Hlavní navigace

Konec hypotézy? Alkohol v malém nemá ochranný účinek

26. 5. 2015

Sdílet

 Autor: Flickr / Kimery Davis, podle licence: CC BY-SA 2.0
Odborníci na závislosti upozorňují na nové studie. Ty popírají protektivní efekt malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění. Je to pravděpodobný konec hypotézy o ochranném vlivu alkoholu v mírném množství, říkají lékaři.

Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů (Chikritzhs a spol., 2015). V nadpisu se autoři ptají, zda se nezřítila nakloněná věž hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u kardiovaskulárních onemocnění. 

Chikritzhs se odvolává na práci autorů Fillmore a spol. (2006). Zmíněný tým doložil, že studie, které zkoumaly protektivní efekt malých dávek, se dopouštěly systémové chyby. Mezi abstinenty totiž zařazovaly osoby, které začaly abstinovat pro zdravotní poškození vyvolaná alkoholem, nebo dokonce střídaly abstinenci s masivním zneužíváním alkoholu.

Alkohol nemá ochranný účinek, říkají vědci

Chikritzhs a spol. kromě toho poukazují na výsledky rozsáhlé multicentrické studie autorů Holmes a spol. (2014), která protektivní efekt alkoholu jednoznačně popírá. 

Studie se zabývala rizikem srdečních onemocnění u osob, které z genetických důvodů špatně tolerují alkohol, a proto od něj abstinují nebo ho pijí v jen velmi omezené míře. Riziko kardiovaskulárního onemocnění bylo u těchto osob statisticky signifikantně nižší než v běžné populaci včetně skupiny osob, které pily alkohol zdrženlivě. 

Autoři doslova uvádějí, že „snížení spotřeby alkoholu i u lehkých a mírných konzumentů alkoholu prospívá jejich kardiovaskulárnímu zdraví“.

Lékař by nikdy neměl pacientům doporučovat pití alkoholu

Příznivý efekt tzv. středomořské diety lze podle práce Chikritzhse a spol. snadno přičíst jiným vlivům, než je alkohol. K nim patří např. vyšší konzum zeleniny, vlákniny a rostlinných olejů. Řada novějších výzkumů také zpochybňuje pozitivní vliv malých dávek alkoholu na rizikové faktory srdečních onemocnění. Tito autoři dále zdůrazňují, že alkohol je jednou z hlavních celosvětových příčin předčasných úmrtí. V epidemiologických studiích týkajících se úmrtnosti v důsledku pití alkoholu by se s protektivním efektem alkoholu nemělo počítat. Lékař by nikdy neměl pacientům doporučovat pití alkoholu. Uvedená fakta by podle citovaných autorů měli brát v úvahu i politici.

S uvedenou prací souvisí kratší text autorů Roerecke a Rehm v témže čísle časopisu Addiction. Roerecke a Rehm uvádějí, že vliv malých dávek alkoholu na srdce je v současnosti nejasný.

K tomu lze dodat, že i malé dávky alkoholu představují velké riziko v dopravě i v řadě dalších situací. Jsou zvláště nebezpečné u těhotných žen, dospívajících, lidí s násilnými sklony, u osob se zhoršeným sebeovládáním, u těch, kteří trpí řadou onemocnění včetně návykových, nebo jsou léčeni léky, které vstupují s alkoholem do nebezpečných interakcí. Trvalá abstinence od alkoholu se také doporučuje lidem, jejichž matka nebo otec byli závislí na alkoholu.

Literatura:

Fillmore K., Kerr W., Stockwell T., Chikritzhs T., Bostrom A. Moderate alcohol use and reduced mortality risk: systematic error in prospective studies. Addict Res Theor 2006; 14: 101–32.

Holmes M, Dale C, Zuccolo L, Silverwood R, Guo Y, Ye Z. a spol. Association between alcohol and cardiovascular disease: Mendelian randomisation analysis based on individual participant data. BMJ 2014; 349: g4164.

Chikritzhs, T, Stockwell T, Naimi T a spol. Has the leaning tower of presumed health benefits from ‘moderate’ alcohol use finally collapsed? Addiction 2015; 110(5):726–727.

Roerecke M, Rehm J. Alcohol and ischaemic heart disease risk – finally moving beyond interpretation of observational epidemiolog. Addiction 2015; 110(5):723–724

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

www.drnespor.eu

www.youtube.com/drnespor

Oddělení léčby závislostí – muži, Psychiatrická léčebna-Bohnice

PhDr. Ladislav Csémy,

Národní ústav duševního zdraví

vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).