Hlavní navigace

Co obsahují ryby? Veterináři se zaměřili na nežádoucí látky

9. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Konzumace ryb nepředstavuje riziko, ukazují aktuální výsledky kontrol veterinářů. Přestože se v rybách mohou nacházet stopy některých nežádoucích látek, jsou obvykle hluboko pod povolenými limity a benefity konzumace rybího masa výrazně převažují.

Častá doporučení zvýšit konzumaci sladkovodních, ale i mořských ryb a výrobků z nich jsou v současné době stále aktuálnější. Je to i proto, že rybí maso je jedním z nejlepších zdrojů pro organismus velmi potřebných látek, jako jsou omega-3 mastné kyseliny, vitamín D nebo jod. Veterinární kontrola se nyní zaměřila na ryby z pohledu bezpečnosti.

Kontaminace mořských ryb nežádoucími látkami: v normě

Z komplexní loňské bilance kontrol živočišných produktů a potravin, kterou nedávno zveřejnila Státní veterinární správa ČR (SVS), vyplývá, že spotřebitelé se, minimálně z hlediska kontaminace těchto potravin nežádoucími látkami, nemusí jejich konzumace obávat.

A to i přesto, že veterináři odhalili při kontrolách mořských ryb a dalších mořských produktů pozůstatky těžkých kovů ve významném procentu vzorků. Konkrétně rtuť u všech kontrolovaných vzorků, kadmium ve 92,9 procenta vzorků, olovo a cín shodně ve 39,3 procenta vzorků, a také benzo(a)pyren ve 62,5 procenta vzorků, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH4) ve všech kontrolovaných vzorcích a histamin (na který jsou zhruba dvě procenta populace intolerantní) u 69,8 procenta vzorků.

To by mohlo na první pohled znamenat, abychom se konzumace „mořských potvor“ vyvarovali, a část populace se také reálně pozůstatků rizikových látek v mořské produkci obává.

Jak ale zdůrazňuje SVS, v žádném z loňských případů kontrol nebyl překročen limit pro tyto látky. „Tyto limity jsou stanovovány s ohledem na běžnou spotřebu dané komodity, s ohledem na zranitelné skupiny, jako jsou těhotné ženy či malé děti, i s ohledem na možnou ‚extrémní spotřebu‘ některými konzumenty,“ informuje veterinární správa.

Pozitiva jasně převažují

Uvedené v praxi znamená, že mořské ryby i výrobky z nich je možné konzumovat ještě častěji, než je tomu v současné době. Přínosy této konzumace totiž výrazně převažují nad v zásadě jen teoretickými riziky.

To již před časem zdůraznil také Státní zdravotní ústav v komentáři k pozůstatkům rtuti v dětské stravě. Právě rtuť se podle SVS „pečlivě hlídá všemi subjekty, které na trh uvádějí ryby a výrobky z nich a samozřejmě dozorovými orgány“.

Sladkovodní ryby: většina hluboko pod povolenými limity

SVS také intenzivně kontroluje v rámci monitoringu nebezpečných látek sladkovodní ryby a ryby z tuzemské produkce, převážně kapry a pstruhy. Jejich vzorky odebírá jak z chovných zařízení, tak přímo u zpracovatelů ryb.

U vzorků kaprů přitom nebyly podle veterinářů v loňském roce zjištěny žádné pozůstatky nepovolených léčivých přípravků ani ostatních léčiv, a také další vyšetřované chemické látky a toxické kovy byly hluboko pod povolenými limity.

Obsah chlorovaných pesticidů a PCB u vyšetřovaných chovaných sladkovodních ryb byl velmi nízký a nedosahoval ani poloviny hodnot hygienických limitů, s výjimkou jednoho vzorku s obsahem rtuti těsně pod hranicí maximálního limitu. Ve vzorcích ryb také nebyly zjištěny nevyhovující koncentrace dioxinů.

Ojedinělé potíže u výrobků z ryb

V případě výrobků z ryb (uzené ryby, filetované ryby, rybí saláty a podobně) bylo pouze v jednom případě zjištěno překročení limitu pro polyaromatické uhlovodíky při uzení ryb, limit pro benzo(a)pyren pak byl překročen pouze u jednoho vzorku kapra.

Jednalo se přitom o malý výrobní provoz s takzvanou klasickou technologií uzení kouřem, přičemž provozovateli byla nařízena úprava stávající technologie uzení nebo výměna udírny a likvidace výrobků příslušné výrobní šarže.

Malachitová zeleň je zakázána

Za podstatný posun považuje SVS klesající počet zjištěných případů pozůstatků malachitové zeleně. Toto barvivo se používá k léčení nebo prevenci onemocnění u chovaných ryb, zvláště pstruhů, ale není povoleno v chovech ryb určených pro lidskou spotřebu.

V loňském roce zjistila SVS pozůstatky malachitové zeleně pouze u jednoho vzorku pstruha duhového, přitom o rok dříve, tedy v roce 2019, zjistili veterináři překročení povoleného limitu této látky celkem v pěti chovech pstruhů duhových.

Ryby jsou bezpečné, ale někdy šizené

Složení rybího masa a výrobků z něj problém pro spotřebitele tedy podle veterinárních kontrol nepředstavuje.

Zato zavádějící označování těchto produktů nebo prodej levnějších druhů (zejména mořských) ryb za cenu dražších spotřebitele poškozuje. Ne však z pohledu zdraví, ale jako klamavá praktika.

Galerie: Potraviny českých producentů, které loni skončily na pranýři

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Agrární analytik, novinář na volné noze se zaměřením na zemědělství, potravinářství a životní prostředí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).