Hlavní navigace

Febrilní křeče u dětí: zajistěte první pomoc a vždy volejte lékaře

27. 11. 2016

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Jde o jeden z projevů horečnatého onemocnění. Záchvat febrilních křečí je dramatickou událostí a většina rodičů přitom zcela pochopitelně propadá panice. Jak postupovat a jaké jsou následky?

Máte doma batole a občas zaváháte, jestli jako rodič děláte všechno správně? Možná uvítáte možnost mít doma soukromého lékařského rádce. Najdete ho v netradiční knížce Vývoj batolete. Publikace úspěšného pediatra a předškolní pedagožky přibližuje psychomotorický vývoj dítěte od jednoho roku do třetích narozenin. Spojuje v sobě rodičovskou příručku a deník otce lékaře, který díky dcerce Lindě zažívá péči o batole osobně, nejen v pediatrické ordinaci. V knize najdete tato témata:

  • Stravovací a hygienické návyky batolete
  • Pravidelné lékařské prohlídky
  • Péče o chrup
  • Nejčastější nemoci a úrazy a jejich léčení
  • Očkování
  • Rozvoj řeči, motoriky a hry
  • Vhodné hračky
  • Dítě a dětský kolektiv
  • Předškolní výchova – jesle a mateřská školka

Vybraná ukázka se věnuje febrilním křečím u dětí.


Febrilní křeče

Záchvaty křečí, ke kterým může dojít u malých dětí při prudce stoupající nebo klesající teplotě. Jsou způsobeny menší stabilitou dětského nervového systému. Febrilní křeče bývají jedním z úvodních projevů horečnatých onemocnění. Vyskytují se nejčastěji u starších kojenců a batolat, u malých dětí do čtyř let věku. Přibližně čtyři procenta dětí prodělají během života alespoň jeden záchvat febrilních křečí a u poloviny z nich se křeče mohou jednou až dvakrát opakovat. Častější opakování těchto záchvatů je vzácnější. Existuje určitá rodinná dispozice k těmto nepříjemným komplikacím běžných horečnatých infektů.

Proč ke křečím při horečce dochází?

Horečka dráždí mozek, který vysílá informace nervům a svalům, svaly se nepřirozeně napínají a stahují, a tak dochází ke křeči. Při záchvatu dítě upadá až do bezvědomí a může dojít také k poruchám dýchání.

Projevy křečí a jejich závažnost

Dítě náhle ztuhne, je napjaté, rodiče někdy popisují, že je prohnuto jako luk, oči má stočené v sloup. Po fázi napětí se svaly začnou rychle stahovat a napínat, dochází k záškubům – buď celého těla, nebo ohraničených úseků, například končetin. Celý záchvat trvá několik vteřin, někdy i minut. Závažnost záchvatu závisí mimo jiné na délce jeho trvání. Záchvat u malého dítěte do šesti let věku, trvající kratší dobu (do deseti minut), s rychlou úpravou vědomí je prognosticky méně závažný než záchvat u dítěte staršího, trvající déle, s delší poruchou vědomí. Jako závažný lze hodnotit také záchvat u kojence do šesti měsíců věku a u dětí s porodními komplikacemi či opožděným vývojem. Rizikovou skupinou jsou i děti, u nichž ke křečím dochází po prodělaných infekcích mozku, po úrazu či po očkování.

Jak doma dítěti pomoci?

Při záchvatu křečí dítě uložíme na zem. Z postele by mohlo při křečích spadnout. Okamžitě a vždy voláme lékaře. Pokud dítě upadne do bezvědomí, položíme ho na bok a snažíme se o zachování volného dýchání. Ústa dítěti násilím neotvíráme.

Sledujeme, zda dítě nezvrací. Pokud ano, musíme zajistit, aby mu zvratky odtekly z úst a dítě se jimi nezadusilo. Do příjezdu lékaře můžeme snížit horečku studeným zábalem.

Záchvat febrilních křečí je dramatickou událostí a většina rodičů přitom zcela pochopitelně propadá panice. Záchvat sice obvykle trvá jen několik vteřin nebo minut ale rodiči, který má dítě v křečích před sebou, připadá tato doba jako celá věčnost. Je třeba si uvědomit, že pokud zajistíme dítě proti pádu a dušení případnými zvratky, není při záchvatu křečí bezprostředně ohroženo na životě. Přivolaný lékař podá dítěti protikřečový lék (diazepam) formou injekce nebo nálevu do konečníku. Pohotovou aplikaci léčebného nálevu do konečníku z plastikové tuby zvládnou i poučení rodiče, jejichž dítě již záchvat křečí mělo, a neurolog je proto tímto lékem vybavil pro případ opakovaného záchvatu. Podání léku většinou křečový záchvat velmi rychle zastaví.

Křeče mohou být příznakem jiného onemocnění

Je na lékaři, aby dalšími vyšetřeními zjistil, zda se skutečně jedná o křeč z horečky, do jaké míry jde o záchvat komplikovaný a zda se za ním neskrývá jiná nemoc, jako je například zánět mozkových blan nebo padoucnice (epilepsie). Oproti vžitým představám není pravda, že by děti, které prodělaly febrilní křeče, měly zvýšený sklon k epileptickému onemocnění.

Epilepsie se sice příležitostně může projevit poprvé při horečce, jde ale o jiné onemocnění, odlišné od febrilních křečí.

Jak dítě chránit před opakováním křečí?

Preventivní podání léků ke snížení horečky nezabrání febrilním křečím. Ty mohou vzniknout i při teplotě kolem 38 °C. Nemusí tedy vždy jít o vysokou horečku.

I když se křečím nedá zcela předejít, dobrá zpráva je, že při záchvatu obvykle nedochází k poškození mozku. U dítěte, které prodělalo záchvat febrilních křečí, je vhodné odložit případné očkování a konzultovat je s dětským neurologem. Neurolog také naplánuje speciální vyšetření EEG (elektroencefalogram zachycující elektrické děje v mozku) a doporučí případné preventivní podávání diazepamu při horečnatých infektech nebo také již zmíněnou tubu s diazepamem k aplikaci do zadečku při opakování křečí. Podávání diazepamu paušálně všem dětem při horečce ale nelze doporučit.

Ukázka z knihy

Martin Gregora, Jana Kropáčková: Vývoj batolete / Od jednoho roku do tří let

Vydává Grada, www.grada.cz

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).