Hlavní navigace

Ve stomatologii se změnilo vše kromě kleští

3. 7. 2019

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
ANKETA – „Stomatologie se za posledních dvacet let výrazně posunula směrem od oboru, který řeší problémy vzniklé nemocí, k oboru, který se těmto nemocem snaží aktivně předcházet,“ říká prof. René Foltán, přednosta Stomatologické kliniky.

Při příležitosti 10. výročí serveru Vitalia.cz sledujeme, co se během posledních let odehrálo v oborech, jimž se dlouhodobě věnujeme, a kam se podle odborníků bude ubírat další vývoj.

Tentokrát jsme vyzpovídali stomatology, představitele oboru, ze kterého mají mnozí pacienti stále strach. Lékaři se ale shodují na jednom: bezbolestného ošetření u zubaře by dnes již mělo být standardem!

MDDr. Kamila Cmíralová

Stomatolog, na zubní klinice Dental Office H33 se věnuje především záchovné stomatologii a parodontologii. Je držitelkou Osvědčení odbornosti v praktickém zubním lékařství v rámci programu celoživotního vzdělávání České stomatologické komory. Absolvované kurzy: Snímatelná protetika od A do Z, Kritická místa ve fixní protetice, Parodontologie v kostce, Dental Summit 2016, Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi.


Prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

Přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, kliniku vede od roku 2015. Již 20 let se specializuje na chirurgickou terapii vrozených obličejových vad, obstrukční spánkové apnoe a mikrochirurgické rekonstrukční postupy po onkochirurgických resekčních operacích na hlavě a krku.


MUDr. Jan Stuchlík

V roce 2012 založil v centru Prahy Dentální kliniku Jan Stuchlík. Poskytuje komplexní zubní ošetření se zaměřením na estetické rekonstrukce, implantologii a tkáňovou regeneraci. Je držitelem mezinárodně uznávaného certifikátu pro implantologii a členem DGI – Deutsche Gesellschaft für Implantologie. Kontinuální vzdělání si doplňuje v Německu v rámci APW – Akademie Praxis und Wissenschaft. V roce 2017 se stal absolventem nejvyššího implantologického německého vzdělání Orale Implantologie und Parodontologie.

Změnily se během posledních deseti, dvaceti let nejčastější zákroky v ordinacích zubních lékařů?

Kamila Cmíralová: Nejčastější zákroky jsou pravděpodobně výplně, ošetření kořenových kanálků, zhotovení protetiky a extrakce. Extrakce a zhotovení snímatelných náhrad se asi moc nezměnilo. Zato u výplní, endodoncie a fixní protetiky jde vývoj stále kupředu – máme nové materiály, přístroje a stále běžnější je používání lupových brýlí a mikroskopů.

René Foltán: Tak jako celá medicína prodělává i stomatologie bouřlivý vývoj. Za posledních dvacet let se do běžné praxe zavedly technologie a postupy, o kterých jsme dříve ani nevěděli. Stomatologie se za posledních dvacet let výrazně posunula směrem od oboru, který řeší problémy vzniklé nemocí, k oboru, který se těmto nemocem snaží aktivně předcházet. Velká většina stomatologů zaměstnává nebo úzce spolupracuje se zubními hygienistkami, které provádějí nácvik dokonalé dentální hygieny a její pravidelné kontrolování. Tím se snižuje incidence zubního kazu a jeho komplikací, stejně tak i komplikace spojené s onemocněním dásní. Za posledních dvacet let se také zubní implantáty staly standardním léčebným postupem s vynikajícími výsledky.

Galerie: Chybí vám zuby? Pomůže zubní implantát 

Jan Stuchlík: Stále nás nejvíce zaměstnává léčba dvou základních chorob v dutině ústní a komplikací s nimi spojených – tedy léčba zubního kazu a kořenových kanálků a zánětů dásní.

Je ve vašem oboru nějaký módní hit, trend?

Kamila Cmíralová: V poslední době se stále běžnějším stává ošetření dentálními implantáty.

René Foltán: Módních trendů je hodně a většina je velmi prospěšných pro zlepšení, zkrácení a zpřesnění terapie, tak aby bylo pro pacienta co nejméně zatěžující a stresující. Trojdimenzionální RTG vyšetření se stává základní vyšetřovací technikou v řadě podoborů stomatologie, mít jen klasické RTG snímky již dnes nestačí. Optické skenování zubů nahrazuje postupně klasické otiskování, je rychlejší a pro pacienta výrazně příjemnější. Vlastní návrh a výroba zubních korunek, můstků, ale i celých protéz se dnes již provádí ve virtuálním prostředí a na počítačem řízených frézách nebo 3D tiskárnách. To jsou největší módní hity stomatologie, samozřejmě také s obrovskými pokroky v oblasti vývoje nových materiálů na zubní výplně.

Jan Stuchlík: Velmi zajímavé jsou transplantace vlastních zubů (autotransplantace), které ovšem nelze provést u všech pacientů, a pak také minimálně invazivní techniky v implantologii, jejichž cílem je co nejlepší estetický výsledek.

Galerie: Transplantace zubu je levnější a kvalitnější než implantát 

Co se ve stomatologii nejvíce změnilo?

Kamila Cmíralová: Od kdy? Od revoluce? S nadsázkou všechno kromě kleští.

René Foltán: Největší změnu zaznamenávám u mladších lékařů, kteří velmi dbají na to, aby jejich péče byla podle nejnovějších poznatků vědy, tedy lege artis. To vede k prodlužování času terapie, a ne všichni pacienty toto chápou.

Jan Stuchlík: Nástup technologií a také digitalizace oboru – rentgeny, otisky, dentální fotografie, použití dentálního mikroskopu. A výrazně se v oboru změnil přístup ze strany lékaře – vztah k pacientovi se změnil na vztah ke klientovi, což je dáno tím, že většina ordinací je privátních.

Co stomatology nejvíce trápí a těší?

Kamila Cmíralová: Každého asi něco trochu jiného. Ale všechny jistě těší spokojení pacienti.

Jan Stuchlík: Dobré zubní lékaře trápí nedostatečná termínová flexibilita způsobená tím, že kvalitní zubní ošetření vyžaduje dostatek času, a vzhledem k vytíženosti lékaře jsou termíny dalšího ošetření možné často až za několik týdnů. Díky motivovaným pacientům se zájmem o kvalitní ošetření potěší každá vyřešená bolest zubu, hezká korunka nebo výplň zubu.

V jakém stavu jsou naše zuby? Staráme se o ně lépe než dřív?

Kamila Cmíralová: Je to velmi individuální. Mám ale například pocit, že daleko více lidí konečně začíná považovat čištění mezizubních prostorů za každodenní součást osobní hygieny. Ale bohužel stále vídáme děti i dospělé s kompletně zanedbaným chrupem a naprosto nevyhovující hygienou.

Galerie: Děti mají černé mléčné zuby. Někdy všechny

René Foltán: Jako vědec musím konstatovat, že správná data nemáme. Velká populační studie se neudělala již minimálně dvacet let. To je zajímavé i ze strany pojišťoven a třeba ministerstva zdravotnictví. Základní manažerská poučka zní, že když chcete něco řídit, musíte o tom mít dostatek informací. Oni tyto informace nemají a asi jim ani nechybí, to mne trochu znepokojuje. Ministerstvo zdravotnictví směřuje peníze na výzkum, prostřednictvím své Grantové agentury do jiných oblastí a bez peněz se tato studie udělat nedá.

Jan Stuchlík: Stav chrupu se postupně pořád zlepšuje, díky osvětě a vnímání profesionální dentální hygieny jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu a péče o zdraví, nicméně potřeba ošetření zubů je pořád velmi vysoká a zubní lékaři „nestíhají“.

Jsou lidé ochotní si za péči o chrup více připlatit a za co?

Kamila Cmíralová: Jak kdo. Velmi záleží, jak vysoko na žebříčku hodnot máme své dentální zdraví, každý si také může dovolit něco jiného. Pokud je ve hře estetika – například je ztracen přední zub – jsou lidé obvykle výrazně motivovanější.

René Foltán: Sociálně silnější část společnosti se o zuby jistě stará lépe a dokáže si i lepší péči zaplatit. Otázkou je, co ty zhruba 1–2 milióny obyvatel, kteří se přímo nebo nepřímo potýkají s exekučními problémy? Tam si nejsem jistý…

Jan Stuchlík: Ano, jsou. Čím dál tím více našich klientů si připlatí za ošetření v analgosedaci, tedy v jakési poloviční anestezii za přítomnosti anesteziologa. Je to skvělá věc umožňující zvládnout nepříjemná nebo dlouhá ošetření i u těch klientů, u kterých by to bez této možnosti bylo obtížné.

Měli jste nějakého nezapomenutelného klienta, zákrok? Setkáváte se s kuriózními požadavky či nesmyslnými představami pacientů?

Kamila Cmíralová: Myslím, že většině zubních lékařů se stalo, že přišel pacient a žádal pouze bělení nebo nějakou estetickou úpravu v předním úseku chrupu, ačkoli měl naprosto destruovaný chrup nebo třeba pokročilou parodontitidu.

Jan Stuchlík: Takových lidí je hodně. Jako příklad uvedu ženu z Nigerie, která chtěla vybrousit prostor mezi zdravými horními řezáky, aby vznikla mezera, která je v Nigerii velmi obvyklá. Tím, že ona měla zuby u sebe, bez mezery, se necítila tak hezká. Oproti jejímu souhlasnému podpisu jsem jí požadovanou mezeru vytvořil.

Je u nás situace obdobná jako v jiných zemích, či jsme v něčem specifičtí? 

Jan Stuchlík: Myslím, že situace je velmi podobná jako v okolních zemích. Liší se možná v tom, že si stále mnoho pacientů v ústech nese následky nekvalitního ošetření ještě z dob socialismu a 90. let, kdy ještě nebylo k dispozici mnoho ordinací poskytujících opravdu kvalitní a „up-to-date“ péči.

Co považujete ve vašem oboru za zásadní milníky, novinky, technologie 21. století?

Kamila Cmíralová: Myslím, že těch změn za posledních dvacet let je opravdu mnoho. Velká část toho, co teď vyjmenuji, není skutečnou novinkou, ale novinkou je jejich běžné používání. Běžné je používání malých skusových snímků k včasnému odhalení mezizubních kazů. Lokální anestezie je používána u většiny zákroků, což nebylo běžné. Rozšířily se dentální hygienistky a lidé si zvykají je navštěvovat. Máme široce rozšířené používání dentálních implantátů. Umíme zhotovit kvalitní fotokompozitní bílé výplně, dobře ošetřit kořenové kanálky a tak dále a tak dále. Něco z toho je možné také díky specializaci v rámci stomatologie – máme dentální implantology, specialisty na mikroskopickou endodoncii, ortodontisty atd.

Jan Stuchlík: Hlavním milníkem je jednoznačně digitalizace oboru – rentgeny, plánovací software, CAD-CAM systémy, použití mikroskopu a to, že náš obor je kromě léčebné složky také často oborem estetických vylepšení.

Jak se podle vás bude obor stomatologie vyvíjet do budoucna? Jak bude vypadat zubní ordinace za dalších deset, dvacet let?

Kamila Cmíralová: Stomatologie bude pravděpodobně ještě více digitalizovaná – v tomto ohledu očekávám největší pokroky v dentální protetice a implantologii. Ale zubní plak (jako hlavní faktor vzniku zubního kazu a parodontitidy) bude stejný, takže jeho účinné odstraňování kartáčkem a mezizubními kartáčky bude nutné i do budoucna.

René Foltán: Bude jistě daleko více digitalizovaná a předpokládám, že se v ní také setkáme s roboty, nebo alespoň s robotickou podporou ošetření. Zuby jsou totiž na zavedení robotů do medicíny jedinečné. Jsou velmi pevné, tvrdé a relativně dobře dostupné. Dovolují tak 3D orientovat případného robota jako nikde jinde na těle, v tom vidím obrovský potenciál. Otvírají se tím, ale zajímavé otázky etické a právní, před kterými jsme ještě nikde nestáli.

Jan Stuchlík: Odhaduji, že za dvacet let ještě pořád nebudeme schopni v ústech vypěstovat nový zub, ale celé ošetření se jistě zrychlí. A také věřím, že i zlevní, díky dokonalejším a postupně levnějším technologiím.

Dočkáme se bezbolestného ošetření u zubaře?

Kamila Cmíralová: Troufám si tvrdit, že téměř všechna ošetření jsou bezbolestná. Existují situace, kdy nedojde k úplnému znecitlivění kvůli akutnímu zánětu, ale naštěstí jich není tolik. Jestli se ptáte, zda to půjde bezbolestně bez podání anestezie, tak to si moc neumím představit.

René Foltán: To by mělo být standardem již dnes! Náš obor se historicky vyvinul proto, abychom odstraňovali kruté bolesti. Z tohoto důvodu jsou již i naši medici velmi dobře vedeni k tomu, jak používat lokální anestetika, abychom tuto bolest při našem ošetření nezpůsobovali.

Jan Stuchlík: To u nás naši klienti zažívají již nyní!

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka, editorka, dlouholetá šéfredaktorka serveru Vitalia.cz (do června 2022)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).