Hlavní navigace

Diskriminace na základě váhy může mít vážný dopad na zdraví

13. 2. 2020

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Některá témata jsou ve společnosti tabu. A podle posledních výzkumů mezi ně patří i stigmatizace lidí s nadváhou a obezitou, která zahrnuje diskriminaci, předsudečné postoje, ale i šikanu.

Setkali jste se někdy v životě s diskriminací či necitlivým zacházením kvůli své postavě? Týká se tento problém někoho z vašeho okolí? Nebo si myslíte, že to v České republice není žádné téma? Společenská diskriminace lidí s nadváhou a obezitou je jedním z témat letošního Světového dne obezity. Přinášíme v této souvislosti článek Terezy Beníčkové ze společnosti STOB (STop OBezitě):

Stigmatizovaná obezita

Takzvané „weight stigma“ je velkým tématem ve Spojených státech, kde z některých výzkumů vyplývají šokující zjištění o rozšířenosti tohoto fenoménu. Ukazuje se například, že diskriminace na základě vyšší tělesné hmotnosti je druhou nejčastější zažívanou formou diskriminace u žen a třetí u mužů.

Lidé s nadváhou, a ještě více lidé s obezitou, zažívají kvůli své hmotnosti ústrky či šikanu nejenom z nejbližšího okolí či ze strany lékařů, ale jejich „nestandardní“ tělesné proporce mohou negativně ovlivňovat i jejich kariérní růst, a to nezávisle na tom, jaké jsou jejich skutečné pracovní kompetence.


„Vypadáš hrozně, měl/a bys se sebou něco dělat!“ 89 % lidí s nadváhou či obezitou někdy zažilo ústrky a zlé narážky na svou postavu od svého partnera. Se zdravým hubnutím chce pomoci Světový den obezity.

Nesuď knihu podle obalu. Nicméně…

Vypadá to, že předsudečné negativní postoje proti lidem s nadváhou a obezitou jsou hluboce zakořeněné ve společenském mínění především bohatších západních zemí. Proč tomu tak je?

Společnost, ve které žijeme, je poměrně individualistická, od čehož se odvíjí přesvědčení, že každý je za svůj osud (štěstí, kariéru, zdraví a v neposlední řadě i postavu) zodpovědný sám.

Světový den obezity

Významné světové organizace zabývající se problematikou obezity (Obesity Canada, americká Obesity Action Coalition, Evropská asociace pro studium obezity, Asia Oceania Association for the Study of Obesity a další) se poprvé spojily a 4. 3. 2020 realizují společně Světový den obezity. Cílem dne je aktivovat odborníky, média, politiky, pacienty a rodinné příslušníky a vůbec všechny, kterých se problematika obezity týká, a hledat efektivní řešení pro zastavení neustálého růstu obezity. Obezita je vážným globálním problémem a trpí jí více než 2 miliardy lidí. Dílčím cílem je i změna ponižující rétoriky vůči lidem s obezitou. Apel míří i do médií, která mohou významně pomoci potlačit stigmatizaci lidí s obezitou.

A pak tu máme fakt, že pod obecně přijímaným ideálem ženské krásy si většina populace představí dokonale štíhlou a krásnou mladou ženy s rysy modelky, přesně takovou, jaká na nás kouká z každé obálky časopisu, ze všech billboardů či ze sociálních sítí. Jenomže tento „ideál“ jde ještě dál…

Zvykli jsme si, že je krása a štíhlost spojovaná s úspěchem, štěstím a obecně kladnými vlastnostmi. Oproti tomu nadváha se (velmi často nevědomě) spojuje s leností, nekompetencí či nízkou sebekontrolou. A to i přesto, že tělesná hmotnost nemá s osobnostními kvalitami člověka nic společného. A naopak může být taková mírná nadváha v některých případech projevem pevnějšího (psychického i fyzického) zdraví než hraniční hubenost.

Z posledních výzkumů vyplývá, že mírná nadváha spojená s aktivním životním stylem může být (především ve starším věku) pro člověka ze zdravotního hlediska výhodnější nežli váha nižší, spojená s nezdravým a neaktivním životem.

Stigma (nejenom) ze strany lékařů může mít fatální dopady

Ukazuje se, že předsudečné negativní postoje a ústrky vůči lidem s vyšší tělesnou hmotností jsou obrovským problémem nejenom v blízkých vztazích či na pracovišti, ale i v lékařské péči. Za poslední desetiletí shromáždili výzkumníci bohatou evidenci o tom, jak hrozné dopady může mít necitlivý přístup lékařů k obézním pacientům.

Necitlivé komentáře, hrubé zacházení či „strašení“ pacientů, kteří mají problémy s váhou. Namísto toho, aby daného člověka namotivovali ke změně, jeho motivaci ve většině případů výrazně snižují. A to není všechno. Ukazuje se, že pacienti, kteří jsou takovému zacházení vystavováni, se následně ve velké míře vyhýbají lékařské péči, což může mít fatální následky.

Galerie: Jsou morbidně obézní. Jídlo je zabíjí

Stejně je tomu v běžném životě. Platí, že pokud chceme člověku s obezitou pomoci ke změně životního stylu, rozhodně bychom k tomu neměli používat „dobře míněné“ narážky ani výstrahy. Efektivní podpora při hubnutí je naopak založená na pochopení, přijetí a ocenění.

Síla skupiny

Ačkoliv se nahlas začíná mluvit o tom, v jak velké míře jsou lidé s nadváhou a obezitou ve společnosti stigmatizovanou skupinou, je překvapivé, jak jde (oproti jiným) o skupinu „nepospolitou“. A to do té míry, že se často i lidé s vyšší hmotností koukají na ostatní obézní skrz prsty.

Jak už bylo zmíněno, nastavení společnosti je takové, že vyšší váha je dočasná záležitost a že zhubnout je dosažitelnou a samozřejmou možností. Oproti tomu cítit se komfortně ve svém těle je nebezpečné oslavování obezity. Je pak samozřejmě těžké vystoupit a prohlásit se za „obézního“, přidat se k nějaké širší skupině, když společnost tvrdí, že je to stav, který by neměl existovat.

I z toho důvodu vznikly před lety skupinové kurzy zdravého hubnutí společnosti STOB, ve kterých mohou být lidé bojující s nadváhou či obezitou součástí skupiny, která řeší stejné problémy jako oni sami. Ze zkušeností vyplývá, že přijetí, vzájemné obohacování o zkušenosti a nápady a sdílení malých i velkých úspěchů s přáteli z kurzu jsou při cestě za zdravějším životním stylem tím vůbec nejsilnějším nástrojem změny.

Světový den obezity v ČR


  • Odborníci společnosti STOB a pacientské organizace STOBklub pod záštitou Univerzity Karlovy pořádají bezplatně nebo za symbolický poplatek ve spojitosti s tímto dnem různé aktivity, které vám mohou pomoci nastartovat změnu životního stylu.
  • V mnoha městech České republiky můžete v týdnu od 2. do 6. 3. zjistit pomocí analýzy těla, kolik tuku nosíte 24 hodin denně na svém těle. Za pomoci odborníků také odhalíte zlozvyky, které se podílejí na kilech navíc právě u vás a odnesete si první úkol ke změně a atraktivní praktický materiál. Dále můžete vyzkoušet různé druhy pohybových aktivit a do třetice si zajít v Praze, Brně a dalších městech na zajímavé přednášky a workshopy.
  • Akce a aktivity k Světovému dni obezity se letos poprvé konají také pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Přehled všech aktivit nalezne na STOB.cz.

Autor článku

Mgr. Tereza Beníčková

Psycholog a lektor kurzů hubnutí STOB (Stop Obezitě).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).