Hlavní navigace

Sedm kroků k vítězství nad špatnými návyky

21. 4. 2011

Sdílet

 Autor: Isifa.cz
K návykům, které nám škodí, patří i zdánlivé banality jako zvyk dojídat, co je na talíři. A také závislost na sexu, masu, utrácení, televizi… Jenže řada z nich je tak příjemná!

Máloco škodí našemu zdraví a životu více než škodlivé návyky, ať už se vztahují k alkoholu, tabáku nebo sedavému způsobu života. Pro náš život jsou mnohdy dokonce nebezpečnější než nemoci. Z nemocí se totiž uzdravíte, ale znovunabyté zdraví vám bude málo platné, pokud se současně nezaměříte na ty zvyky, které způsobily, že vaše tělo zkolabovalo. (viz také rozhovor s MUDr. Hnízdilem: Buď se chcete léčit, anebo uzdravit. Je to vaše volba)

Tělo má jít do hrobu zhuntované! Jste pro?

Každý, kdo si pěstuje škodlivé zlozvyky nebo vede nezdravý způsob života, by se měl na prvním místě rozhodnout: Chci žít ještě krátký čas tak, jak žiji, nebo svůj život změním, abych tu mohl pobýt trochu déle a dále se rozvíjet? Jedná se o osobní volbu každého z nás.

Pokud je vám sympatičtější první možnost („Do hrobu musí jít tělo zhuntované!“), měli byste si též uvědomit, že smrt v důsledků kouření, nadměrného pití nebo přejídání nemusí být zrovna příjemně rychlá a bezbolestná. Pokud se tedy přece jen rozhodnete pro druhou možnost, je načase se svými nezdravými návyky něco dělat.

Pojem návyk (habit) má více významů, podle jednoho se jedná o získaný vzorec chování, k němuž často dochází automaticky. (Wikipedia)

Špatné návyky představují negativní vzorec chování. Několik příkladů:


Autor: Isifa.cz

Budeme se zabývat především těmi návyky, které mají viditelný negativní dopad na naše zdraví. Nejběžnější škodlivé návyky se vztahují k alkoholu, tabáku, marihuaně, sexu, cukru, masu a k extrémům všeho druhu. (více o závislosti na sexu: Holka, toho nezměníš)

Je třeba mít na paměti, že problém obvykle nespočívá v samotné substanci spojené s návykem, nýbrž v návykovém vzorci a extrémům, které se k ní vztahují. Vegetariáni budou možná nesouhlasit, ale problém nepředstavuje maso, nýbrž jeho nadměrná konzumace. Totéž platí i o dalších položkách. Některé návyky mohou vypadat zcela neškodně a samozřejmě, a přece nám významně mohou podrývat zdraví. Např. zvyk jíst pravidelně v určitý čas bez ohledu na to, jestli hlad máme, nebo ne, a přitom nenechávat zbytky na talíři, může být významným faktorem vzniku obezity. (více se dočtete v článku Když jídlu chybí láska)

Když já jsem si na to zvykl!

Ti, kdo se oddávají škodlivým návykům, mnohdy tvrdí, že si užívají naplno svého života, ve skutečnosti však jen urychlují svou fyzickou smrt. Návyky se vtiskují do paměti jako příjemný pocit. Potlačují vnímavou reakci těla vůči určité situaci tím, že namísto ní postaví ritualizovanou reakci naučeného chování, které jsme získali v minulosti, a to bez ohledu na to, zdali přítomná situace takovou reakci vyžaduje, nebo ne.

Uveďme příklad: Když jste byli ještě mladí, pomáhali jste svému moravskému strýci s kácením lesa. Byli jste za to odměněni klobásami k obědu. Uzeniny vám dodaly sílu k další práci a pocit, že jste chlapi. Tehdejší nadměrná konzumace masa byla přiměřenou reakcí na těžkou fyzickou práci. Nyní už dávno sedíte v pražské kanceláři, ale když máte těžký den nebo si chcete dodat pocit mužnosti, večer po příchodu práce se vždy nadlábnete moravským uzeným. Škodlivý rituál!

Tělo a jeho procesy zůstávají v nerovnováze, poněvadž nereagujeme na jeho skutečné potřeby, nýbrž promítáme zvyk naučený v minulosti do současné situace. To souvisí ještě s jedním problémem typickým pro moderní dobu: ztratili jsme schopnost rozumět signálům svého těla, došlo k přerušení spojení mezi naší psychikou (nebo duší) a tělem. Návyky jsou vlastně svéráznými pokusy kompenzovat tuto ztrátu psychosomatické sladěnosti.

Rigidita návyků

Škodlivé návyky se dají přirovnat k rigidnímu myšlení. Jsou pro naše tělo zhruba tím, čím jsou pro naše myšlení předsudky. Obojímu je vlastní jistá zkostnatělost. Návykové chování je jako názorový soud, který byl jednou uplatněn, a nyní se používá stále dokola – ve vědomí jeho nositele nedošlo k žádné změně nebo růstu. A právě změna je tím, k čemu by v životě mělo neustále docházet!

Stejně jako rigidní názory zastavují a omezují růst našeho vědomí, návyky zastavují a omezují činnost našeho těla. Tělo chátrá v důsledku nedostatečné vnímavosti vůči svým neustále se měnícím potřebám.

Řekli o návycích:

Aristotelés (384–322 př. Kr.) učil: „Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale návyk.“

John Dryden (1631–1700): „Zpočátku vytváříme své návyky, poté návyky vytvářejí nás.“

Nathaniel Emmons (1745–1840): „Návyk je buď nejlepším služebníkem, nebo nejhorším pánem.“

Klíčovým faktorem pro rozlišení mezi špatným návykem a závislostí či duševní nemocí je prvek síly vůle. Pokud se zdá, že jedinec má kontrolu nad svým chováním, jedná se pouze o návyk. „Dobrý záměr je schopen potlačit negativní následky špatných návyků, ale jeho působení je spíše jen doplňkové – špatné návyky zůstávají, ale jsou spíše utlumeny než odstraněny,“ uvádí anglická Wikipedia. My se ovšem budeme snažit dojít až ke kořeni špatného návyku, abychom se ho zbavili docela.

Jak nad nimi zvítězit?

Zbavit se škodlivého návyku vám může připadat jako obtížný úkol, ale když si uvědomíte, jaký to má smysl, a pochopíte, čím návyky ve skutečnosti jsou, proces jejich eliminace bude mnohem snazší, než si představujete. Ano, nebudeme vás vybízet k žádné tvrdé sebekázni, nýbrž k pronikavějšímu pochopení, o co vlastně při škodlivých návycích jde. V ideálním případě ve vás již toto samotné uvědomění nastartuje proces, díky kterému návyky samy začnou odpadávat.


Autor: Isifa.cz

Ze špatných návyků se můžete osvobodit jedině tehdy, když pochopíte, proč tu jsou. Rovněž je třeba, abyste přijali a vyjádřili všechny pocity, které se k návyku vztahují. Tělo potřebuje vyjádřit své pocity vztahující se k návykovým vzorcům. Pokud již návyky tyto pocity přehlušily, je nutné nechat odpadnout symptomy návyků, abyste mohli vidět, co bylo potlačeno. Pocity schované za návykovými reakcemi bývají často pocity popíranými, návyky se užívají namísto opravdových (autentických) reakcí.

Takový případ současně poukazuje na další špatný návyk: popírání pocitů. Pokud tedy své pocity popíráte nebo se jim vyhýbáte, měli byste prozkoumat i tento svůj škodlivý zvyk a rozhodnout se, zdali v něm chcete pokračovat i nadále, nebo ho ukončit. Pokud se vašim pocitům dostane plného přijetí, začnou vám napovídat, co skutečně potřebujete. A jakmile své potřeby začnete naplňovat autenticky a nikoliv náhražkami, nebudete muset své návyky násilně potlačovat, nýbrž začnou mizet samy.

Tvrdá disciplína není cestou

Také buddhistické a další meditační školy neučí „bojovat“ se špatnými návyky tvrdou disciplínou, nýbrž uplatňují pravidlo bdělé vnímavosti, které znají ze své meditační praxe jako prostředek, jak zacházet s rušivými emocemi. Emoci, která povstane během meditace, bychom neměli násilně potlačovat nebo se jí vyhýbat, ale zkoumat ji do hloubky.

Totéž lze aplikovat i ve vztahu ke škodlivým návykům ve všedním životě: namísto tvrdého potlačování zlozvyku si pozorně všímat, jak se projevují jeho symptomy. Přejídáte se? Nezakazujte si to, ale jakmile zase pocítíte onu neodolatelnou chuť na hamburger, obraťte k ní pozornost, všimněte si fyzických pocitů, které chuť doprovázejí, a plně je prožijte. Bděle sledujte každé sousto… Snažte se najít příčiny návykového vzorce, místo abyste odsuzovali nebo násilně potlačovali samotný zlozvyk. Postupně začnou odpadávat jednotlivé symptomy a začnete objevovat stále hlubší příčiny svých problémů.


Autor: SXC

Vezměme si jako příklad ženu, která se přejídá a snaží se vysledovat motivy svého nezdravého návyku. Může například pocítit, že přejídáním potlačuje chuť na cigaretu, neboť lékař jí nedávno zakázal kouřit. Kouření tedy představuje hlubší vrstvu. Postupně si uvědomí, že i kouření pro ni znamenalo kompenzaci nízkého sebevědomí z toho, že není hezká, kterýžto pocit v ní vyvolala poznámka bývalého přítele, což jí připomnělo něco z jejího dětství atd. atd.

Praktikování bdělé pozornosti začnou tyto vrstvy odpadávat a stále více se budeme blížit jádru problému.

Na závěr vám nabízíme jednoduchý a praktický návod, jak lze dojít k vítězství nad špatnými návyky.

Sedm kroků k vítězství nad špatnými návyky

podle Chucka Galloziho

Použitým příkladem nezdravého návyku zde je nadměrné sledování televize.

 1. Shromážděte všechny důvody proč skončit se špatným návykem, nebo začít s návykem dobrým.
  Příklad: Sledování TV zabírá čas, vede k sedavému způsobu života, pasivita ohlupuje mysl, přicházím o mnoho jiných podnětnějších činností…
 2. Druhý krok má zásadní důležitost, a přece se na něj obvykle zapomíná. Uveďte všechny důvody, proč setrváváte ve špatném návyku.
  Příklad: Sledování TV může být únikem, vyhýbáním se něčemu, snahou zapomenout na problémy, potěšením, které má otupit pociťovanou bolest způsobenou problémy, s nimiž nic neděláte.
 3. Zkuste přijít na to, jaké potřeby se svým zlozvykem snažíte naplnit. K nalezení těchto potřeb vám pomohl bod č. 2. Ti, kdo se chtějí zbavit návyků, obvykle na tento bod zapomínají, třebaže je tak důležitý.
  V našem příkladu bude touto potřebou snaha vyhnout se starostem a užívat si potěšení.
 4. Analyzujte. Ptejte se, jak účinně vám zlozvyk naplňuje vaše potřeby. Analýza vlastního chování vám odhalí, že vaše špatné návyky jsou kontraproduktivní. Místo aby vám pomáhaly, zabraňují vám v uspokojení vašich potřeb.
  Jak je tomu v našem příkladu s TV? Hrůza! Problémy, kterým se vyhýbáte a nečelíte jim, jenom narůstají. A tato skutečnost se vždy vplíží do vaší mysli a brání vám hlouběji si prožít každé potěšení, které nám občas televize připraví.
 5. Najděte možnosti, jak své potřeby uspokojit pozitivním způsobem.
  Například si místo sledování televize můžete o svých problémech promluvit s partnerem nebo kamarádkou… Nebo si zajdete s manželkou na procházku, prospěje to vašemu vztahu i vašemu zdraví atd.
 6. Tak jako si profesionální sportovci před svým výkonem nejprve v duchu živě představují svůj úspěch, udělejte si během dne několik „vizualizačních přestávek“. Zastavte se a v duchu si představte, jak provádíte to, co jste si předsevzali v bodě 5.
  Představte si třeba, kolik potěšení vám přináší váš nový životní styl bez televize. 
 7. Začněte uskutečňovat v praxi to, co jste si vizualizovali.
  Příklad: Pokud jste se namísto sledování TV rozhodli chodit do tělocvičny, začněte ji navštěvovat.

Díky uplatňování těchto nenásilných pravidel najednou zjistíte, že špatný návyk je pryč a ani trochu se vám po něm nestýská.

Použité zdroje:
Ceanne DeRohan: Right Use of Will
http://www.my­favoriteezines­.com/articles/how-to-overcome-bad-habits.html
Wikipedia

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval jsem obor teologie - český jazyk. Snažím se přijít na kloub různým otázkám a záhadám, zejména z oboru psychologie a duchovna.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).