Hlavní navigace

Hudry, hudry! Z čerta a Mikuláše se citlivé dítě jen tak nevzpamatuje

30. 11. 2016

Sdílet

 Autor: Filip Singer
Na Mikuláše se každé dítě těší. Čert už tak dobrou pověst nemá. Mnohdy k jeho neoblibě a ke stresu, který děti v souvislosti s jeho návštěvou prožívají, přispívají i rodiče. Zpravidla tím, že na čerta neumí děti připravit.

„Když budeš zlobit, čert tě strčí do pytle a odnese si tě s sebou do pekla.“ Zdánlivě nevinná věta, která může v malé dětské hlavičce odstartovat skutečný horor. A přitom jsme ji v dětství slyšeli snad všichni. Taky jste se tak báli a nemohli ještě pár dní po pátém prosinci usnout, protože jste měli strach, že se čert vrátí? Hranici mezi tím, kdy je návštěva Mikuláše a čerta jen běžným adventním rituálem a kdy se z ní stává skutečný problém, je někdy těžké rozeznat.

Dvouleté dítě rozezná lidi, hračky, zvířata. Čert je pro něj příšera

Dětská psycholožka a zakladatelka MAMApsychologie Anna Lukešová zdůrazňuje, že na vnímání oblíbeného svátku má vliv především věk dítěte. Zatímco starší děti tuší, že čert je převlečený člověk, a chápou tradice, u mladších dětí toto pochopení často chybí. „Dítě v roce či ve dvou se ještě nevyjádří slovně. Ví, jak vypadají lidé, hračky, zvířata. Když mu ale ukážeme živého čerta, bude nejisté. Bude se bát neznámé příšery a lekne se.“ 

Galerie: Kam se hrabe český čert proti rakouským ďáblům

Kateřina Santlerová, psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospívající, dodává, že ve věku od jednoho roku do tří let je dítě zvýšeně citlivé na setkání s cizími lidmi. „Zvláště pokud se jedná o ,invazi‘ cizího člověk do jejich teritoria. V tomto období je silná tzv. separační úzkost a strach z neznámého,“ říká.

Dítě si obdobím strachu z nadpřirozena musí projít

Největší stres přitom zažívají zpravidla děti od tří let. V tomto věku již představivost pracuje na plné obrátky. Anna Lukešová vysvětluje, že v tomto období začínáme hovořit o takzvaném podmíněném strachu. Děti se vyvíjejí a začínají se bát bouřky, nadpřirozených bytostí, které pak hledají za okny, pod postelí, za nábytkem, v lese: „Čert spadá právě do této kategorie strachu z něčeho nadpřirozeného. Tento strach časem přejde, ale dítě si tímto obdobím musí projít. Čert je ošklivý, zlý, bere děti, zlobí se. To jsou informace o čertovi, které dítě má. Ale může mít tu samou informaci podanou i jinak,“ upozorňuje psycholožka na to, že pokud se návštěva čerta a Mikuláše stane pouze negativní zkušeností, nelze vyloučit i negativní vliv na stálý psychický stav dítěte. To může začít i koktat.

Kateřina Santlerová doplňuje, že rodič by měl vzít v úvahu i momentální stav dítěte. Roli může hrát i nemoc. „Bude-li dítě například nemocné, nebo pokud vidíme, že na něj ,něco leze‘, případně je jinak aktuálně zatížené, měli bychom zvážit, zda dítě vystavovat dalšímu stresoru,“ říká.

Maminka nesmí předávat dítě čertovi

Rodič obvykle stojí před rozhodnutím, jak s oblíbenou tradicí naložit. Je lepší se jí vzdát, nebo je možné se s dítětem „domluvit“, vysvětlit mu, kdo tyto kouzelné bytosti jsou?

Anna Lukešová zdůrazňuje, že zcela základní je pro dítě pocit bezpečí. Bezpečný přístav přitom pro dítě představují rodiče. Musí tu pro děti být, ať jim hrozí jakékoliv nebezpečí. Tím nejhorším, co může rodič při návštěvě čerta udělat, je dítě čertovi předávat a říkat, jak moc zlobilo. „Pokud dítě letí do náruče maminky, tak ho musí k sobě vzít. Musí dát najevo všem, i čertovi, že dítě je její, že nemusí mít strach. Neudělat opak… neříkat: ,Vidíš, já jsem ti to říkala, že přijde… jestli nepřestaneš brečet, odnese tě v pytli,‘“ doporučuje Mgr. Lukešová. Obě oslovené psycholožky se shodují v tom, že maminka (či jiná blízká osoba) by měla být dítěti fyzicky i emočně nablízku.

Pomůcka: nastavte si psychozrcadlo

Nástrojem, který pomůže každému rodiči vžít se do dušičky dítěte, je tzv. psychozrcadlo. Přeci i dospělý člověk se bojí různých věcí a situací – vyšetření u lékaře, pracovního pohovoru, důležitého jednání v zaměstnání apod. V takové chvíli potřebuje cítit bezpečí stejně jako dítě. „Pokud vám partner řekne před rozhodujícím jednáním ještě za přítomnosti dalších lidí: ,Pokud se budeš takhle tvářit, a říkám ti to pořád, tak tam ani nechoď,‘ tak vám to pocitu bezpečí moc nedodá,“ říká Anna Lukešová.

Čtyři pravidla pro návštěvu čerta

Návštěva čerta a Mikuláše se však může do dětské duše zapsat i jako krásná vzpomínka. Důležitá je především příprava rodiče a dítěte na tento den. Anna Lukešová shrnula důležité rady do čtyř bodů:

 1. Mluvte s dítětem
  Vysvětlete dítěti, o jaký svátek se jedná a proč čert s Mikulášem a andělem přijdou.
 2. Mluvte i s Mikulášem a čertem
  Pokuste se s čertem, Mikulášem a andělem domluvit předem. Postačí i pět minut u vchodových dveří, lepší je ale samozřejmě více času předem. Vždyť kdo zná lépe vaše dítě než vy sami. Vy víte, kam až je možné zajít, a co vaše dítě naopak vystraší.
 3. I maminka a tatínek musí mluvit s čertem a dítě chválit
  Čert samozřejmě ví o všem, co vaše dítě nedělá tak, jak by mělo. Ví, že si neuklízí, že se hádá o hračky… ale vy jste tu od toho, abyste čertův hněv zmírnili. „Maminka může říci, že to tak není vždy, ale že se určitě budou společně snažit na tom zapracovat. Vystrašené dítě stejně nic moc neodpoví, jen bude slibovat, a v tomto případě bude rádo, že maminka stojí při něm, že říká, že to zvládnou,“ říká Anna Lukešová.
 4. Rodič musí být oporou v momentě, kdy všichni vstoupí do bytu
  Psycholožka doporučuje, aby nejprve do pokoje vstoupili Mikuláš s andělem a řekli dítěti, že s sebou mají také čerta. U takového rozhodnutí by měl být rodič oporou. Dítě se pak samo odhodlá k tomu, aby na příchod čerta přikývlo a cítilo se pak samo jako hrdina.

Kateřina Santlerová dodává, že důležité je i „rozložení rolí“ uvnitř skupiny Mikuláš-čert-anděl. „Mikuláš by měl být ‚šéf ‘, který dle situace čerta zažene, okřikne, zvládne ho… dá tak najevo, že se čerta není třeba bát, že je tam vždy někdo, koho čert poslechne a kdo mu nedovolí děti odnést do pekla,“ říká.

Neříkejte: Musíš být hodný, jinak…

Anna Lukešová upozorňuje na to, že velkým úskalím se může stát podmiňování; ano, je to ono známé: „Když budeš hodný, dostaneš kolo,“ nebo „Když budeš zlobit, čert si tě odnese.“ Ani dospělí nemají jasno v tom, co přesně znamená „být hodný“ nebo „zlobit“. Děti si pod takovými abstraktními pojmy neumí představit, co znamenají, a snadno se tak zbytečně bojí, protože si pamatují, že si párkrát neuklidily hračky, pohádaly se se sourozencem… A musí mít v notýsku samé jedničky, aby byly hodné, nebo se čert spokojí i s dvojkami? Pro dítě mohou být takové otázky skutečně zásadní.

„Nejlepší je nepodmiňovat vůbec. Mluvit pozitivně. ,Těší mě, že hezky papáš, budeš mít sílu. A určitě ti půjde dobře i malování, protože i na to musíš mít sílu.‘ Děti potřebují vysvětlovat, ne zastrašovat,“ varuje Anna Lukešová a opět nám předkládá psychozrcadlo: „Představte si, že vám ten nejbližší říká: ,Pokud budeš dobrou manželkou, budu ti věrný a oddaný.‘ Co to je dobrá, hodná manželka? Začnete být nejistá, zda jste vše a včas správně vyžehlila, zda jste nepřesolila polévku. Nebudete radostná. A o to přeci jde.“

„Tlak na výkon“ u dětí odsuzuje i Kateřina Santlerová. Některé děti mohou mít problém něco předvádět před rodiči nebo před více lidmi. Pro takové děti pak může být složité se postavit před Mikuláše a čerta, kteří znají jeho slabé, v lepším případě i silné stránky, předvádět se a následně čelit hodnocení. Psycholožka doporučuje se snažit u dětí, které tímto tlakem trpí, tento stres minimalizovat – nenutit děti říkat básničku apod.

TIP: Školní stres – kombinace únavy, přetížení, vyčerpání. Je spojený s obavami, úzkostí a s chronickým pocitem neúspěchu.

Pokuste se vše dítěti vysvětlit

Vysvětlování je tím nejlepším, co můžete pro vztah rodiče a dítěte udělat. Není to nejjednodušší cesta, ale je to ta nesprávnější. Anna Lukešová se s námi podělila o vlastní zkušenost, která právě toto dokládá. „Vloni jsem na poslední chvíli začala váhat, zda vzít čerty domů a vystavit tak tříleté dítě možnému stresu. Ovlivnil mě manželův argument, že on má hezké vzpomínky a že děti budou ve školce druhý den za hrdiny a naše dítě nebude mít stejný prožitek. Dopis jsem napsala pro Mikuláše sama. Mnoho konkrétních pochval. Ale ta jedna věc toho Mikuláše trápila, a to ta, že má Miška stále dudlíka. Zeptal se ztuhlého dítěte držícího se máminy sukně, zda by mu ty tři dudlíčky dalo, protože se zrovna narodili malí čertíci a moc by je potřebovali. Dítě se rázem proměnilo v záchranáře a poprvé promluvilo, že ano. Mikuláš řekl, že musí zavolat čerta, aby mu je Miška předala, že bude moc rád. Miška se zeptala, jak se čertíci jmenují. Všichni jsme lapali po jménech. Pamatuji si, že jeden z těch čertíků byl Mefistos a Miška si to pamatuje dodnes. Po dudlíku se jí zastesklo hned ten večer, ale ujišťovala se, že ona je dobrá, že Mefistos ho potřebuje taky.“

TIP: Nejlepší triky pro zklidnění dětí – masáže a bylinky pomohou dětem k uvolnění, např. při psychické zátěži, emočním přetížení a s nimi spojenými obtížemi.

Odborná spolupráce

Mgr. Anna Lukešová

Maminka dvou dětí, psycholožka a speciální pedagožka, zastánkyně pozitivního myšlení a zakladatelka MAMApsychologie. Své projekty staví na pozitivním přístupu k životu, patnáctileté práci s maminkami a přesvědčení, že každá máma může být dokonalá, pokud je spokojená. www.annalukesova.cz


Mgr. et Mgr. Kateřina Santlerová

Psycholožka, psychoterapeutka pro děti a dospívající. Pracuje ve fakultní nemocnici na pediatrii a v soukromé ambulanci na Praze 5, kde se věnuje dětské psychodiagnostice a psychoterapii dětí staršího školního věku a dospívajících. Pracuje i s rodinou v rámci rozvodových a porozvodových situací. Je vdaná, má tři syny a ve volném čase se věnuje sportu a cestování.

Autor článku

Studentka Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Jako redaktorka pracovala pro portál Nazeleno.cz a TopSrovnani.cz. Zajímá ji zdravý životní styl, problematika zdraví a vyvážené stravy, fitness.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).