Hlavní navigace

Hlavní hygienik: Pro bezpečnost potravin jsme nezbytní

12. 8. 2015

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o potravinách se v poslední době opět rozvířila diskuze stran kompetencí dozorových orgánů v oblasti stravovacích služeb. Dovolte mi tedy přiblížit situaci z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví.

V oblasti dozoru nad provozovnami společného stravování rozhodně nemůžeme souhlasit s navrhovanou změnou kompetencí ve smyslu, že by hygienikům „vypadla“ funkce dozorově-preventivní, ale zasahovali by až v případě propuknutí epidemie, což už je samozřejmě pozdě.

Hygienici umí provádět analýzu zdravotního rizika

Orgány ochrany veřejného zdraví se ve společném stravování nesoustřeďují pouze na kontrolu potravin, ale například také na komplexní posouzení způsobilosti provozovatele k výkonu činnosti, a to včetně zhodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, kdy ročně ze zdravotních důvodů vyloučí z provozoven přibližně dva tisíce osob. V provozovnách veřejného stravování je totiž nutné umět nalézt a hodnotit zdravotní riziko a znát epidemiologické souvislosti. O efektivitě této práce svědčí pokles výskytu alimentárních nákaz, jakými jsou například salmonelóza nebo listerióza, což je pro nás to nejdůležitější kritérium.

Hygienici mají s touto prací letité kontinuální zkušenosti, které jsou při plnění úkolů v ochraně veřejného zdraví naprosto nezbytné, ale hlavně mají i příslušné zdravotnické vzdělání a znalosti provádět analýzu zdravotního rizika. Státní zemědělská a potravinářská inspekce tyto znalosti postrádá, ale přesto se stylizuje do role orgánů ochrany veřejného zdraví s tím, že jí k vyhodnocení zdravotního rizika poslouží dodatečná expertiza Státního zdravotního ústavu a její následná laická interpretace, což je samozřejmě nejen iluzorní, ale z hlediska ochrany veřejného zdraví také nebezpečné.

Po vzniku epidemie je již pozdě

Stejně tak problematický by ale byl i postup hygienické služby, pokud by mohla zasáhnout až teprve v případě vzniku epidemie. Jako příklad stačí uvést médii sledovaný případ nákazy salmonelózou s ohniskem v provozovně stravovacích služeb v Plzni, kterou bylo postiženo sto čtyřicet osob. Krajská hygienická stanice reagovala okamžitě a profesionálně, byla přijata odpovídající opatření a byl došetřen zdroj nákazy -  vejce z potravinářského podniku, mimochodem dozorovaného orgány ministerstva zemědělství. Tento zásah mohl být proveden takto efektivně a rychle právě na základě znalostí prostředí z běžného státního zdravotního dozoru.

Ze všech výše uvedených důvodů tedy trvám na tom, že z hlediska ochrany veřejného zdraví a minimalizace zdravotních rizik musí v rukou hygienické služby stávající kompetence v oblasti dozoru nad provozovnami stravovacích služeb zůstat.

Zároveň také připomínám, že tímto nikterak není bráněno orgánům ministerstva zemědělství v jejich dozoru. Nicméně, na základě analýz epidemií, které mají příčinu zejména v distribuci a prvovýrobě potravin, by měl být dozor těchto orgánů soustředěn zejména tímto směrem.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

hlavní hygienik ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).