Hlavní navigace

Důvěřujete prodejcům na farmářských trzích? U kontrolorů neuspěla třetina z nich

9. 9. 2011

Sdílet

 Autor: SXC
Domácká atmosféra je jedním ze základů úspěchu trhu. Výsledky kontroly však nedopadly dobře – někteří prodejci šidí na váze, inspektoři zjistili i nevyhovující zboží a další pochybení.

Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolovala farmářské trhy. Za období 2. čtvrtletí odhalila několik nepoctivých prodejců. Celoplošná kontrolní akce byla zaměřena na poctivost prodeje na farmářských trzích a dodržování dalších povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

V průběhu stovky kontrol zjistili inspektoři ČOI, že 35 prodávajících svoje povinnosti porušilo; na základě zjištěných nedostatků uložily jednotlivé inspektoráty 26 pokut v celkové výši 27 000 Kč, za závažnější zjištění budou 9 prodávajícím uloženy pokuty ve správním řízení.

ČOI upozorňuje spotřebitele:

Pro prodejce na farmářských trzích platí stejná pravidla jako pro prodej v klasických prodejnách. To znamená, že:

  • musí mít prodejní místo řádně označeno
  • seznámit spotřebitele s cenou prodávaných výrobků nebo poskytovaných slu­žeb
  • zboží musí mít označeno v souladu s příslušnými předpisy
  • na vyžádání je povinen vydat spotřebiteli doklad o koupi se všemi náležitostmi

Kontroly inspektorů ČOI probíhaly na celém území České republiky od dubna do června 2011 a byly zaměřeny jak na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, tak na dodržování dalších obecně závazných právních předpisů. Ze 100 kontrol zjistili inspektoři porušení jedné nebo více povinností ve 35 případech (tj. 35 %).

Kontroly

Inspektorát

Počet kontrol

Počet zjištění

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

7

4

57,1 %

Jihočeský a Vysočina

14

8

57,1 %

Plzeňský a Karlovarský

11

4

36,4 %

Ústecký a Liberecký

18

2

11,1 %

Královéhradecký a Pardubický

15

4

26,7 %

Jihomoravský a Zlínský

10

2

20 %

Moravskoslezský a Olomoucký

25

11

44 %

Celkem

100

35

35 %

Špatné váhy byly nejčastějším prohřeškem


Autor: SXC

Nejčastějším nedostatkem, který inspektoři zjistili, bylo používání úředně neověřeného měřidla, a to v 19 případech. Na celkem 21 kusů měřidel proto vydali zákaz používání do doby zjednání nápravy.

Devět prodávajících porušilo zákon o ochraně spotřebitele tím, že nedodrželi hmotnost prodávaných výrobků či míru nápojů, případně neumožnili kupujícím překontrolovat si správnost uváděných údajů.

Neúplné doklady o zakoupení výrobku či služby, tj. bez uvedení ceny, data prodeje, informace o druhu zboží nebo identifikačních údajů o prodejci vystavilo inspektorům 7 kontrolovaných osob.

Inspektoři v jednom případě vydali zákaz prodeje na 37 kusů výrobků v celkové hodnotě 12 950 Kč, zboží totiž nesplňovalo podmínky pro uvedení na trh.

„Počet a charakter zjištěných nedostatků odpovídá stánkové formě prodeje a specifické nabídce sortimentu na farmářských trzích,“ uvádí zpráva ČOI. „Česká obchodní inspekce vzhledem k očekávanému rozvoji toho způsobu prodeje a různých možností pochybení bude v kontrolní činnosti pokračovat i v dalším období.“

Jakost zemědělských a chovatelských produktů pak dozoruje Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní a veterinární správa.

Zdroj: Česká obchodní inspekce

Vše o farmářských trzích najdete u nás:

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).