Hlavní navigace

Očkování pro přijetí do mateřských škol v roce 2017

14. 11. 2016

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com
Ministerstva zdravotnictví a školství vydala společné stanovisko. Týká se přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok, který začíná 1. září 2017, a jejich očkování.

Od ledna 2017 nabude účinnosti ustanovení, které v podstatě zavádí povinné předškolní vzdělávání, tedy poslední rok před nástupem do základní školy by mělo dítě navštěvovat mateřskou školku: „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“ Předškolní vzdělávání je pro tyto děti povinné od 1. září 2017.

Současně však další zákon stanoví, že do mateřských škol apod. smí být přijímány děti pouze očkované: „…mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“

(V obou případech – povinného předškolního vzdělávání a očkování coby podmínky přijetí do předškolního zařízení – zákony stanoví určité výjimky.)

Co z toho plyne pro „předškolní“ děti, které by nebyly očkovány, jejich rodiče, provozovatele školek?

Předškoláci mohou být neočkovaní

Podle Stanoviska Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mohou být tyto děti přijaty i bez povinného očkování, ustanovení totiž neplatí pro zařízení, do nichž je docházka povinná, což může být např. poslední třída mateřské školy: „…mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku,“ uvádí stanovisko.

Pro ostatní děti se nic nemění, výjimka platí pouze pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání: „Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu dle zákona.“ (Která očkování jsou potřeba pro přijetí dítěte do mateřské školy upřesňuje ministerstvo zdravotnictví v jiném materiálu.)

 

Stanovisko uvádí, že prioritou při přijímání dětí do předškolních kolektivních zařízení je zachování kolektivní imunity: „Tj. takové formy imunity, ke které dochází, když je významné množství osob v populaci proočkováno proti konkrétnímu onemocnění a patogen ztrácí schopnost epidemické incidence. Kolektivní imunita nemůže ovlivnit patogenitu původce, ale může snížit cirkulaci původce v populaci, případně vést až k eliminaci původce v populaci. Právě míra proočkovanosti je klíčová pro dosažení kolektivní imunity a snížení cirkulace původců infekčních nákaz v populaci.“

Zdroj: MZ ČR

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).