které se identifikují s opačným pohlavím. Ve věkové kategorii do osmnácti let se jedná většinou o dívky, které se cítí jako chlapci.

Celý proces přeměny pohlaví je diagnosticky i terapeuticky velmi náročný, vyžaduje multidisciplinární tým odborníků (psychiatr, sexuolog, psycholog, endokrinolog, gynekolog nebo urolog) a trvá minimálně dva roky, než může pacient podat žádost k odborné komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, která schvaluje operativní zákroky vedoucí k přeměně pohlaví hrazené zdravotní pojišťovnou. Hormonální substituce a sledování pacientů po operaci trvá celý jejich život. Podmínkou zákroku je absence jiné duševní poruchy.

Fakultní nemocnice Brno: Transsexuality přibývá – samotná přeměna pohlaví je ale dlouhodobý a náročný proces

Poznámka autora: Jak časté mohou být případy žádosti přeměny muže na ženu s cílem (nebo alespoň jako jednou s motivací) vyniknout pak v ženské kategorii určitého sportu? Jak se do budoucna bude pohlížet na tyto „výsledné ženy“?

Strava a Alzheimerova choroba

V procesu vzniku Alzheimerovy choroby se vědci nově zabývají rolí lipidů. Např. tzv. gangliosidy se nacházejí v membránách neuronů a jejich určité množství může bránit vzniku toxických proteinových shluků (plaků). Lipidy i bílkoviny v mozku zřejmě ovlivňuje i strava, příslušný výzkum je ovšem teprve na samém začátku.

Středoevropský technologický institut CEITEC: Alzheimerovu chorobu může ovlivnit i to, co jíme

Psychiatrická péče v ČR se má radikálně změnit

Psychiatrická péče v ČR prochází transformací. Doposud chyběla metodika pro sledování nákladové efektivity poskytovaných služeb a systematické hodnocení systému psychiatrické péče jako takové. Taková metodika byla nově vyvinuta v rámci projektu MERRPS, který vede Národní ústav duševního zdraví.

Díky metodice se již např. podařilo prokázat, že přibližně čtvrtina lidí se závažným duševním onemocněním hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích zde pobývá nikoli kvůli svému špatnému psychickému a sociálnímu fungování, ale prostě proto, že komunitní služby pro ně nejsou dostupné, popřípadě nemají kam jít. Hospitalizace v psychiatrických nemocnicích je drahá a měla by být určena pouze pro ty, kteří ji opravdu potřebují. Reforma psychiatrické péče má pomoci i s rozvojem služeb pro duševně nemocné mimo psychiatrické nemocnice (komunitní služby apod.).

Národní ústav duševního zdraví: V Česku chyběla ucelená metodika pro sledování efektivity psychiatrické péče. Změnu přináší projekt MERRPS (soubor PDF)

Analýza jater

Díky softwaru Lisa (Liver Surgery Analyser – analyzátor jaterní chirurgie) může lékař ještě před operací vědět, jak velký bude takzvaný zbytkový objem jater po případném odstranění části s nádorem, a tomu přizpůsobit strategii léčby. Předoperační odhad velikosti jater po odstranění nádoru zakládá na cévním stromu jater z CT snímků pořízených počítačovými tomografy.

Západočeská univerzita v Plzni: Aplikace Lisa z Fakulty aplikovaných věd pomáhá lékařům s výzkumem jater a léčbou rakoviny

Proti migracím a metastázování rakovinných buněk

Migrastatika představují novou kategorii protinádorových léčiv. Za 90 % úmrtí pacientů s pevnými nádory je zodpovědné vycestovávání buněk z nádorů (invazivita nádorových buněk) a následná tvorba sekundárních ložisek (metastáz). V současné paletě protinádorových terapií však chyběla specifická kategorie léků, cílících právě na šíření nádorových buněk po těle a metastázování.

Nádorové buňky při migrastické léčbě nemusí být vystavovány cytotoxickému stresu – jsou pouze „udržovány na místě“. Není tedy tak vysoký tlak na vznik odolnosti (rezistence) nádorových buněk, a i pokud rezistence na migrastatika vznikne, neudělí buňce výhodu z hlediska růstu a dělení a odolné buňky v nádoru nepřevládnou. U většiny zhoubných pevných nádorů by to mohlo znamenat posun od fatální prognózy k lokalizovanému chronickému onemocnění. (Různé metody léčby se budou v praxi samozřejmě používat vedle sebe.)

Za vývoj této metody bylo uděleno letošní ocenění Česká hlava.

BIOCEV: Jan Brábek byl oceněn Českou hlavou

Jak dostat srdce před transplantací do kondice

Týmy z pražského IKEMu poprvé v Česku použily novou metodu odběru srdce. Tento postup umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Má se jednat o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v ČR. Nová metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti.

Srdce dárce nebylo v případě prvního vyzkoušení nové metody metabolicky zcela ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií pro použitelnost. Odebrané srdce se proto napojilo na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a lékaři jsou schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a exaktně posoudit jeho použitelnost. V tomto případě za téměř 4 hodiny, kdy bylo srdce napojeno na přístroj a převáženo do IKEMu (z nemocnice v Ústeckém kraji), se natolik „zotavilo“, že mohlo být transplantováno.

IKEM: Nová metoda odběru orgánu: transport bijícího srdce (soubor PDF)

Umělá inteligence pro přesnější diagnózu oka

Oční přístroj, který fotí oční pozadí novým způsobem za použití umělé inteligence, má jako první v ČR k dispozici Oční klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK. Dokonce i u pacientů bez umělého rozšíření zornice umožňuje zaznamenat oční pozadí v rozsahu 133 °. Přístroj zpřesňuje diagnózu a např. pacientům s diabetickou retinopatií sítnice, s nádory očí a malým dětem ušetří opakované snímkování z důvodů nedostatečně zaznamenané periferie sítnice.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze: Revoluce v oční diagnostice. Umělá inteligence pomáhá lékařům ve VFN (soubor PDF)

Více bezlepkových produktů

Mikrobiologický ústav AV ČR, Výzkumný ústav potravinářský Praha, pardubická firma Radanal a těchlovická firma Perník za finanční podpory Technologické agentury ČR vyvíjejí nové bezlepkové produkty pro nemocné celiakií a pšeničnou alergií. Jako surovinovou novinku navrhli experti zavést do receptur pro běžné i trvanlivé bezlepkové pečivo např. mouky z bobů luštěnin (lupina úzkolistá, lupina bílá, sója luštinatá), semena pohanky, quinoy, teffu a izolované bílkoviny semen olejnin (slunečnice olejná, řepka olejka, konopí seté), které nejsou dosud běžnými pekařskými technologiemi využívané.

Projekt má být dokončen v prosinci 2021. Nové bezlepkové produkty, zejména varianty běžného pečiva, mají být na trhu dostupné nejpozději v roce následujícím.

Technologická agentura ČR: Firma z Těchlovic u Hradce Králové chce zvýšit kvalitu bezlepkového pečiva (soubor PDF)

Autor článku

Vystudoval obor Výživa a stravování na Fakultě potravinářských a
biochemických technologií VŠCHT Praha. Pro server Vitalia.cz sleduje
novinky z akademického světa v oblasti výživy a zdraví, vědecká témata mapuje také coby redaktor webu Sciencemag.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).